Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này hướng dẫn bạn cách xem thông tin về các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán để có thể tìm ra các đặc điểm chung của chúng và lý do tại sao khách hàng không hoàn thành thanh toán cho những đơn hàng này.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > Abandoned Checkout. Bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán hiển thị trên màn hình.


Danh sách các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán có những thông tin như sau:

Date: ngày đơn hàng được tạo.
Placed By: tên khách hàng.
Email status: trạng thái email nhắc khách hoàn thành đơn hàng.
SMS status: trạng thái tin nhắn nhắc khách hoàn thành đơn hàng.
Recovery status: trạng thái của việc khách hàng đã trả tiền cho các đơn chưa hoàn thành thanh toán hay chưa, sau khi gửi email và tin nhắn nhắc nhở.
Total: tổng số tiền của đơn hàng.

Bạn có thể nhập các thông tin như: ngày, tên khách hàng, v.v... trong thanh tìm kiếm Search checkouts để tìm những đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán mà bạn muốn. Bạn có thể lọc các đơn hàng chưa hoàn thành thanh toán bằng các bộ lọc như Dates, Email status, SMS statusRecovery status.


Trong danh sách các đơn hàng chưa hoàn thành, bạn nhấp vào đơn hàng mà bạn muốn xem thông tin chi tiết. Tại trang thông tin chi tiết đơn hàng bạn có thể thấy:

Thông tin về khách hàng ở cột Customer.
Các hoạt động liên quan đến đơn hàng được liệt kê ở mục Timeline.
Thông tin về giỏ hàng được thống kê ở Checkout details.
Bạn có thể thêm ghi chú cho đơn hàng ở mục Additional details.Bài viết liên quan

Gửi khách hàng một liên kết đến đơn chưa hoàn thành thanh toán của họ
Cài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Quản lý hiệu quả cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!