Bài viết này cũng có sẵn trong:
Định dạng tiền tệ là cách hiển thị giá tiền theo đơn vị tiền tệ được chọn trên cửa hàng. Việc thay đổi định dạng tiền tệ giúp khách hàng dễ đọc hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập định dạng tiền tệ.

Nội dung chính bài viết

A. Các loại định dạng tiền tệ
B. Các tùy chọn định dạng tiền tệ
C. Thiết lập định dạng tiền tệ

A. Các loại định dạng tiền tệ

Có 2 loại định dạng tiền tệ khác nhau được sử dụng trong các vị trí khác nhau của cửa hàng của bạn:

HTML không bao gồm tiền tệ (HTML without currency): sử dụng trên cửa hàng trực tuyến và trang quản trị ShopBase
Email không bao gồm tiền tệ (Email without currency): sử dụng trong email thông báo và máy in đơn hàng

B. Các tùy chọn định dạng tiền tệ

Có một số cách để bạn có thể hiển thị số tiền trên cửa hàng của mình:

Định dạng không thể làm tròn

{{amount}} : Ví dụ 1,135.99
{{amount_with_comma_separator}} : Ví dụ 1.135,99
{{amount_with_apostrophe_separator}} : Ví dụ 1'135.99

Định dạng có thể làm tròn

{{ amount_no_decimals }} : Ví dụ 1, 135
{{ amount_no_decimals_with_comma_separator }} : Ví dụ 1.135

Lưu ý:

Số tiền sẽ được làm tròn nếu số thập phân lớn hơn hoặc bằng 50 hoặc làm tròn xuống nếu dưới 50.
Định dạng tiền tệ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Bất kể bạn đã chọn định dạng tiền tệ nào, thanh toán tại cửa hàng của bạn sẽ luôn hiển thị số thập phân.

C. Thiết lập định dạng tiền tệ

Hướng dẫn

Từ trang quản trị viên, bạn đi đến Settings > General


Trong mục Store currency, nhấn vào Change formatting


Trong mỗi trường, hãy thay thế định dạng tiền tệ hiện tại, bằng một định dạng mới mà bạn muốn sử dụng từ một trong những sự lựa chọn ở mục B


Nhấn Save

Lưu ý:

Các cửa hàng đã có đơn hàng thực không thể thay đổi định dạng tiền tệ của cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!