Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể thiết lập các trang chính sách cho cửa hàng trên ShopBase, bao gồm:

Chính sách hoàn tiền
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng
Chính sách vận chuyển

Theo mặc định, các trang chính sách sẽ hiển thị ở phía cuối của trang thanh toán. Bạn cũng có thể thêm những trang này vào thanh menu của mình

Mặc dù ShopBase đã tạo sẵn mẫu cho mỗi chính sách, người bán hàng vẫn là bên chịu trách nhiệm về nội dung và việc tuân thủ các chính sách đã đăng công khai trên cửa hàng. Vui lòng đọc kỹ các chính sách này một cách cẩn thận trước khi đăng lên cửa hàng.

Các mẫu chính sách hiện chỉ có bản tiếng Anh. Bạn cần viết lại chính sách nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng ngôn ngữ khác. Bạn có thể cân nhắc liên hệ với luật sự địa phương để được hỗ trợ viết các phần chính sách này.

Nội dung bài viết

A. Cách tạo trang chính sách
B. Thêm các trang tùy chỉnh để hiển thị thông tin pháp lý

A. Cách tạo trang chính sách

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Legal.


Điền nội dung chính sách vào ô bên phải, hoặc chọn Create from template để tạo và chỉnh sửa từ một mẫu mới.


Đọc lại nội dung chính sách sau khi chỉnh sửa, rồi nhấp Save để lưu.

Mỗi một ô nội dung sẽ tự động tạo một trang chính sách tương ứng, hiển thị ở phía cuối của trang thanh toán.
Khách hàng của bạn có thể cần đọc những chính sách này trước khi tiến hành thanh toán, vì vậy bạn nên cân nhắc việc liên kết những trang này trong phần điều hướng của website.

B. Thêm các trang tùy chỉnh để hiển thị thông tin pháp lý

Bạn có thể tạo các trang tùy chỉnh tại trang quản trị ShopBase. Việc này sẽ thuận tiện hơn khi đăng những thông tin phổ biến hoặc hiếm khi cần sự thay đổi (ví dụ như trang "About us" hoặc "Contact Us"). Bạn có thể thêm các trang vào cửa hàng, và liên kết các trang này vào phần điều hướng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!