Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về Cài đặt

Tại trang Settings, bạn có thể quản lý hầu hết mọi thiết lập chính của cửa hàng, từ thông tin cửa hàng, các phương thức thanh toán, quy trình thanh toán, quản lý tài khoản, thông tin vận chuyển, thông báo, các trang chính sách, hóa đơn, các kênh bán hàng, và thuế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê những mục cài đặt bạn có thể tùy chỉnh trên trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viếtMục General (Thiết lập chung)Tại mục này, bạn có thể xem và cập nhật các thông tin chi tiết của cửa hàng.

Thiết lập định dạng tiền tệ

Mục Payment providers (Các phương thức thanh toán)Tại mục này, bạn có thể kết nối và quản lý các cổng thanh toán của cửa hàng.

Tổng quan về các phương thức thanh toán
Tạo đơn hàng test
Đặt đơn hàng thử nghiệm với cửa hàng PrintBase

Mục Checkout (Thanh toán)Tại mục này, bạn có thể tùy chỉnh quy trình thanh toán trực tuyến của cửa hàng.

Tổng quan về trang thanh toán
Tổng quan về cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán

Mục Account (Tài khoản)Tại mục này, bạn có thể phân quyền cho tài khoản nhân viên, quản lý chu kỳ thanh toán, gói đăng ký và trạng thái cửa hàng.

Thêm và quản lý staff account trên store ShopBase
Đăng ký và đăng nhập vào ShopBase
Thay đổi email và mật khẩu đăng nhập vào trang quản trị ShopBase
Thiết lập và hoàn thiện hồ sơ ShopBase
Cập nhật thông tin và phương thức thanh toán
Bảo mật tài khoản ShopBase của bạn
Các khoản phí và thanh toán
Cách thay đổi gói dịch vụ của ShopBase
Áp dụng mã ưu đãi cho cửa hàng
Đóng cửa hàng ShopBase của bạn

Mục Shipping (Vận chuyển)Tại mục này, bạn có thể quản lý việc vận chuyển đơn hàng tới khách hàng.

Tự thiết lập phí vận chuyển cho cửa hàng ShopBase

Mục Notifications (Thông báo)Tại mục này, bạn có thể thiết lập thông báo để gửi cho khách hàng cũng như quản lý thông báo bạn nhận được.

Cách tạo các lựa chọn cá nhân hóa trong emailTại mục này, bạn có thể quản lý các trang chính sách của cửa hàng.

Thiết lập các trang chính sách

Mục Billing (Hoá đơn)Tại mục này, bạn có thể xem và quản lý thông tin hóa đơn.

Bài viết cụ thể sẽ được cập nhật sau.

Mục Sales channel (Các kênh bán hàng)Tại mục này, bạn có thể quản lý các kênh bán hàng mà bạn sử dụng để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng.

Tổng quan về các kênh bán hàng

Mục Taxes (Thuế)Tại mục này, bạn có thể quản lý cách cửa hàng tính thuế.

Quản lý thuế bán hàng tại Hoa Kỳ trên cửa hàng PrintBase
Các câu hỏi thường gặp về thuế trên cửa hàng PrintBase
Thiết lập thuế trên ShopBase

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!