Tất cả sản phẩm PlusBase khi được vận chuyển đến một số khu vực cụ thể của Hoa Kỳ (ví dụ như New York, Pennsylvania, California, Florida, Ohio, và Texas) sẽ bị thu thêm thuế giá trị gia tăng theo quy định của khu vực đó.

Nội dung bài viết

A. Cách thiết lập thuế trên cửa hàng PlusBase
B. Cách tính thuế

A. Cách thiết lập thuế trên cửa hàng PlusBase

Thuế sẽ được thu trực tiếp từ khách hàng hoặc lợi nhuận của đơn hàng và PlusBase sẽ thay mặt bạn nộp thuế bán hàng cho chính phủ Hoa Kỳ.

Tại trang quản trị PlusBase, đi tới Settings > Taxes.


Trong mục Tax calculation:

Nếu mục Show all prices with tax included không được tích chọn, thuế sẽ được thu trực tiếp từ khách hàng trong quá trình thanh toán. Đây là thiết lập mặc định trên cửa hàng.Khi mục "Show all prices with tax included" không được tích chọn, trang thanh toán sẽ hiển thị như ảnh trên

Nếu mục Show all prices with tax included được tích chọn, thuế sẽ được thu trực tiếp từ lợi nhuận của đơn hàng, mức thuế này sẽ không hiển thị trong quá trình thanh toán.Khi mục "Show all prices with tax included" được tích chọn, trang thanh toán sẽ hiển thị như ảnh trên

B. Cách tính thuế

Trường hợp thuế được thu trực tiếp từ khách hàng trong quá trình thanh toán: Thuế = Thuế suất x Giá bán sản phẩm (Order subtotal) = Thuế suất x (Giá sản phẩm x Số lượng - Giảm giá).


Trường hợp thuế được thu trực tiếp từ lợi nhuận của đơn hàng: Thuế = (Thuế suất x Giá bán sản phẩm (Order subtotal)) / (1 + Thuế suất).Bài viết liên quan

Các câu hỏi thường gặp về thuế trên cửa hàng PlusBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!