Bài viết này cũng có sẵn trong:
Đối với PlusBase, Người bán về cơ bản không phải làm việc với Người mua, sau khi Người bán có đơn hàng, đội vận hành của PlusBase sẽ xử lý đơn hàng và làm việc trực tiếp với Người mua.
Người mua được cập nhật thông tin đơn hàng (màu sắc, kích thước) hoặc hủy đơn trong vòng 6 tiếng kể từ lúc đặt hàng.
Nếu Người mua khiếu nại, tùy từng trường hợp Người bán sẽ chịu trừ vào lợi nhuận trong PlusBase Balance hoặc PlusBase sẽ chịu trách nhiệm.

A. Trường hợp PlusBase sẽ chịu trách nhiệm và không trừ vào lợi nhuận của Người bán

Các trường hợp đơn đã được xử lý nhưng gặp các vấn đề dưới đây, PlusBase sẽ làm việc với Người mua và chịu hoàn tiền một phần hoặc toàn phần (nếu cần) mà không trừ vào lợi nhuận của Người bán:

Đơn hàng chưa được vận chuyển thành công sau 45 ngày làm việc kể từ khi đặt hàng, với lí do:

Mã theo dõi (tracking number) không hoạt động.
Mã theo dõi không cập nhật.
Mã theo dõi thể hiện tình trạng đơn hàng chưa được nhận.

Đơn bị khiếu nại về chất lượng sản phẩm, vỡ, méo, sai màu sắc, kích thước, v.v.. so với đơn hàng Người mua đặt.
Đơn hàng bị hủy do có địa chỉ thuộc vùng không giao hàng được nhưng PlusBase chưa thông báo về vùng không giao hàng được này cho người bán.

Quy định cụ thể trong trường hợp PlusBase chịu trách nhiệm với người mua sẽ được cập nhật chi tiết trong Chính sách dành cho người mua hàng PlusBase.

B. Các trường hợp trừ vào lợi nhuận của Người bán

Lợi nhuận của đơn hàng và phí cổng thanh toán (payment fee, nếu có phát sinh) sẽ được khấu trừ khi PlusBase hoàn tiền cho người mua trong các trường hợp dưới đây (Lưu ý: Khoản khấu trừ sẽ tính trực tiếp vào PlusBase Balance. Nếu tài khoản Balance bị âm, số tiền sẽ bị trừ trực tiếp vào thẻ được liên kết với PlusBase Balance):

Đơn hàng mà Người mua báo hủy trong thời gian cho phép (6 tiếng kể từ khi đặt hàng).
Đơn hàng bị hủy do có địa chỉ thuộc vùng không giao hàng được và PlusBase đã thông báo trước về vùng không giao hàng được này cho người bán.
Đơn hàng bị Người mua khiếu nại do các nguyên nhân sau:

Người bán không sử dụng đúng mô tả sản phẩm của PlusBase mà sử dụng mô tả sản phẩm không đúng với thực tế (chất liệu, kích thước,...) trên các nền tảng quảng cáo và trang bán hàng khiến Người mua hiểu sai về sản phẩm.
Người bán sử dụng các hiệu ứng giả, photoshop trên hình ảnh PlusBase đưa ra khiến Người mua hiểu sai về chất lượng sản phẩm.
Người bán cung cấp thông tin không chính xác về sản phẩm cho Người mua.

Người bán trực tiếp yêu cầu hoàn tiền cho Người mua và tính vào lợi nhuận của mình.
Đơn hàng bị hủy do đánh giá là có rủi ro cao (fraudulent).
Đơn hàng có chứa sản phẩm bị kiện do có hình ảnh chứa bản quyền mà Người bán không chứng minh được mình có quyền sử dụng.
Đơn hàng có trạng thái hết hàng trên hệ thống PlusBase và Người mua không đồng ý giữ đơn hàng để chờ hàng bổ sung.
Đơn hàng không thể xử lý được vì các lý do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, nguyên liệu sản xuất cạn kiệt, v.v. (Người mua không muốn giữ đơn hàng và chờ đợi đến khi đơn hàng được xử lý lại bình thường).
Đơn hàng bị hủy do có sản phẩm nằm trong danh sách sản phẩm cấm đăng bán trên PlusBase.
Người bán chỉnh sửa sai thông tin về biến thể của sản phẩm (các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn về màu sắc, số lượng, kích thước, thể tích, và cân nặng của sản phẩm) so với thông tin mà PlusBase đã cung cấp cho Người bán, khiến cho Người mua mua sai sản phẩm. Trong trường hợp này, lợi nhuận đơn hàng của Người bán sẽ bị khấu trừ, và Người bán phải chịu trách nhiệm hoàn lại toàn bộ giá trị đơn hàng cho Người mua.

Nếu Người bán cần cung cấp thông tin chứng minh các trường hợp này, Người bán có thể liên lạc với PlusBase qua kênh live chat hoặc email.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!