Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập phí vận chuyển cho các sản phẩm PlusBase

Thiết lập phí vận chuyển cho sản phẩm là một bước quan trọng để giúp hoạt động kinh doanh hoạt động hiệu quả. Kể từ ngày 29/8/2022, PlusBase sẽ mở rộng các phương thức giao hàng để giúp bạn cập nhật nhanh chóng phí vận chuyển cho các sản phẩm trong cửa hàng và tối đa lợi nhuận cho cửa hàng của bạn. Phí vận chuyển hiện có thể được thiết lập riêng và bạn có thể áp dụng nhiều mức phí vận chuyển cho nhiều phương thức vận chuyển khác nhau mà PlusBase đang cung cấp.

Trong bài viết nàyA. Các câu hỏi thường gặp
B. Thiết lập phí vận chuyển cho các phương thức vận chuyển khác nhau

A. Các câu hỏi thường gặp1. Tại sao lại có nhiều cách thức vận chuyển khác nhau?


Khi yêu cầu sản phẩm qua PlusBase, chúng tôi hiện sẽ cung cấp nhiều phương thức vận chuyển khác nhau cho từng sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cung cấp các phương thức vận chuyển giá rẻ để giúp người bán tối đa hóa lợi nhuận của họ, cũng như các phương thức có giá cao hơn để cung cấp cho người mua nhiều lựa chọn hơn về các phương án vận chuyển khi mua một sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập phí vận chuyển tùy chỉnh để tối đa hóa doanh số bán hàng.

2. Thiết lập phí vận chuyển mới có ảnh hưởng đến các sản phẩm hiện tại trong cửa hàng của tôi không?


Thiết lập vận chuyển mới này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ sản phẩm hiện tại mà chỉ có 1 phương thức vận chuyển Tiêu chuẩn (Standard shipping line) trong cửa hàng của bạn. Các sản phẩm được thêm vào cửa hàng trước khi cập nhật sẽ được giữ nguyên.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn bật nhiều phương thức vận chuyển cho sản phẩm hiện tại của bạn, vui lòng thiết lập phí vận chuyển tuỳ chỉnh cho mỗi phương thức mà chúng tôi cung cấp để đảm bảo lợi nhuận và tỉ lệ chuyển đổi của bạn. Ngoài ra, một số khu vực giao hàng phổ biến đã được thiết lập trên cửa hàng của bạn. Chúng tôi đã thực hiện tham khảo và nghiên cứu thị trường nhằm xác định được mức phí vận chuyển tốt nhất cho từng khu vực này. Các khu vực giao hàng này sẽ mặc định ở trạng thái tắt và bạn có thể tuỳ ý tuỳ chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình trước khi bật trên cửa hàng của bạn.

3. Làm thế nào để tôi thiết lập phí vận chuyển cho nhiều phương thức vận chuyển?


Vui lòng tham khảo hướng dẫn ở mục B để biết cách thiết lập phí vận chuyển cho nhiều phương thức vận chuyển trên cửa hàng của bạn.

4. Tôi cần phải làm gì khi nhận được thông báo thay đổi phí vận chuyển và giá sản xuất (base cost) của sản phẩm từ PlusBase?


Khi nhận được thông báo thay đổi giá sản xuất (base cost) và/hoặc phí vận chuyển hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm hoặc gửi qua email, bạn cần kiểm tra lại những thay đổi này trong trang chi tiết báo giá hoặc trang chi tiết sản phẩm để điều chỉnh các giá bán của mình mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận đơn hàng.

B. Thiết lập phí vận chuyển cho các phương thức vận chuyển khác nhauTừ trang quản trị PlusBase, bạn có thể truy cập trang thiết lập phí vận chuyển bằng 3 cách:

Đi tới Cài đặt (Settings) > Vận đơn (Shipping). Tại đây, bạn có thể xem tất cả khu vực và mức phí vận chuyển đã được thiết lập cho cửa hàng của bạn.


Đi tới Dropship products > Danh sách chờ (Import list) và nhấp vào Cài đặt vận chuyển (Shipping settings).


Đi tới Dropship products > Tất cả sản phẩm (All products) và nhấp vào sản phẩm mà bạn muốn cập nhật. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các mức phí vận chuyển của sản phẩm được chọn.


Trong mục Vận chuyển (Shipping), nhấp vào Cập nhật phí vận chuyển (Update shipping fee).


Một vài khu vực vận chuyển mặc định được gợi ý bởi PlusBase sẽ được thiết lập sẵn tại trang Shipping. Bạn chỉ phải kiểm tra lại các mức phí vận chuyển này trước khi bật chúng trên cửa hàng của bạn.


Trong mục Vùng vận chuyển (Shipping zones), nhấp vào Chỉnh sửa (Edit) bên cạnh khu vực vận chuyển mà bạn muốn tuỳ chỉnh hoặc nhấp vào Thêm khu vực giao hàng (Add shipping zone) để thêm một khu vực mới.


Nhấp vào biểu tượng hình mắt để bật hoặc tắt khu vực vận chuyển đang chọn. Nếu khu vực vận chuyển được bật, mức phí vận chuyển tuỳ chỉnh mà bạn đã thiết lập cho khu vực này sẽ được áp dụng cho các đơn hàng tới khu vực đó. Ngược lại, nếu tắt khu vực vận chuyển này thì mức phí vận chuyển mặc định của PlusBase sẽ được áp dụng.


