Bài viết về: Cài đặt

Quản lý thuế bán hàng tại Hoa Kỳ trên cửa hàng PrintBase

Tất cả sản phẩm PrintBase khi được vận chuyển đến một số khu vực cụ thể của Hoa Kỳ (ví dụ như New York, Pennsylvania, California, Florida, Ohio, và Texas) sẽ bị thu thêm thuế giá trị gia tăng theo quy định của khu vực đó.

Nội dung bài viếtA. Cách thiết lập thuế trên cửa hàng PrintBase
B. Cách tính thuế

A. Cách thiết lập thuế trên cửa hàng PrintBaseThuế sẽ được thu trực tiếp từ khách hàng hoặc lợi nhuận của đơn hàng và PrintBase sẽ thay mặt bạn nộp thuế bán hàng cho chính phủ Hoa Kỳ.

Tại trang quản trị PrintBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Thuế (Taxes).


Trong mục Tính thuế (Tax calculation):

Nếu mục Hiển thị tất cả giá đã bao gồm thuế (Show all prices with tax included) không được tích chọn, thuế sẽ được thu trực tiếp từ khách hàng trong quá trình thanh toán. Đây là thiết lập mặc định trên cửa hàng.


Nếu mục Hiển thị tất cả giá đã bao gồm thuế (Show all prices with tax included) được tích chọn, thuế sẽ được thu trực tiếp từ lợi nhuận của đơn hàng, mức thuế này sẽ không hiển thị trong quá trình thanh toán.B. Cách tính thuếTrường hợp thuế được thu trực tiếp từ khách hàng trong quá trình thanh toán: Thuế = Thuế suất x Giá bán sản phẩm (Order subtotal) = Thuế suất x (Giá sản phẩm x Số lượng - Giảm giá).


Trường hợp thuế được thu trực tiếp từ lợi nhuận của đơn hàng: Thuế = (Thuế suất x Giá bán sản phẩm (Order subtotal)) / (1 + Thuế suất).Bài viết liên quanHiểu cách tính lợi nhuận trên PrintBase và rút tiền về tài khoản
Các câu hỏi thường gặp về thuế trên cửa hàng PrintBase

Cập nhật vào: 17/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!