Bài viết này cũng có sẵn trong:
Phần này hướng dẫn bạn xem lại thông tin về các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán để có thể tìm ra các đặc điểm chung của chúng và giúp bạn tìm ra lý do tại sao khách hàng không hoàn thành thanh toán cho những đơn hàng này.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị viên (trang admin), đi tới Orders >> Abandoned Checkout. Bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán ở bên phải màn hình.


Danh sách các đơn chưa hoàn thành thanh toán có những thông tin:

Date: ngày đơn được tạo
Placed By: tên khách hàng
Email status: trạng thái email nhắc khách hoàn thành đơn hàng
SMS status: trạng thái tin nhắn nhắc khách hoàn thành đơn hàng
Recovery status: trạng thái của việc khách hàng đã trả tiền cho các đơn chưa hoàn thành thanh toán hay chưa, sau khi gửi email và tin nhắn nhắc nhở
Total: tổng số tiền của đơn

Bạn có thể nhập các thông tin như: ngày, tên khách hàng,... trong thanh tìm kiếm Search checkouts để tìm những đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán mà bạn muốn. Hoặc lọc các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán bằng các bộ lọc Email status, SMS status, Recovery status.


Trong danh sách các đơn hàng chưa hoàn thành, bạn nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn xem thông tin chi tiết. Tại trang thông tin chi tiết đơn hàng bạn có thể thấy:

Thông tin về khách hàng ở cột Customer
Các hoạt động liên quan đến đơn hàng được thống kê ở mục Timeline
Thông tin về giỏ hàng được thống kê ở Checkout details
Bạn có thể thêm ghi chú cho đơn hàng ở mục Additional detailsCác bài viết liên quan

Gửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ
Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!