Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể tạo tải khoản staff account (tài khoản nhân viên) và quản lý số lượng, quyền truy cập của từng tài khoản trên store của mình từ trang Admin. Các tài khoản này sẽ được phân quyền truy cập vào các tính năng trên store dựa vào mục đích của store owner (chủ store), tuy nhiên sẽ bị hạn chế truy cập các thông tin có tính bảo mật cao (ví dụ như hóa đơn và các khoản phí khác).

Số lượng tài khoản nhân viên sẽ phụ thuộc vào từng gói ShopBase mà bạn đăng ký.

Trong bài viết này:
A. Các mức độ phân quyền truy cập
B. Thêm staff account
C. Quản lý staff account

A. Các mức độ phân quyền truy cập

Một tài khoản có thể được cấp quyền truy cập theo các mức độ sau:

Owner Permissions: có quyền truy cập không giới hạn tất cả các tính năng trên store, bao gồm quản lý tài khoản và thông tin tài chính.

Full Permissions: có quyển truy cập tất cả các tính năng trên trang Admin, ngoại trừ thông tin về hóa đơn (Billing).

Limited Permissions: chỉ được phân quyền truy cập tới một số tính năng nhất định trên store tùy thuộc vào mục đích của store owner. Ngoài ra, những tính năng không được cấp quyền truy cập vẫn sẽ hiển thị nhưng phần chữ sẽ được làm mờ đi và staff sẽ không thể truy cập để xem các thông tin đó.

Bạn có thể hạn chế quyền truy cập của staff account để tránh các thao tác làm ảnh hưởng tới store như xem phân tích tài chính hay thay đổi các ứng dụng và cài đặt chung của store.

B. Thêm staff account

Trên ShopBase Admin, di chuyển tới mục Settings > chọn Account.

Trong mục Account and permissions, chọn Add staff account.

Điền tài khoản email mà bạn muốn thêm vào mục Staff Accounts. Hệ thống sẽ mặc định phân toàn bộ quyền truy cập cho các tài khoản mới. Bạn có thể chỉnh sửa quyền truy cập tùy thuộc vào mục đích khác nhau bằng cách bỏ dấu tích trước phần This staff account will have full permissions. Đặc biệt, bạn có thể cấp quyền truy cập cho staff account vào Payment Provider, tại đây họ có thể thêm / chỉnh sửa / xóa / kích hoạt / hủy kích hoạt các tài khoản thanh toán trên store. Tiếp đó, nhấp vào Send invite để hoàn tất quá trình cấp quyền truy cập.

Payment Providers được hiển thị bên dưới phần Setting.

Đối với quyền truy cập vào Orders, nếu bạn muốn staff account chỉ xem orders thì bạn sẽ bỏ chọn mục Edit ordersExport orders. Ngoài ra, nếu bạn muốn họ có đầy đủ quyền truy cập vào orders thì chọn cả ba mục trong phần Orders.

Ấn Send Invite và staff sẽ nhận được lời mời tới email của họ. Khi staff chấp nhận lời mời và thiết lập các thông tin cần thiết thì mới chính thức trở thành staff của store.Nếu store owner có nhiều hơn một cửa hàng thì họ sẽ phải phân quyền cho từng nhân viên để có thể truy cập vào từng store.

C. Quản lý staff account

1. Tài khoản của store owner:

View your profile: thay đổi các thông tin chung, ảnh profile, mật khẩu, cài đặt thông báo qua email, xác minh địa chỉ email và kiểm tra lịch sử đăng nhập.

Log out all staff accounts: đăng xuất các staff account ra khỏi store. Để có thể truy cập lại vào store, staff sẽ được yêu cầu đăng nhập lại.

Setup each staff account: thông tin staff account sẽ được hiện ra khi khi bạn nhấp chuột vào địa chỉ email của họ. Tại đây, bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo qua email, quyền truy cập admin, lịch sử đăng nhập hay xóa tài khoản của họ.2. Tài khoản của staff:

View your profile: thay đổi thông tin chung, ảnh profile, mật khẩu, cài đặt email và kiểm tra lịch sử đăng nhập.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!