Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để hệ thống cửa hàng PlusBase hoạt động ổn định và hiệu quả, chúng tôi đã thiết lập một số hạn chế đối với một vài danh mục sản phẩm và phương thức kinh doanh cụ thể trong bài viết này.

Nội dung bài viết

A. Không cho phép tự thêm các biến thể vào sản phẩm PlusBase
B. Không cho phép tạo, nhập hoặc di chuyển các sản phẩm từ các ứng dụng mà PlusBase không hỗ trợ
C. Không cho phép tạo/nhập các sản phẩm cá nhân hóa

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học EZ Dropshipping miễn phí

A. Không cho phép tự thêm các biến thể vào sản phẩm PlusBase

Người bán không thể thêm biến thể mới vào một sản phẩm sau khi sản phẩm đó được nhập vào cửa hàng từ PlusBase Catalog hoặc Private request.
Người bán chỉ có thể thực hiện chỉnh sửa hoặc xóa biến thể của sản phẩm đã nhập. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa thông tin của biến thể (chẳng hạn như thay đổi toàn bộ tên biến thể thành một tên hoàn toàn khác) có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý sản phẩm.
Người bán có thể tạo các combo sản phẩm từ biến thể hiện có.

B. Không cho phép tạo, nhập hoặc di chuyển các sản phẩm từ các ứng dụng mà PlusBase không hỗ trợ

Do đặc thù của sản phẩm, PlusBase sẽ phụ trách toàn bộ việc xử lý và vận chuyển đơn hàng. Do đó, tất cả sản phẩm cần được nhập từ PlusBase Catalog và Private Request của PlusBase.
Không thể cài đặt các ứng dụng sau vào cửa hàng PlusBase:

Ali Dropship Connector
CrossPanda
PrintHub
Migrate to ShopBase
Ứng dụng của bên thứ ba cho phép tạo, nhập, di chuyển sản phẩm từ các nguồn khác sang PlusBase
Ứng dụng của bên thứ ba để xử lý đơn hàng

Các sản phẩm được tạo, nhập hoặc di chuyển từ các ứng dụng trên sẽ không thể đăng bán trên cửa hàng PlusBase do PlusBase không hỗ trợ xử lý và vận chuyển những sản phẩm đó. Các đơn hàng có chứa những sản phẩm này cũng không thể tiến hành thanh toán.

C. Không cho phép tạo/nhập các sản phẩm cá nhân hóa

Sản phẩm Print-on-demand với tính năng cá nhân hóa bị cấm đăng bán trên cửa hàng PlusBase.
Sản phẩm mà Người bán không đăng ký sở hữu tài sản trí tuệ sẽ không được đăng bán.
Yêu cầu đối với các sản phẩm cá nhân hóa từ AliExpress sẽ không được xử lý và sẽ bị hủy bỏ.
Trong trường hợp có sản phẩm cá nhân hóa được nhập vào PlusBase, sản phẩm đó sẽ bị hủy, khách mua hàng sẽ được hoàn tiền và lợi nhuận đơn hàng sẽ trừ vào Balance của bạn. Đồng thời, sản phẩm đó sẽ không được đăng bán trên cửa hàng PlusBase.

Bài viết liên quan

Chính sách dành cho người bán hàng PlusBase
Nhập sản phẩm từ PlusBase Catalog và Yêu cầu cá nhân (Private Request)
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!