Bài viết này cũng có sẵn trong:
Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách đóng cửa hàng của bạn trên ShopBase.

Phần này bao gồm

A. Cần chuẩn bị gì trước khi đóng cửa hàng?
B. Đóng cửa hàng ShopBase của bạn

A. Cần chuẩn bị gì trước khi đóng cửa hàng?

Có một số việc bạn cần hoàn thành trước khi đóng cửa hàng ShopBase:

Domain: Tên miền chính của cửa hàng của bạn (hoặc URL .onshopbase.com) sẽ không thể được dùng để đăng ký mới và bạn không thể truy cập quản trị viên ShopBase của mình sau khi đóng. Hành động xóa cửa hàng có thể được hoàn tác trong vòng 30 ngày sau khi đóng cửa hàng. Ngoài ra, bạn cần liên hệ với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cho cửa hàng của bạn để ngăn chặn bất kỳ lỗi nào do quá trình này gây ra. Miền tùy chỉnh của bạn sẽ bị xóa khỏi cửa hàng trong trang quản trị viên. Nếu bạn không xóa miền khỏi cửa hàng ShopBase của mình trước khi đóng nó, bạn có thể không sử dụng được miền này cho một website khác hoặc cửa hàng khác.

Charges: Bạn cũng phải thanh toán mọi khoản phí chưa thanh toán trước khi đóng cửa hàng. Để biết thêm thông tin về hóa đơn của bạn, hãy xem phần View your bill.

App subscription: Đối với các ứng dụng, bạn cũng cần hủy từng đăng ký ứng dụng của mình để tránh bị tính phí ứng dụng.

Lưu ý:

Nếu bạn vẫn đang trong thời gian dùng thử miễn phí và vẫn chưa chọn gói đăng ký, bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để hủy tài khoản của mình.

B. Đóng cửa hàng ShopBase của bạn

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Account.


Trong phần Store Status, chọn Close store.


Nhập mật khẩu của bạn vào, nhấn Confirm.

Bạn sẽ được dẫn tới trang tiếp theo, tại đây bạn có thể gửi phản hồi cho chúng tôi hoặc chỉ cần liên hệ với chúng tôi để xem nhóm ShopBase có thể làm gì để hỗ trợ thêm trong quá trình bạn làm việc với ShopBase. Sau đó, nhấp vào Close store để hoàn tất quá trình đóng cửa hàng.


Lưu ý:

Nếu bạn chưa thanh toán tất cả các khoản phí chưa thanh toán, sẽ có thông báo ngắn để cảnh báo bạn về điều đó. Bạn không thể đóng cửa hàng cho đến khi tất cả các khoản phí được thanh toán. Bạn có thể kiểm tra xem cửa hàng của mình đã đóng cửa thành công hay chưa bằng cách truy cập vào URL của cửa hàng và thấy cửa hàng không còn xuất hiện nữa thì có nghĩa là cửa hàng của bạn đã được đóng.
Trong vòng 30 ngày tiếp theo sau khi đóng cửa cửa hàng, bạn có thể mở lại cửa hàng bất kỳ lúc nào. Tất cả dữ liệu và cài đặt của cửa hàng của bạn sẽ được duy trì trong thời gian này. Sau ngày thứ 30, đội ngũ ShopBase không thể đảm bảo rằng mọi thông tin sẽ được lưu giữ chính xác.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!