Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ngoài việc chọn trong danh sách các sản phẩm có sẵn trên PlusBase Catalog, bạn cũng có thể trực tiếp yêu cầu sản phẩm từ AliExpress trong mục AliExpress products. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách yêu cầu sản phẩm từ AliExpress trên PlusBase.

Nội dung bài viết

A. Yêu cầu sản phẩm từ AliExpress
B. Nhập các sản phẩm từ AliExpress được yêu cầu vào cửa hàng
C. Các câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học EZ Dropshipping miễn phí

A. Yêu cầu sản phẩm từ AliExpress

Tại trang quản trị PlusBase, đi tới Catalog > AliExpress products.


Tại trang Private request, có 5 tabs để quản lý việc yêu cầu sản phẩm như sau:

All: Tất cả sản phẩm được yêu cầu, sắp xếp từ mới nhất đến cũ nhất và ngược lại.
Processing: Các sản phẩm có trạng thái Processing và chưa sẵn sàng để nhập vào cửa hàng.
Available products: Sản phẩm được yêu cầu đã sẵn sàng để nhập hoặc đã được nhập đến cửa hàng. Một sản phẩm được yêu cầu có thể được nhập nhiều lần.
No result: Sản phẩm mà PlusBase không thể tìm thấy hoặc hủy yêu cầu vì sản phẩm đó không phù hợp để đăng bán trong cửa hàng PlusBase.
Expired: Sản phẩm đã quá hạn và cần được thay đổi.


Để gửi yêu cầu sản phẩm, nhấp vào Add AliExpress product.


Trong mục Import AliExpress products, nhập liên kết sản phẩm từ AliExpress bạn muốn yêu cầu. Bạn có thể yêu cầu nhập nhiều mặt hàng cùng một lúc bằng cách dán các liên kết sản phẩm vào một tệp văn bản/trang tính riêng biệt, mỗi liên kết phải được đặt tại một dòng, sau đó sao chép và dán toàn bộ các liên kết đó vào mục này.


Người bán hàng không được phép đăng bán các sản phẩm có đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo danh sách các sản phẩm cấm đăng bán trên PlusBase.
Sau khi thêm liên kết sản phẩm từ AliExpress, bạn có thể chọn Add request hoặc bấm phím Enter.


Nhấp Send request để hoàn thành yêu cầu.


Khi yêu cầu hoàn tất, các sản phẩm liệt kê trong AliExpress products sẽ có trạng thái Processing. Khi yêu cầu một sản phẩm từ AliExpress, bạn có thể nhận được thông tin sản phẩm chỉ trong một vài phút. Thời gian để một sản phẩm chuyển sang trạng thái Available có thể khác nhau tùy theo số lượng biến thể sản phẩm.


Khi sản phẩm được yêu cầu có trạng thái Available, bạn có thể xem trang chi tiết sản phẩm với tất cả thông tin cần thiết bằng cách nhấp vào hình ảnh sản phẩm.

URL của sản phẩm gốc để xem sản phẩm mà chúng tôi tìm có đúng với yêu cầu của bạn hay không.
Biến thể sản phẩm.
Giá của sản phẩm.
Mức phí xử lý sản phẩm.
Mô tả sản phẩm.
Thông tin vận chuyển.


Mức phí xử lý sản phẩm dựa trên mức độ rủi ro của sản phẩm, và được tính toán dựa trên số sao đánh giá, nội dung đánh giá và phạm vi giá của sản phẩm từ AliExpress. Mức này có thể thay đổi tùy theo sản phẩm và thời điểm tạo đơn hàng. Do đó, PlusBase khuyến khích bạn xem xét cẩn thận và lựa chọn sản phẩm trên AliExpress có chất lượng cao để giảm thiểu mức phí xử lý này. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tính lợi nhuận đơn hàng dựa trên mức phí xử lý sản phẩm.
Bạn có thể xem các sản phẩm được yêu cầu trong trạng thái Processing, nhưng thông tin của sản phẩm đó có thể không được cập nhật đầy đủ tại thời điểm đó.
Tất cả sản phẩm trong AliExpress products sẽ có thời điểm hết hạn, có nghĩa là sau ngày đó, giá sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn có thể bị thay đổi do nhà cung cấp hoặc các lý do khác. Khi sản phẩm của bạn hết hạn, trạng thái của sản phẩm được yêu cầu sẽ thay đổi từ Available sang Expired. Nếu bạn muốn gia hạn thêm thời gian cho các yêu cầu đó, vui lòng nhấp vào nút Need update? tại trang chi tiết sản phẩm và làm theo các hướng dẫn ở dưới đây để gửi yêu cầu gia hạn báo giá cho sản phẩm này.
Nếu bạn hài lòng với sản phẩm mà PlusBase cung cấp, bạn có thể bắt đầu nhập và đăng bán sản phẩm ngay trên cửa hàng. Sản phẩm của AliExpress sẽ được xử lý bởi PlusBase, không phải bởi AliExpress. Do đó, sau khi đơn hàng đầu tiên của một sản phẩm được đặt, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm nguồn hàng hóa từ các nhà cung cấp đáng tin cậy và sẽ cập nhật giá sản phẩm sao cho phù hợp.

