Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập các trang chính sách

Bạn có thể thiết lập các trang chính sách cho cửa hàng trên ShopBase, bao gồm:
Chính sách hoàn tiền
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng
Chính sách vận chuyển

Theo mặc định, các trang chính sách sẽ hiển thị ở phía cuối của trang thanh toán. Bạn cũng có thể thêm những trang này vào thanh menu của mình.

Mặc dù ShopBase đã tạo sẵn mẫu cho mỗi chính sách, người bán hàng vẫn là bên chịu trách nhiệm về nội dung và việc tuân thủ các chính sách đã đăng công khai trên cửa hàng. Vui lòng đọc kỹ các chính sách này một cách cẩn thận trước khi đăng lên cửa hàng.

Nội dung bài viếtA. Cách tạo trang chính sách
B. Thêm các trang tùy chỉnh để hiển thị thông tin pháp lý
C. Thêm các biến mẫu vào các trang chính sách

A. Cách tạo trang chính sáchTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Pháp lý (Legal).


Điền nội dung chính sách vào ô bên phải, hoặc chọn Tạo từ mẫu (Create from template) để tạo và chỉnh sửa từ một mẫu mới.


Đọc lại nội dung chính sách sau khi chỉnh sửa, rồi nhấp Lưu thay đổi (Save changes) để hoàn tất.

Mỗi một ô nội dung sẽ tự động tạo một trang chính sách tương ứng, hiển thị ở phía cuối của trang thanh toán.
Khách hàng của bạn có thể cần đọc những chính sách này trước khi tiến hành thanh toán, vì vậy bạn nên cân nhắc việc liên kết những trang này trong phần điều hướng của website.
Các mẫu chính sách hiện chỉ có bản tiếng Anh. Bạn cần viết lại chính sách nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng ngôn ngữ khác. Bạn có thể cân nhắc liên hệ với luật sự địa phương để được hỗ trợ viết các phần chính sách này.

B. Thêm các trang tùy chỉnh để hiển thị thông tin pháp lýBạn có thể tạo các trang tùy chỉnh tại trang quản trị ShopBase. Việc này sẽ thuận tiện hơn khi đăng những thông tin phổ biến hoặc hiếm khi cần sự thay đổi (ví dụ như trang "About us" hoặc "Contact Us"). Bạn có thể thêm các trang vào cửa hàng, và liên kết các trang này vào phần điều hướng.

C. Thêm các biến mẫu vào các trang chính sáchĐể đảm bảo dữ liệu được nhất quán trên tất cả các trang chính sách của cửa hàng, ShopBase cung cấp một số biến mẫu để bạn có thể sao chép và dán chúng vào các trang chính sách theo mong muốn:
{{shop.name}}: Tên cửa hàng bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General).
{{shop.domain}}: Tên miền chính hiện tại trong mục Cửa hàng (Online store) > Tên miền (Domains).
{{shop.address}}: Địa chỉ của cửa hàng mà bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General). Biến này sẽ trả về dữ liệu ở định dạng <address>, <city>, <state> (nếu có), <ZIP/postal code>, <country>.
{{shop.phone}}: Số điện thoại cửa hàng bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General).
{{shop.owner_email}}: Địa chỉ email của chủ sở hữu cửa hàng mà bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General).
{{shop.customer_email}}: Địa chỉ email của khách hàng mà bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General).
{{shop.activated_payment}}: Các phương thức thanh toán hiện đã được kích hoạt tại cửa hàng của bạn, được thiết lập trong mục Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers).

Bài viết liên quan


Tổng quan về Cài đặt

Cập nhật vào: 24/11/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!