Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để giúp tiết kiệm thời gian, ShopBase cung cấp tính năng cho phép người bán gửi email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán. Chức năng này cho phép bạn tự động gửi tối đa 3 email cho mỗi khách hàng khi họ chưa hoàn tất thanh toán cho đơn hàng của họ trên website. Mỗi email chứa một liên kết đến giỏ hàng của khách, cho phép họ hoàn tất việc thanh toán nếu họ muốn.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị viên, bạn nhấp vào Settings > Checkout.


Đi tới phần Abandoned checkouts email đánh dấu tích để chọn Automatically send abandoned checkout emails.


Trong phần Send to, chọn một trong hai lựa chọn là Anyone who abandons checkout (gửi email cho bất cứ ai chưa hoàn thành thanh toán) hoặc Email subscribers who abandons checkout (chỉ gửi email cho những người đăng ký nhận email từ cửa hàng mà họ chưa hoàn thành thanh toán).


Trong phần Set up emails to send, đánh dấu tích vào ô trước các email mà bạn muốn gửi cho khách hàng. Thiết lập thời gian gửi email sau khi khách thoát khỏi website mà chưa hoàn thành thanh toán ở phần Send .... after cart abandonment.


Lưu ý:

Thời gian gửi của các email sau phải lâu hơn thời gian gửi của các email trước. Ví dụ: nếu email đầu tiên được cài đặt để gửi đi 30 phút sau khi khách thoát trang mà chưa hoàn thành thanh toán, thì email thứ hai bạn phải thiết lập gửi đi lâu hơn 30 phút sau khi khách thoát trang mà chưa hoàn thành thanh toán.

Ấn Save changes để lưu các thiết lập.

Trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa nội dung email gửi khách hàng, bấm vào Customize Abandoned checkout ở ngay dưới phần thiết lập thời gian tương ứng với mỗi email bạn muốn sửa.


Giao diện trang chỉnh sửa email nhắc khách hàng hoàn thành thanh toán
Lưu ý:

Bạn có thể thêm mã giảm giá để tặng khách hàng trong nội dung email gửi khách hàng nhằm khuyến khích khách hàng hoàn thành đơn hàng của họ.

Sau khi chỉnh sửa nội dung bạn có thể chọn Preview để xem trước email mà bạn vừa sửa hoặc Send test email để gửi email bạn vừa sửa về email của bạn để xem nội dung hiển thị của email như thế nào.

Ấn nút Save để lưu.

Các bài viết liên quan

Xem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Gửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!