Sau khi sản phẩm được cập nhật với các thông tin được cung cấp từ PlusBase, nếu bạn không hài lòng với thông tin chúng tôi đưa ra, bạn có thể gửi phản hồi để chúng tôi có thể kiểm tra lại và cải thiện về chất lượng thông tin sản phẩm. Từ trang chi tiết sản phẩm, vui lòng nhấp vào Need update?.


Trong cửa sổ bật lên, chọn thông tin sản phẩm bạn muốn cập nhật và điền lý do của bạn vào ô trống. Sau đó chọn Confirm.


Tất cả các yêu cầu cập nhật sẽ được PlusBase xử lý, và trong thời gian chờ đợi để xử lý yêu cầu, bạn không thể nhập sản phẩm này vào cửa hàng. Sản phẩm sẽ có sẵn sau khi chúng tôi cập nhật theo yêu cầu của bạn.
Việc gửi yêu cầu cập nhật là không giới hạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã nhập sản phẩm này vào cửa hàng của mình trước khi yêu cầu cập nhật, các bản cập nhật mới sẽ không được áp dụng trừ khi bạn nhập lại sản phẩm này.

B. Nhập các sản phẩm từ AliExpress được yêu cầu vào cửa hàng

Vui lòng tham khảo bài viết này về cách nhập sản phẩm tử PlusBase Catalog, Private request và AliExpress products.

C. Các câu hỏi thường gặp

1. Tại sao giá sản phẩm và phí vận chuyển khác nhau khi nhập hàng từ AliExpress vào PlusBase?

Giá sản phẩm trên PlusBase được tính dựa trên giá của sản phẩm đó trên AliExpress. Trong một số trường hợp, giá sản phẩm sẽ có chút chênh lệch so với AliExpress do các ưu đãi từ các chương trình Flash Sales hoặc chương trình dành cho Người dùng mới sẽ không được áp dụng.

Khi nhập các sản phẩm AliExpress vào PlusBase, phí vận chuyển của từng sản phẩm sẽ được tính lại như sau:

Phí vận chuyển cho mặt hàng đầu tiên (first item) = Phí vận chuyển AliExpress Tiêu chuẩn (AliExpress Standard shipping fee) + Khoản điều chỉnh + $0.99.
Khoản điều chỉnh: Khoản này sẽ được tự động tính để làm tròn phí vận chuyển thành số nguyên dương gần nhất.

Ví dụ, nếu một sản phẩm có phí vận chuyển AliExpress Tiêu chuẩn (AliExpress Standard shipping fee) là $2.4, khi đó, khoản điều chỉnh sẽ là $0.6. Vì vậy, phí vận chuyển cho mặt hàng đầu tiên của sản phẩm này sẽ là $3.99.

Phí vận chuyển cho mặt hàng bổ sung (additional item) = (Phí vận chuyển cho mặt hàng đầu tiên + $0.01) / 2 + $0.01.

Ví dụ, nếu phí vận chuyển cho mặt hàng đầu tiên của một sản phẩm là $3.99, thì phí vận chuyển cho mặt hàng bổ sung sẽ là $2.01.

2. Sản phẩm sẽ được đăng bán sau bao lâu từ khi tôi gửi yêu cầu với đường link sản phẩm AliExpress?

Thông thường, chỉ mất vài phút để sản phẩm AliExpress được đăng bán trên cửa hàng. Tuy nhiên, nếu sản phẩm bạn yêu cầu có nhiều biến thể, thời gian này có thể lên tới khoảng 30 phút. Hơn nữa, nếu một số lượng lớn sản phẩm được yêu cầu từ AliExpress cùng một lúc, thời gian này có thể bị kéo dài hơn dự kiến.

