Bài viết này cũng có sẵn trong:
Thiết lập phí vận chuyển cho sản phẩm là một bước quan trọng để giúp việc kinh doanh hoạt động hiệu quả. Trên PlusBase, bạn có thể cập nhật phí vận chuyển tại các quốc gia mà bạn muốn bán khi nhập sản phẩm từ Import List, hoặc sau khi sản phẩm đã được nhập trong trang chi tiết sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập phí vận chuyển cho các sản phẩm PlusBase trong trang chi tiết sản phẩm.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị PlusBase, đi tới Products > All products và chọn sản phẩm bạn muốn thiết lập phí vận chuyển.


Nếu bạn đã cập nhật phí vận chuyển của sản phẩm trong trang Impost list trước đó, bạn có thể thấy tất cả phí vận chuyển được liệt kê trong mục Shipping.

First item: là phí vận chuyển được áp dụng khi khách hàng thanh toán chỉ với 1 mặt hàng của sản phẩm này.
Each additional item: là phí vận chuyển được áp dụng khi khách hàng thanh toán với nhiều hơn 1 mặt hàng của sản phẩm này. Mỗi mặt hàng bổ sung sẽ được tính thêm phí vận chuyển.
Phí vận chuyển sẽ được hiển thị theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất theo từng biến thể sản phẩm.


Nếu bạn chưa cập nhật phí vận chuyển của sản phẩm trong Import List, bạn có thể nhấp vào Update shipping fee để thiết lập phí vận chuyển cho sản phẩm.


Trong cửa sổ bật lên, chọn quốc gia bạn muốn thêm phí vận chuyển từ danh sách các quốc gia có sẵn.


Sau khi chọn quốc gia, bạn có thể đặt phí vận chuyển (đối với mặt hàng đầu tiên và các mặt hàng bổ sung) và giá bán của sản phẩm. Mục Profit hiển thị lợi nhuận ước tính để bạn điều chỉnh giá cho phù hợp. Nếu có nhiều chi phí sản phẩm, lợi nhuận ước tính sẽ được sắp xếp từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất.

Nếu giá bán của sản phẩm khác với giá được ghi tại đây, giá bán của sản phẩm sẽ được cập nhật theo giá chỉnh sửa mới nhất khi nhấp vào Save.


Nếu bạn muốn thiết lập các mức phí vận chuyển khác nhau cho một số biến thể cụ thể, nhấp vào Set other prices for specific variants và chọn biến thể muốn thiết lập.


Sau đó, thiết lập phí vận chuyển (cho mặt hàng đầu tiên và các mặt hàng bổ sung) và giá bán của biến thể đã chọn.


Chỉ những biến thể đã chọn sẽ có mức phí vận chuyển khác nhau. Những biến thể còn lại sẽ có phí vận chuyển và giá bán chung cho toàn bộ sản phẩm.
Nếu có nhiều biến thể được chọn, bạn có thể đặt phí vận chuyển và giá bán cho tất cả các biến thể bằng cách nhấp vào Change all trong phần tương ứng và nhập số lượng biến thể bạn muốn vào ô trống.


Sau khi thiết lập phí vận chuyển cho một quốc gia, bạn có thể nhấp vào nút Edit để chỉnh sửa.


Nhấp vào View để xem phí vận chuyển, giá bán và lợi nhuận ước tính cho tất cả các biến thể sản phẩm của quốc gia đã chọn.Bài viết liên quan

Nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và Yêu cầu cá nhân (Private Request)
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!