Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để tạo một đơn hàng test, bạn cần nhập thông tin thanh toán để kiểm tra tại bước xác nhận thanh toán.


Bước thực hiện:

Từ trang ShopBase admin, chọn Settings > Payment providers

Nếu bạn có bật thanh toán thẻ tín dụng nào, hãy tạm thời tắt trước khi tiếp tục. Click Edit, và Deactivate, rồi xác nhận việc dừng.

Giờ bạn có thể tìm thấy mục Accept credit cards. Tại đây, mở drop-down menu Provider.

Chọn (for testing) Test Gateway, và click ActivateRa ngoài cửa hàng và đặt một đơn như khách hàng thông thường. Tại bước xác nhận thanh toán, nhập thông tin thẻ tín dụng sau đây thay vì thẻ thật:

Bạn có thể dùng Stripe test cards để đặt đơn, ví dụ như:

4242424242424242 - Để thực hiện thanh toán được duyệt (Approved)

4000000000000002 - Để thực hiện thanh toán bị từ chối (Declined)

Bất cứ thông tin về tên chủ sở hữu thẻ, 3 số của "Card Security Code", hay hạn thẻ (trong tương lai) đều được chấp nhận.

Lưu ý:

Khi đặt một đơn hàng test, bạn cần đảm bảo là quy trình thanh toán và các cài đặt khác đều đã đúng, để tránh bị trích tiền.

Bất kì đơn hàng nào bị hủy và hoàn tiền sẽ không mất phí hay chịu phí giao dịch.

Khi cài đặt là Cổng thanh toán test, mọi đơn hàng bạn tạo ra sẽ là đơn test.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!