Bài viết về: Catalog
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Trường hợp sản phẩm PlusBase hết hàng trên Catalog và Private Request

Trong một số trường hợp, để đảm bảo thời gian xử lý và vận chuyển đơn hàng đúng với cam kết, các sản phẩm PlusBase trên Catalog và Private Request có thể sẽ không được tiếp tục mở bán do PlusBase cần có thời gian để xử lý số lượng lớn sản phẩm đã đặt.

Nội dung bài viếtA. Điều gì sẽ xảy ra nếu sản phẩm PlusBase của tôi hết hàng?
B. Làm thế nào để biết sản phẩm đã có hàng trở lại?

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học EZ Dropshipping miễn phí

A. Điều gì sẽ xảy ra nếu sản phẩm PlusBase của tôi hết hàng?Khi khả năng cung cấp một sản phẩm trên PlusBase đạt tới giới hạn, sản phẩm đó sẽ được đánh dấu là out of stock (hết hàng).

Khi đó:

Sản phẩm sẽ được đánh dấu là out of stock trên Catalog hoặc Private request. Bạn không thể nhập một sản phẩm đã hết hàng vào PlusBase cho đến khi sản phẩm đó có hàng trở lại.

Sản phẩm bị hết hàng
Bạn không thể nhập một sản phẩm đã hết hàng vào PlusBase
Sản phẩm sẽ được xóa khỏi Import list (danh sách nhập đơn hàng) trên PlusBase.
Bạn sẽ được thông báo qua email ngay lập tức khi sản phẩm hết hàng.
Đối với những sản phẩm đã nhập và đang được bán trong cửa hàng sẽ có trạng thái sold out sau 4 tiếng kể từ khi có thông báo qua email. Trong email, bạn có thể nắm được thời gian chính xác khi sản phẩm sẽ bị hết hàng để ngưng chạy quảng cáo cho sản phẩm đó.

Sản phẩm bị hết hàng sẽ có trạng thái 'sold out' trên cửa hàng

B. Làm thế nào để biết sản phẩm đã có hàng trở lại?Bạn sẽ được thông báo qua email khi sản phẩm có hàng trở lại.
Khi đó, bạn có thể nhập sản phẩm vừa có hàng từ Catalog hoặc Private request vào cửa hàng. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và Private request.
Đối với những sản phẩm đã được nhập trước đó, trạng thái sold out sẽ được gỡ bỏ để khách hàng có thể thấy và tiến hành mua hàng như thông thường.

Bài viết liên quanTìm sản phẩm trên PlusBase Catalog
Yêu cầu sản phẩm tùy chọn trên PlusBase
Nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và Yêu cầu cá nhân (Private Request)

Cập nhật vào: 22/05/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!