Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Áp dụng mã ưu đãi cho cửa hàng

Các mã ưu đãi với phí sử dụng có thể được áp dụng khi cửa hàng nâng cấp từ gói dùng thử, nâng cấp gói sử dụng, hoặc khi chu kỳ thanh toán tiếp theo bắt đầu.

Hướng dẫnĐăng nhập vào tài khoản ShopBase. Chọn Cửa hàng bạn muốn thêm mã ưu đãi.

Truy cập Settings > Account. Tại trang, đi tới mục Account Overview.


Tại mục Save your coupon for the next charge, nhập mã ưu đãi vào ô trống và chọn Apply. Mã ưu đãi sẽ được lưu lại nếu đang hoạt động và áp dụng được với gói sử dụng hiện tại.

Mã ưu đãi sẽ được tự động áp dụng khi bạn kích hoạt gói sử dụng sau khi kết thúc gói dùng thử, nâng cấp gói sử dụng hoặc khi chu kỳ thanh toán tiếp theo bắt đầu.Bạn không thể lưu mã ưu đãi cho kỳ thu phí tiếp theo nếu cửa hàng đang sử dụng gói dùng thử.
Mã ưu đãi được lưu có thể không hoạt động nếu mã này không được áp dụng với gói sử dụng mới (trong trường hợp bạn thay đổi gói sử dụng).

Bạn cũng có thể áp dụng mã ưu đãi trực tiếp ngay khi bạn thay đổi gói sử dụng hoặc kích hoạt gói dịch vụ sau thời gian dùng thử.

Tại mục Account overview, nhấp Upgrade plan và chọn một gói sử dụng mới.

Điền thông tin thanh toán. Tại ô Review your subscription ở bên phải, hãy nhập mã ưu đãi của bạn vào ô Discount .


Khi mã này được thêm thành công, phần Price và thông tin tính phí sẽ được cập nhật.

Nhập mã ưu đãi tại đây...
...và kết quả sẽ hiển thị như trên.

Nếu thời gian dùng thử của bạn chưa kết thúc, nhấp Select a plan ở cuối trang quản trị ShopBase. Sau đó chọn Upgrade plan (hoặc Activate plan đối với cửa hàng PrintBase và PlusBase) như hướng dẫn sau:


Với các gói bao gồm cả phí sử dụng và phí giao dịch, ưu đãi sẽ chỉ được áp dụng cho phí sử dụng (subscription), và không áp dụng cho phí giao dịch (transaction fee).

Cập nhật vào: 15/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!