Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán

Để giúp tiết kiệm thời gian, ShopBase cung cấp tính năng cho phép bạn gửi email tự động nhắc khách hàng hoàn tất đơn chưa hoàn thành thanh toán. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn gửi tự động tối đa 3 email cho mỗi khách hàng khi họ chưa hoàn tất đơn hàng. Mỗi email chứa một liên kết đến giỏ hàng để khách hàng có thể hoàn tất việc thanh toán.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Email marketing và chọn Abandoned Checkouts Recovery.


Đi tới mục Email nhắc hoàn thành thanh toán (Abandoned checkouts email) và tích chọn Tự động gửi email nhắc nhở hoàn thành thanh toán (Automatically send abandoned checkout emails).


Trong mục Gửi đến (Send to), chọn một trong hai lựa chọn là Bất kỳ ai chưa hoàn thành thanh toán (Anyone who abandons checkout, gửi email cho bất kỳ ai chưa hoàn thành thanh toán) hoặc Gửi email cho những người đăng ký quên thanh toán (Email subscribers who abandons checkout, chỉ gửi email cho những người đăng ký nhận email từ cửa hàng mà họ chưa hoàn thành thanh toán).


Trong mục Thiết lập email để gửi (Set up emails to send), tích chọn vào ô trước các email mà bạn muốn gửi cho khách hàng. Thiết lập thời gian gửi email sau khi khách hàng thoát khỏi trang web mà chưa hoàn thành thanh toán ở phần Gửi ... sau khi bỏ giỏ hàng (Send .... after cart abandonment).


Thời gian gửi của các email sau phải lâu hơn thời gian gửi của các email trước. Ví dụ: nếu email đầu tiên được cài đặt để gửi đi 30 phút sau khi khách hàng thoát trang web mà chưa hoàn thành thanh toán, thì email thứ hai bạn phải thiết lập gửi đi lâu hơn 30 phút.

Nhấp Lưu thay đổi (Save changes) để hoàn tất.

Trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa nội dung email gửi cho khách hàng, nhấp vào Tùy chỉnh thanh toán bị Bỏ qua (Customize Abandoned checkout).


Bạn có thể chỉnh sửa nội dung email nếu cần thiết
Trong các điều kiện sau, hình ảnh xem trước của sản phẩm với các chi tiết cá nhân hóa sẽ mặc định được sử dụng làm hình thumbnail của sản phẩm trong email:

Cửa hàng vừa được tạo hoặc mẫu email thông báo về đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán (abandoned checkout email) chưa từng được chỉnh sửa trước đó.
Sản phẩm trong đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán nằm trong chiến dịch cá nhân hóa được tạo kể từ ngày 07/10/2021 trên ứng dụng PrintBase hoặc PrintHub.
Chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa được bật.
Email đầu tiên thông báo về đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán được lên lịch gửi trong vòng 30 ngày sau khi giỏ hàng bị bỏ quên.

Hình ảnh xem trước được hiển thị trong email
Nếu không thỏa mãn điều kiện nào, hình ảnh đầu tiên của sản phẩm sẽ được sử dụng làm hình thumbnail của sản phẩm trong email.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thủ công mẫu email để hiển thị hình ảnh xem trước hoặc hình ảnh sản phẩm đầu tiên dưới dạng hình thumbnail của sản phẩm tùy theo mong muốn.

Để hiển thị hình ảnh xem trước trong email, vui lòng chèn thông số {{ .img_preview_url_200_200 }} vào phần này của email như trong hình bên dưới.


Để hiển thị hình ảnh sản phẩm đầu tiên trong email, vui lòng chèn thông số {{ .img_url_200_200 }} vào phần này của email như trong hình bên dưới.


Bạn có thể gửi kèm mã giảm giá trong email để khuyến khích khách hàng hoàn thành đơn hàng. Trong mục Mã giảm giá (Discount code), nhấp vào Chọn mã giảm giá (Select discount code) để chọn mã hiện có trong cửa hàng hoặc thêm một mã mới.


Nếu bạn muốn thêm mã giảm giá mới, nhấp vào Chọn mã giảm giá (Select discount code) và chọn Tạo mã giảm giá (Create discount code) trong menu thả xuống. Nhập thông tin mã giảm giá và nhấp vào Thêm mã giảm giá (Add discount code).


Sau khi chỉnh sửa nội dung email, bạn có thể chọn Xem trước (Preview) để xem trước email mà bạn vừa sửa, hoặc chọn Gửi email thử nghiệm (Send test email) để gửi email đó về email của bạn để xem nội dung hiển thị của email như thế nào.


Nhấp vào nút Lưu thay đổi (Save changes) để hoàn tất.

Bài viết liên quanTổng quan về cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Xem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Gửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán

Cập nhật vào: 21/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!