Hiện tại, khi bạn gửi yêu cầu với đường link sản phẩm từ AliExpress, chúng tôi sẽ kiểm tra xem sản phẩm này có dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn (AliExpress Standard Shipping) đến 5 quốc gia: Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada và Pháp hay không. Nếu không có dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn đến ít nhất 1 trong số 5 quốc gia được liệt kê, sản phẩm đó sẽ không thể nhập và đăng bán trên cửa hàng. Do đó, bạn cần thay thế nó bằng một đường link khác từ AliExpress để đáp ứng yêu cầu trên.

Trước khi nhập sản phẩm vào cửa hàng, vui lòng kiểm tra thông tin sản phẩm, bao gồm giá sản phẩm, phương thức vận chuyển và các quốc gia được giao hàng đến.

3. Tôi có thể thực hiện thay đổi sau khi sản phẩm được đăng bán thành công không?

Vẫn được thay đổi. Sau khi yêu cầu và nhập thành công một sản phẩm từ AliExpress vào cửa hàng, bạn vẫn có thể thực hiện thay đổi các chi tiết sản phẩm, chẳng hạn như hình ảnh, tên biến thể, mô tả sản phẩm và giá bán. Lưu ý rằng việc thay đổi toàn bộ tên biến thể có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý sản phẩm. Ngoài ra, bạn không nên xóa tất cả các biến thể của một sản phẩm.

4. Có những khác biệt nào trong quá trình xử lý sản phẩm từ AliExpress?

Về quá trình xử lý sản phẩm, không có sự khác biệt giữa sản phẩm nhập từ AliExpress và sản phẩm khác do PlusBase cung cấp. PlusBase sẽ tiếp nhận và xử lý tất cả sản phẩm, bao gồm những sản phẩm từ AliExpress. Ngoài ra, PlusBase sẽ sử dụng thông tin trong đường link được yêu cầu trên AliExpress để tham khảo cho nguồn sản phẩm được yêu cầu từ nhà cung cấp khác. Điều này sẽ đảm bảo rằng Người bán nhận được chất lượng, giá cả và thời gian vận chuyển tốt nhất. Do đó, giá của sản phẩm có thể khác với giá của AliExpress.

Mặt khác, PlusBase sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào (nếu có) đối với các sản phẩm từ AliExpress về giá sản phẩm, phí vận chuyển và biến thể sản phẩm.

Các đơn hàng đặt trước khi cập nhật sẽ không thay đổi giá sản phẩm hoặc phí vận chuyển.

5. PlusBase sẽ xử lý những đơn hàng phát sinh bị hủy như thế nào?

Các biến thể sản phẩm mà PlusBase không thể xử lý sẽ bị xóa khỏi cửa hàng và những đơn hàng có biến thể này sẽ bị hủy. Nếu đơn hàng bị hủy, lợi nhuận của Người bán sẽ được xử lý dựa theo Chính sách dành cho người bán hàng PlusBase.

6. Điều gì xảy ra khi sản phẩm AliExpress trong cửa hàng của tôi được cập nhật?

PlusBase sẽ gửi email thông báo cho bạn nếu biến thể sản phẩm được thay đổi (Ví dụ: biến thể mới được thêm vào sản phẩm).

Trong trường hợp giá sản phẩm và phí vận chuyển thay đổi, bạn có thể kiểm tra cập nhật chi tiết trong mục AliExpress products, và cập nhật giá bán trên cửa hàng cho phù hợp.

Nếu có một biến thể sản phẩm không thể đáp ứng, chúng tôi sẽ xóa biến thể đó khỏi cửa hàng và thông báo cho bạn về cập nhật chi tiết qua email.

7. Yêu cầu về nội dung đăng bán đối với sản phẩm AliExpress trên PlusBase là gì?

Trước khi báo giá được cập nhật, bạn cần đảm bảo nội dung đăng bán phải khớp với mô tả sản phẩm theo đường link AliExpress mà bạn đã yêu cầu.

Sau khi báo giá được cập nhật, nội dung đăng bán sản phẩm cần được chỉnh sửa đúng với mô tả sản phẩm mà PlusBase cung cấp.

