Bài viết này cũng có sẵn trong:
Các code ưu đãi chỉ có thể sử dụng khi cửa hàng nâng cấp từ gói dùng thử hoặc khi nâng cấp gói sử dụng. Ngoài ra, mã ưu đãi chỉ áp dụng giảm giá cho phí sử dụng (subscription), và không áp dụng cho phí giao dịch.

Các bước

Đăng nhập vào tài khoản ShopBase. Chọn Cửa hàng bạn muốn thêm mã ưu đãi.

Truy cập Settings > Account. Tại trang, đi tới mục Account Overview.

Nếu bản dùng thử miễn phí của bạn chưa kết thúc, hãy nhấp vào Select a plan ở phía trên bên trái ShopBase admin. Bạn có thể bỏ qua bước 3 và tiếp tục bước 4..Chọn plan mới để tiếp tục

Điền thông tin thanh toán. Tại ô Review your subscription ở bên phải, hãy nhập code của bạn vào ô Discount .Khi code được thêm thành công, Price và thông tin tính phí sẽ được cập nhật. Dưới đây là một ví dụ:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!