Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để giúp tiết kiệm thời gian, ShopBase cung cấp tính năng cho phép người bán gửi tin nhắn (SMS) tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán. Phần này cho phép bạn tự động gửi tối đa 3 tin nhắn cho mỗi khách hàng khi họ chưa hoàn tất thanh toán cho đơn hàng của họ trên website. Mỗi tin nhắn chứa một liên kết đến giỏ hàng của khách, cho phép họ hoàn tất việc thanh toán nếu họ muốn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị viên, bạn nhấp vào Settings > Checkout.


Đi tới phần Abandoned checkouts text message đánh dấu tích để chọn Automatically send abandoned checkout text messages.


Trong phần Send to, chọn một trong hai lựa chọn là Anyone who abandons checkout (gửi tin nhắn cho bất cứ ai chưa hoàn thành thanh toán) hoặc Text subscribers who abandons checkout (chỉ gửi tin nhắn cho những người đăng ký nhận tin nhắn từ cửa hàng mà họ chưa hoàn thành thanh toán).


Trong phần Set up text messages to send, đánh dấu tích vào ô trước các tin nhắn mà bạn muốn gửi cho khách hàng. Thiết lập thời gian gửi tin nhắn sau khi khách thoát khỏi website mà chưa hoàn thành thanh toán ở phần Send .... after cart abandonment.


Lưu ý:

Thời gian gửi của các tin nhắn sau phải lâu hơn thời gian gửi của các tin nhắn trước. Ví dụ: nếu tin nhắn đầu tiên được cài đặt để gửi đi 30 phút sau khi khách thoát trang mà chưa hoàn thành thanh toán, thì tin nhắn thứ hai bạn phải thiết lập gửi đi lâu hơn 30 phút sau khi khách thoát trang mà chưa hoàn thành thanh toán.

Phần Message cho phép bạn chỉnh sửa nội dung tin nhắn gửi khách hàng. Đánh dấu chọn Add opt out text nếu bạn muốn trong nội dung tin nhắn bao gồm việc hỏi khách hàng xem họ có muốn ngừng nhận tin nhắn từ cửa hàng hay không.


Trong trường hợp bạn muốn thêm mã giảm giá vào nội dung tin nhắn, bật Enable discount code. Nhấn vào Select discount code để chọn mã code có sẵn trên website hoặc thêm một mã code giảm giá mới.


Nếu bạn muốn tạo mã giảm giá mới, bấm vào Create discount code trong menu thả xuống sau khi nhấn vào Select discount code. Hộp thoại hiện ra, bạn nhập thông tin mã giảm giá bạn muốn tạo và bấm nút Add discount code.


Khi mã giảm giá được chọn, bạn thêm các biến sau vào mẫu tin nhắn:

{{ .discount.code }} : hiển thị mã giảm giá
{{ .discount.value }} : hiển thị giá trị của mã giảm giá

Ấn Save changes để lưu.

Các bài viết liên quan

Xem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Gửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ
Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!