Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán

Các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán (tiếng anh: Abandoned Checkouts) là những đơn hàng mà khách truy cập website đã thực hiện thêm (các) mặt hàng vào giỏ hàng, nhập thông tin của họ vào bước thanh toán, nhưng sau đó không hoàn tất giao dịch mua đơn hàng này.

Biết cách xử lý các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán là một phần quan trọng trong việc gia tăng doanh thu của cửa hàng.

Bạn có thể xem lại toàn bộ thông tin về các đơn hàng dạng này trong trang quản lý. Từ đó có thể đưa ra những kế hoạch hành động tiếp theo để nhắc nhở khách hàng hoàn thành những đơn hàng này bao gồm gửi liên kết đến email khách hàng bằng cách thủ công, gửi email và tin nhắn (SMS) tự động, cũng như quản lý hiệu quả của những hoạt động đó.

Nội dung phần này bao gồmXem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Gửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ
Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Những thay đổi cần thiết lập khi bật tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!