Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi nhập sản phẩm từ Catalog hoặc Private Request vào cửa hàng, việc quản lý sản phẩm sao cho hiệu quả nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận cho cửa hàng là rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý chi phí, phí vận chuyển và giá bán của sản phẩm PlusBase trên trang quản trị cửa hàng PlusBase.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị PlusBase, đi tới Products > All products.


Trong danh sách sản phẩm, bạn có thể xem giá và chi phí của sản phẩm.


Trong quá trình xử lý, chúng tôi sẽ cập nhật về mọi thay đổi đối với sản phẩm để bạn có thể lập kế hoạch chiến dịch bán hàng sao cho hiệu quả. Chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh chi phí sản phẩm vì một số lý do, như thay đổi chi phí từ nhà cung cấp, cập nhật phí vận chuyển, sản phẩm có sẵn hay không, v.v.. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo dưới tên mỗi sản phẩm nếu sản phẩm đó được cập nhật.


Thông báo cũng sẽ hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm như hình bên dưới:


Nếu một biến thể sản phẩm không được cung cấp bởi PlusBase, combo sản phẩm có chứa biến thể này cũng sẽ không có sẵn để khách hàng mua hàng.
Phí vận chuyển sản phẩm sẽ được cập nhật dựa trên phí vận chuyển do PlusBase cung cấp, không dựa trên phí vận chuyển tùy chỉnh được thiết lập khi nhập sản phẩm vào cửa hàng.
Nếu bạn thấy thông báo này, bạn có thể truy cập trang chi tiết sản phẩm và nhấp vào Update selling price để xem những thay đổi cụ thể.


Trong hộp thoại, bạn có thể kiểm tra các thay đổi của sản phẩm trong thông báo, cột Cost changedShipping fee changed (nếu có) và cập nhật giá bán theo sự thay đổi của basecost và phí vận chuyển trong Selling price change.


Các biến thể bị vô hiệu hóa sẽ chuyển sang màu xám (nếu có).
Trong cột Cost changed, bạn có thể xem giá gốc và giá cập nhật của sản phẩm (nếu có).
Trong cột Shipping fee changed, bạn có thể xem phí vận chuyển đến tất cả các quốc gia hiện có. Nhấp vào menu thả xuống và chọn quốc gia bạn muốn xem. Phí vận chuyển mặc định và phí được cập nhật (nếu có) sẽ được hiển thị.


Trong cột Selling price change, nhập giá bán mới cho biến thể sản phẩm. Nhấp vào Apply all để áp dụng giá bán mới cho tất cả các biến thể sản phẩm.


Trong cột Est. Profit, bạn có thể xem lợi nhuận ước tính cho biến thể sản phẩm dựa trên giá bán, chi phí sản phẩm và phí vận chuyển được cập nhật.

Nhấp vào Save khi hoàn thành việc cập nhật sản phẩm.

Bạn cũng có thể theo dõi chi phí sản phẩm trong cột Cost tại mục Variant.Bài viết liên quan

Tìm sản phẩm trên PlusBase Catalog
Yêu cầu sản phẩm tùy chọn trên PlusBase
Nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và Yêu cầu cá nhân (Private Request)
Trường hợp sản phẩm PlusBase hết hàng trên Catalog và Private Request
Thiết lập phí vận chuyển cho các sản phẩm PlusBase
Thêm combo sản phẩm trên PlusBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!