Bài viết này cũng có sẵn trong:
Phần này cho phép bạn gửi email cho khách hàng một liên kết đến giỏ hàng mà họ chưa hoàn thành thanh toán bằng cách thủ công, để họ có thể hoàn tất việc thanh toán. Khi khách hàng bấm vào liên kết được gửi đến, họ sẽ truy cập vào trang thanh toán của giỏ hàng mà họ chưa hoàn thành thanh toán. Ngoài phương pháp gửi email thủ công, ShopBase còn cung cấp tính năng tự động gửi email/ tin nhắn nhắc nhở khách hàng hoàn thành giỏ hàng chưa thanh toán để giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị viên, đi tới Orders > Abandoned Checkout.


Nhấp vào một đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán bất kỳ mà bạn muốn xử lý.

Sao chép liên kết phía dưới recover link ở phần Timeline để dán vào email và gửi cho khách hàng.Các bài viết liên quan

Xem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!