Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xem trang trạng thái đơn hàng

Sau khi đặt hàng thành công, khách hàng sẽ được dẫn tới trang trạng thái đơn hàng. Trang này cho phép khách hàng của bạn:

Kiểm tra trạng thái vận chuyển của đơn hàng mà khách hàng không cần liên hệ trực tiếp với bạn
Xem thông tin của đơn hàng được cập nhật theo thời gian
Tiếp tục mua sắm trong cửa hàng trực tuyến chỉ với một cú nhấp chuột

Theo mặc định của hệ thống, khách hàng sẽ nhận được liên kết đến trang trạng thái đơn hàng của họ trong email xác nhận đơn hàng hoặc email xác nhận giao hàng. Bạn cũng có thể truy cập và xem trang trạng thái đơn hàng như giao diện của khách hàng.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders). Nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn xem trạng thái đơn hàng để tới trang thông tin chi tiết đơn hàng.


Chọn Thêm tùy chọn (More actions) > Xem trạng thái đơn hàng (View order status page). Khi đó trang trạng thái đơn hàng như giao diện mà khách hàng thấy sẽ được mở ra ở một cửa sổ mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi liên kết của trang trại thái đơn hàng này tới email khách hàng theo cách thủ công.Bài viết liên quanXem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng

Cập nhật vào: 19/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!