Bài viết này cũng có sẵn trong:
Thiết lập định dạng tiền tệ là cách hiển thị giá sản phẩm theo đơn vị tiền tệ được chọn trên cửa hàng, giúp khách hàng mua hàng một cách thuận tiện hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập định dạng tiền tệ.

Nội dung bài viết

A. Các loại định dạng tiền tệ
B. Các tùy chọn định dạng tiền tệ
C. Thiết lập định dạng tiền tệ
D. Cách định dạng tiền tệ được hiển thị trên cửa hàng của bạn

A. Các loại định dạng tiền tệ

Có 2 loại định dạng tiền tệ được sử dụng trong các vị trí khác nhau của cửa hàng:

HTML không bao gồm tiền tệ (HTML without currency): sử dụng trên cửa hàng trực tuyến và trang quản trị ShopBase.
Email không bao gồm tiền tệ (Email without currency): sử dụng trong email thông báo và in đơn hàng (order printing).

B. Các tùy chọn định dạng tiền tệ

Các cách để hiển thị định đạng số tiền trên cửa hàng như sau:

Định dạng không thể làm tròn

{{amount}} : Ví dụ: 1,135.99
{{amount_with_comma_separator}} : Ví dụ: 1.135,99
{{amount_with_apostrophe_separator}} : Ví dụ: 1'135.99

Định dạng có thể làm tròn

{{amount_no_decimals}} : Ví dụ 1,135
{{amount_no_decimals_with_comma_separator}} : Ví dụ 1.135

Số tiền sẽ được làm tròn lên nếu số thập phân lớn hơn hoặc bằng 50, hoặc làm tròn xuống nếu dưới 50.
Định dạng tiền tệ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Bất kể bạn chọn định dạng tiền tệ nào, thanh toán tại cửa hàng của bạn sẽ luôn hiển thị số thập phân.

C. Thiết lập định dạng tiền tệ

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > General.


Trong mục Store currency, nhấp vào Change formatting.


Trong mỗi trường, thay thế định dạng tiền tệ hiện tại, ví dụ là {{ amount }}, bằng một trong những định dạng bạn muốn sử dụng được liệt kê trong mục B.


Nhấp Save để lưu.

Bạn chỉ có thể thay đổi định dạng tiền tệ trước khi cửa hàng của bạn có đơn hàng đầu tiên. Các cửa hàng đã có đơn hàng sẽ không thể thay đổi định dạng tiền tệ.

D. Cách định dạng tiền tệ được hiển thị trên cửa hàng của bạn

Nếu tính năng chuyển đổi tiền tệ KHÔNG được bật trên cửa hàng của bạn: Định dạng tiền tệ được thiết lập tại Settings > General > Store currency sẽ được áp dụng để hiển thị mã tiền tệ trên các trang cửa hàng, trang thanh toán, và email từ cửa hàng của bạn.

Nếu tính năng chuyển đổi tiền tệ được bật trên cửa hàng của bạn:

Mã tiền tệ của đơn vị tiền tệ gốc trong cửa hàng, được thiết lập ở Settings > General > Store currency sẽ được sử dụng làm mã tiền tệ mặc định cho cửa hàng của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn đô la Mỹ (USD) làm đơn vị tiền tệ gốc của cửa hàng, mã tiền tệ mặc định sẽ là $ (USD).
Mã tiền tệ sẽ được tự động chuyển đổi sang các định dạng khác dựa trên vị trí của khách hàng và đơn vị tiền tệ được hỗ trợ trong thiết lập Currency (tiền tệ) trong trình chỉnh sửa Chủ đề (Theme). Ví dụ, nếu vị trí của khách hàng là ở Nhật Bản, đồng thời đồng Yên Nhật được hỗ trợ và thiết lập trong trình chỉnh sửa Chủ đề, mã tiền tệ sẽ được thay đổi thành ¥ khi khách hàng truy cập vào cửa hàng của bạn.

Nếu bạn sử dụng ShopBase Global, cài đặt về Tiền tệ trong Chủ đề sẽ không còn được áp dụng. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm nhiều thông tin về ShopBase Global.

Bài viết liên quan

Tổng quan về Cài đặt
Tổng quan về các phương thức thanh toán
Tổng quan về trang thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!