Trong mục Tên khu vực (Zone name), nhập tên mới cho khu vực này (nếu cần thiết).


Trong mục Quốc gia (Countries), nhấp vào Thêm quốc gia (Add countries) để thêm nhiều quốc gia vào khu vực vận chuyển của bạn.


Trong hộp thoại, bạn có thể tìm kiếm quốc gia trong hộp văn bản và nhấp vào hộp kiểm để thêm quốc gia. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Thêm (Add).


Để xoá một quốc gia khỏi khu vực vận chuyển của bạn, nhấp vào nút x.


Trong mục Shipping method, danh sách các phương thức vận chuyển trên PlusBase sẽ được hiển thị. Bạn có thể tắt hoặc bật các phương thức vận chuyển này nếu cần.


Tất cả các phương thức vận chuyển sẽ được bật theo mặc định.
Bạn không thể tắt tất cả các phương thức vận chuyển cho một khu vực vận chuyển. Ít nhất một phương thức vận chuyển phải luôn được bật.
Nếu các phương thức vận chuyển bạn bật không có sẵn cho một sản phẩm và sản phẩm này không có phương thức vận chuyển nào khác, thì phương thức vận chuyển mặc định của PlusBase sẽ được hiển thị trên trang thanh toán cho khách hàng của bạn.

Để thêm một mức phí vận chuyển tuỳ chỉnh, nhấp vào Thêm tỉ lệ (Add rate). Để chỉnh sửa 1 mức phí vận chuyển hiện có, nhấp vào Chỉnh sửa (Edit) bên cạnh mức phí đó.


Trong hộp thoại, chọn một trong các Phương thức vận chuyển (Shipping methods) sẵn có của PlusBase. Phương thức này sẽ hiển thị trên trang thanh toán.


Trong mục Lọc (Filter), nhấp vào Thêm điều kiện (Add condition) (không bắt buộc) để lọc ra các sản phẩm mà bạn muốn thêm mức phí vận chuyển dựa trên loại mặt hàng (item based rate) cho từng sản phẩm nhất định.


Bạn có thể chọn lọc sản phẩm sử dụng các điều kiện về Loại sản phẩm (Product Type), Thẻ sản phẩm (Product Tag), Bộ sưu tập (Collection), Giá Biến Thể (Variant Price).


Nếu không có điều kiện lọc, tất cả các sản phẩm trong cửa hàng của bạn sẽ được áp dụng tỉ lệ này.

Trong mục Ngoại trừ (Exclusion), nhấp vào Thêm điều kiện (Add condition) (không bắt buộc) để loại bỏ sản phẩm khỏi khu vực vận chuyển.


Bạn có thể chọn loại bỏ sản phẩm sử dụng các điều kiện về Loại sản phẩm (Product Type), Thẻ sản phẩm (Product Tag), Bộ sưu tập (Collection), Giá Biến Thể (Variant Price).


Trong mục Tỉ lệ (Rate), nhập mức phí vận chuyển tuỳ chỉnh cho Sản phẩm đầu tiên (First item)Mỗi sản phẩm bổ sung (Each additional item).

Sản phẩm đầu tiên (First item): là phí vận chuyển được áp dụng khi khách hàng thanh toán chỉ với 1 mặt hàng của sản phẩm này.
Mỗi sản phẩm bổ sung (Each additional item: là phí vận chuyển được áp dụng khi khách hàng thanh toán với nhiều hơn 1 mặt hàng của sản phẩm này. Mỗi mặt hàng bổ sung sẽ được tính thêm phí vận chuyển.


Chọn mục Phí vận chuyển miễn phí (Free shipping rate) nếu bạn muốn đề xuất miễn phí vận chuyển cho khách hàng của bạn.


Nhấp vào Hoàn tất (Done) để lưu.

Nhấp vào nút x bên cạnh một mức phí để xoá. Nếu bạn xoá một mức phí vận chuyển tuỳ chỉnh, mức phí vận chuyển mặc định của PlusBase sẽ được áp dụng cho đơn hàng vận chuyển tới khu vực này.


Khi bạn đã có một vài mức phí vận chuyển trên cửa hàng của mình, bạn nên đặt quy tắc về mức phí sẽ được áp dụng cho mỗi đơn hàng trong Các quy tắc ưu tiên (Preferred rules). Trên PlusBase, có 2 quy tắc bạn có thể chọn:

Lowest returned rule (Quy tắc thấp nhất): Nếu một sản phẩm đủ điều kiện cho nhiều mức phí vận chuyển, hệ thống sẽ tự động chọn mức phí thấp nhất trong số các phương thức vận chuyển trên trang thanh toán.
Highest returned rule (Quy tắc cao nhất): Nếu một sản phẩm đủ điều kiện cho nhiều mức phí vận chuyển, hệ thống sẽ tự động chọn mức phí cao nhất trong số các phương thức vận chuyển trên trang thanh toán.


Nhấp vào Lưu (Save) sau khi bạn đã thiết lập xong khu vực vận chuyển của bạn.

Bài viết liên quanNhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và AliExpress products
Quản lý các sản phẩm PlusBase trên cửa hàng

Cập nhật vào: 19/06/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!