Bài viết về: Về PlusBase

Cách tính lợi nhuận trên PlusBase

Tính toán chính xác lợi nhuận của cửa hàng đóng vai trò rất quan trọng để xác định tình hình tài chính của cửa hàng. Bài viết này sẽ giúp bạn có góc nhìn tổng quan về cách tính cũng như cách xem lợi nhuận đơn hàng PlusBase.

Nội dung bài viếtA. Cách tính lợi nhuận từ đơn hàng PlusBase
B. Cách xem lợi nhuận từ đơn hàng PlusBase

A. Cách tính lợi nhuận từ đơn hàng PlusBaseỞ PlusBase, người mua có thể thêm và thanh toán sản phẩm Dropshipping và sản phẩm POD trên cùng một đơn hàng. Trong trường hợp cả sản phẩm dropshipping và POD được thêm vào cùng một đơn hàng, lợi nhuận của đơn hàng sẽ được tính bằng cách kết hợp lợi nhuận của cả hai loại sản phẩm theo công thức sau:

1. Với các sản phẩm Dropshipping


Lợi nhuận của mỗi đơn hàng được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận (Profit) = Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) - Giá sản xuất và in sản phẩm (Total basecost) - Tổng chi phí vận chuyển (Shipping cost) - Phí xử lý (Handling fee)

Trong đó:

Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) = Giá bán sản phẩm (Order subtotal) - Giảm giá (Total discount) (nếu có) + Tip (nếu có) - Thuế (nếu có) (1) + Phí vận chuyển (Shipping)
Phí vận chuyển (Shipping) = Phí vận chuyển đơn hàng thực tế mà Người mua đã trả cho Người bán.
Tổng chi phí vận chuyển (Shipping cost) = Tổng chi phí vận chuyển của đơn hàng được thiết lập trong báo giá sản phẩm của Catalog.
Tổng giá sản xuất và in sản phẩm (Total base cost) = Tổng [Base cost của từng sản phẩm x Số lượng]
Phí xử lý (Handling fee) = Phí cổng thanh toán (Payment fee) + Phí xử lý đơn hàng (Processing fee)
Phí cổng thanh toán (Payment fee) = Tổng giá trị đơn hàng mà người mua thực tế trả (Order total) x 3%
Phí xử lý đơn hàng (Processing fee)= [Tổng giá trị đơn hàng (Revenue) - Tổng giá sản xuất và in sản phẩm (Total base cost) - Tổng chi phí vận chuyển (Shipping cost) - Phí cổng thanh toán (Payment fee)] x X% (2)

(1) Thuế chỉ được tính nếu thiết lập Show all prices with tax included được bật trong mục Settings > Taxes. Vui lòng tham khảo thêm thông tin về thuế bán hàng trên PlusBase tại bài viết này.
(2) Mức phí xử lý sản phẩm (X%) trong phí xử lý đơn hàng dựa trên mức độ rủi ro của sản phẩm. Mức này có thể thay đổi tùy theo sản phẩm và thời điểm tạo đơn hàng. Bạn có thể kiểm tra mức phí xử lý của từng sản phẩm trong Catalog và trang quản trị sản phẩm.

Đối với các đơn hàng có lợi nhuận bằng $0.00, nếu bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với đơn đặt hàng của bạn (ví dụ: hủy đơn hàng và hoàn tiền, tạm ngưng việc rút tiền để kiểm tra tài khoản), bạn sẽ nhận được thông báo qua email từ đội ngũ ShopBase Moderation. Nếu đơn hàng đã được hoàn thành, Người bán sẽ chịu mọi khoản phí phát sinh trong quá trình xử lý đơn hàng.

2. Với sản phẩm Print-on-demand


Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu cách tính lợi nhuận các sản phẩm Print-on-demand và rút tiền về tài khoản.

B. Cách xem lợi nhuận từ đơn hàng PlusBaseTại trang quản trị PlusBase, đi tới Orders > All Orders. Chọn đơn hàng bạn muốn xem lợi nhuận để được chuyển tới trang thông tin cụ thể về đơn hàng.


Kéo xuống mục Your profit, chọn Show calculation để xem thông tin chi tiết lợi nhuận đơn hàng. Bạn có thể xem tổng lợi nhuận của đơn hàng, bao gồm tổng giá trị đơn hàng, basecost và các chi phí xử lý khác (bao gồm phí cổng thanh toán và phí xử lý đơn hàng).


Lợi nhuận của đơn hàng có thể được hệ thống tính toán chậm hơn một chút sau khi đơn hàng được khách hàng thanh toán thành công.

Trong trường hợp đơn hàng bị hủy hoặc hoàn trả, mọi lý do sẽ được ghi chép lại trong tiến trình đơn hàng.


Sau đó, lợi nhuận ròng (net profit) của đơn hàng sẽ được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận ròng (Net profit) = Lợi nhuận ban đầu (Original profit) - Khoản hoàn trả từ người bán cho khách hàng + Khoản hoàn trả cho người bán.

Trong đó:

Khoản hoàn trả từ người bán cho khách hàng = Giá bán sản phẩm (của mặt hàng được hoàn lại) + Tip (nếu có). Khoản tiền này được khấu trừ vào tài khoản Balance của bạn.
Khoản hoàn trả cho người bán = Base cost (của mặt hàng được hoàn lại) + Phí xử lý đơn hàng (Processing fee) + Phí cổng thanh toán (Payment fee) + Thuế (đã bao gồm trong giá sản phẩm). Khoản tiền này được cộng thêm vào tài khoản Balance của bạn.

Khoản hoàn trả trong mục Your Profit tại trang chi tiết đơn hàng bao gồm khoản hoàn trả cho giá bán sản phẩm (order subtotal) và phí vận chuyển (shipping fee), và được tính theo công thức sau: Khoản hoàn trả = Giá bán sản phẩm (của mặt hàng được hoàn lại) + Phí vận chuyển.
Khoản hoàn trả cho khách hàng có bao gồm phí cổng thanh toán (payment fee). Do đó, khoản hoàn trả thực tế sẽ cao hơn so với khoản được ghi trong mục Your Profit.
Số tiền thu được từ đơn hàng trên PlusBase sẽ được đưa vào mục Available soon, số tiền này sẽ chuyển trạng thái thành Available to payout sau 24 giờ kể từ khi đơn hàng được đặt. Vui lòng tham khảo bài viết này để hiểu thêm ý nghĩa của các khoản tiền trong tài khoản ShopBase Balance và để biết cách gửi yêu cầu rút tiền từ PlusBase về tài khoản PingPong hoặc Payoneer của bạn.
Các đơn đặt hàng có dấu hiệu gian lận hoặc đơn đặt hàng cần đợi khách hàng xác nhận do khách hàng cập nhật đơn hàng hoặc lý do khác thì số tiền của đơn hàng đó được tạm giữ và sẽ được chuyển sang mục Available to payout muộn hơn.
Bạn nên yêu cầu rút tiền trong giờ làm việc để được phê duyệt và nhận tiền sớm nhất.

Bài viết liên quanNhững điều cần biết về ShopBase Balance
Xem một đơn hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng

Cập nhật vào: 03/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!