Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về các trang trên website

Ngoài các trang như trang chủ, trang sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán, trang bộ sưu tập, ShopBase cung cấp cho bạn công cụ để bạn các trang với nội dung tùy chỉnh khác phục vụ việc cung cấp thông tin cho khách truy cập cửa hàng, ví dụ như trang About Us (giới thiệu về chúng tôi), Contact Us (liên hệ với chúng tôi) hoặc Order Tracking (cập nhật vị trí đơn hàng). ShopBase không quy định giới hạn về số lượng trang bạn có thể tạo trên cửa hàng. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn các thao tác liên quan đến các trang trên cửa hàng trực tuyến ShopBase.

Nội dung phần này bao gồmTạo một trang mới cho cửa hàng
Chỉnh sửa trang
Xóa một trang hoặc hàng loạt trang trên cửa hàng

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!