Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán

Bài viết này hướng dẫn bạn cách xem thông tin về các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán để có thể tìm ra các đặc điểm chung của chúng và lý do tại sao khách hàng không hoàn thành thanh toán cho những đơn hàng này.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Chưa hoàn thành thanh toán (Abandoned Checkout). Bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán hiển thị trên màn hình.


Danh sách các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán có những thông tin như sau:

Ngày (Date): ngày đơn hàng được tạo.
Đặt bởi (Placed By): tên khách hàng.
Trạng thái email (Email status): trạng thái email nhắc khách hoàn thành đơn hàng.
Trạng thái SMS (SMS status): trạng thái tin nhắn nhắc khách hoàn thành đơn hàng.
Trạng thái khôi phục (Recovery status): trạng thái của việc khách hàng đã trả tiền cho các đơn chưa hoàn thành thanh toán hay chưa, sau khi gửi email và tin nhắn nhắc nhở.
Tổng (Total): tổng số tiền của đơn hàng.

Bạn có thể nhập các thông tin như: ngày, tên khách hàng, v.v... trong thanh tìm kiếm Tìm kiếm thanh toán (Search checkouts) để tìm những đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán mà bạn muốn. Bạn có thể lọc các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán bằng các bộ lọc như Ngày (Dates), Trạng thái email (Email status), Trạng thái tin nhắn (SMS status)Trạng thái khôi phục (Recovery status).


Trong danh sách các đơn hàng chưa hoàn thành, bạn nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn xem thông tin chi tiết. Tại trang thông tin chi tiết đơn hàng bạn có thể thấy:

Thông tin về khách hàng ở cột Khách hàng (Customer).
Các hoạt động liên quan đến đơn hàng được liệt kê ở mục Mốc thời gian (Timeline).
Thông tin về giỏ hàng được thống kê ở Chi tiết thanh toán (Checkout details).
Bạn có thể thêm ghi chú cho đơn hàng ở mục Thông tin khác (Additional details).Bài viết liên quanGửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ
Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán

Cập nhật vào: 21/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!