Trong trường hợp nội dung đăng bán đối với sản phẩm Aliexpress không đảm bảo đúng theo yêu cầu trên, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm, PlusBase có thể yêu cầu Người bán chịu trách nhiệm bồi thường mọi chi phí cho Người mua, xóa sản phẩm khỏi cửa hàng, hoặc các yêu cầu cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm dừng/khóa tài khoản PlusBase của Người bán hoặc giữ lợi nhuận của Người bán.

8. Trong trường hợp nào sản phẩm AliExpress không đăng bán được?

Trong một số trường hợp hiếm gặp, sản phẩm không thể đăng bán được do không thể tìm thấy phương thức vận chuyển cho sản phẩm (Sản phẩm không có dịch vụ vận chuyển tiêu chuẩn - AliExpress Standard Shipping đến ít nhất 1 trong số 5 quốc gia được liệt kê). Khi đó, yêu cầu của bạn sẽ được xử lý tương tự như quy trình yêu cầu sản phẩm khác.

Vì vậy, chúng tôi khuyến khích sử dụng các đường link sản phẩm từ AliExpress có chứa các dịch vụ vận chuyển đi kèm. Nếu thời gian để sản phẩm được đăng bán lâu hơn dự kiến, bạn có thể sử dụng đường link khác (nếu có).

Ngoài ra, nếu một sản phẩm không có sẵn hoặc bị xóa khỏi AliExpress, trạng thái yêu cầu sẽ được thay đổi thành
No result.

Nếu một sản phẩm không có sẵn hoặc bị xóa khỏi AliExpress...
...trạng thái yêu cầu sẽ được thay đổi thành "No result"

9. Các sản phẩm cá nhân hóa sẽ được xử lý như thế nào khi được nhập bằng đường link AliExpress vào PlusBase?

Các sản phẩm cá nhân hóa từ AliExpress sẽ không được nhập vào PlusBase. Trong trường hợp có sản phẩm cá nhân hóa được nhập vào PlusBase, mọi đơn hàng cho sản phẩm này sẽ bị hủy, Người mua hàng sẽ được hoàn lại tiền và lợi nhuận sẽ được khấu trừ vào tài khoản Balance của bạn.

Ngoài ra, Người bán hàng không được phép đăng bán các sản phẩm có đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

10. Số lượng tùy chọn và biến thể sản phẩm tối đa mà PlusBase có thể hỗ trợ là bao nhiêu?

Mỗi sản phẩm PlusBase có thể có tối đa 3 tùy chọn và 500 biến thể. Nếu sản phẩm AliExpress của bạn có nhiều hơn 3 tùy chọn HOẶC 500 biến thể, thì sản phẩm đó sẽ không thể nhập vào cửa hàng PlusBase. Do đó, trước khi nhập sản phẩm này vào cửa hàng, vui lòng bỏ tích chọn những biến thể và tùy chọn không cần thiết.

Tham khảo thêm: Số lượng sản phẩm tối đa được thêm vào cửa hàng ShopBase mỗi ngày

11. Có hạn chế nào cần lưu ý đối với các loại sản phẩm được đăng bán trên PlusBase không?

Sản phẩm phải có giá dưới US$65 trên AliExpress.
Nếu bạn yêu cầu một sản phẩm có giá cao hơn US$65 từ AliExpress, sản phẩm đó sẽ không được đăng bán ngay lập tức. Thay vào đó, PlusBase sẽ cần kiểm tra lại sản phẩm này để đưa ra báo giá chính xác. Bạn cần đợi các sản phẩm này chuyển trạng thái thành Available, giống như khi bạn yêu cầu sản phẩm không thuộc AliExpress.
Sản phẩm phải đáp ứng tất cả các tiêu chí bắt buộc để được đăng bán trên PlusBase. Vui lòng tham khảo bài viết này về một số hạn chế đối với sản phẩm PlusBase, và bài viết này về danh sách các sản phẩm cấm đăng bán trên PlusBase.

Lưu ý, với các sản phẩm cấm đăng bán trên PlusBase và các sản phẩm mà PlusBase không thể tìm được nhà cung cấp phù hợp, hoặc rơi vào tình trạng hết hàng, PlusBase buộc phải hủy các đơn hàng đã phát sinh và hoàn tiền cho Người mua. Người bán sẽ không được hưởng lợi nhuận của đơn hàng trong các trường hợp này.

Bài viết liên quan

Yêu cầu sản phẩm tùy chọn trên PlusBase
Nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và Yêu cầu cá nhân (Private Request)
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!