Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tự thiết lập phí vận chuyển cho cửa hàng ShopBase

Bạn có thể tự thiết lập phí vận chuyển nếu bạn sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc dịch vụ xử lý đơn hàng để đảm nhận việc giao hàng của mình. Phí vận chuyển được tính dựa trên tổng trọng lượng hoặc giá của đơn hàng khi khách hàng thanh toán.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập phí vận chuyển cho đơn hàng ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Cách tính phí vận chuyển
B. Khi nào sử dụng phí vận chuyển
C. Thêm phí vận chuyển dựa trên trọng lượng đơn hàng
D. Phạm vi trọng lượng đơn hàng
E. Thêm phí vận chuyển dựa trên giá đơn hàng
F. Điều chỉnh hoặc xóa phí vận chuyển
G. Thêm phí xử lý
H. Thêm phụ phí khu vực
I. Thêm phí vận chuyển dựa trên mặt hàng
J. Thiết lập quy tắc về phí vận chuyển

A. Cách tính phí vận chuyểnNếu chưa chắc chắn về cách tính phí vận chuyển, bạn có thể liên hệ với dịch vụ bưu chính để được tư vấn. Họ sẽ có thông tin về chi phí vận chuyển hàng hóa với các kích cỡ và trọng lượng khác nhau.

Bạn cũng cần cộng thêm các phụ phí như phí xử lý và phí đóng gói vào chi phí vận chuyển.

Mỗi phí vận chuyển được áp dụng cho một khu vực. Bạn không thể chỉ định mức phí vận chuyển cho một sản phẩm riêng lẻ.

B. Khi nào cần thiết lập phí vận chuyểnPhí vận chuyển cần được thiết lập kể cả trong các trường hợp:

miễn phí giao hàng
khách mua hàng tự đến nhận hàng
có nhiều mức giá bưu chính khác nhau
giao hàng được quản lý bởi một dịch vụ xử lý đơn hàng.

Có 3 loại phí vận chuyển:

Weight-based rates – thiết lập phí vận chuyển dựa trên tổng trọng lượng đơn hàng.
Price-based rates – thiết lập phí vận chuyển dựa trên giá đơn hàng.
Item-based rates - thiết lập phí vận chuyển dựa trên từng mặt hàng trong giỏ hàng.

C. Thêm phí vận chuyển dựa trên trọng lượng đơn hàngBạn xác định cách tính phí bằng cách đặt điều kiện dựa trên trọng lượng hoặc tổng giá trị của đơn hàng. Mức phí mà khách hàng nhìn thấy khi thanh toán thể hiện giá hoặc giới hạn trọng lượng mà bạn đã thiết lập cho mỗi mức phí vận chuyển.

Weight-based rates thường chính xác hơn Price-based rates vì chúng phản ánh chi phí thực tế khi vận chuyển đơn hàng. Nếu bạn điền trọng lượng chính xác cho các sản phẩm trong trang quản trị ShopBase thì nhà cung cấp ít khi tính thêm phí vận chuyển.

Weight-based rates được tính toán dựa trên trọng lượng của đơn hàng. Bạn có thể thiết lập trọng lượng sản phẩm của mình tại trang sản phẩm trong trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Shipping.

Tại mục Shipping rates at checkout, chọn Edit bên cạnh khu vực vận chuyển mà bạn muốn thêm phí vào:


Nếu bạn muốn thêm phí vào một khu vực mới, bạn cần tạo một khu vực vận chuyển mới.

Nhấp vào Add rate trong mục Weight based rates:


Trong hộp thoại, nhập tên cho nhà vận chuyển trong trường Name . Tên bạn nhập sẽ hiển thị trên trang thanh toán.


Tại mục Range, nhập các giá trị tối thiểu và tối đa cho trọng lượng đơn hàng. Khách hàng của bạn sẽ được sử dụng mức phí vận chuyển này nếu trọng lượng đơn hàng của họ nằm trong phạm vi đã thiết lập:


Lưu ý rằng nếu bạn thêm nhiều Weight-based rates cho cùng một khu vực vận chuyển, hãy đảm bảo rằng không có phạm vi trọng lượng nào bị cập nhật thiếu sót.

Tại mục Rate, nhập phí vận chuyển trong phần Rate amount. Phần này sẽ được thêm vào đơn hàng của khách hàng khi họ chọn mức giá vận chuyển khi thanh toán. Tích chọn Free shipping nếu bạn muốn giao hàng miễn phí cho đơn hàng có trọng lượng này.

Chọn Done.


Chọn Save ở cuối trang khu vực vận chuyển, hoặc Save changes phía trên đầu của trang.D. Phạm vi trọng lượng đơn hàngBạn cần thiết lập phạm vi trọng lượng chính xác để các mức phí vận chuyển không bị thiếu sót. Sau khi nhập một phạm vị trọng lượng, giá trị của phạm vi tiếp theo sẽ chứa hai chữ số sau dấu thập phân. Ví dụ: hai phạm vi dưới đây là chính xác:
0 kg - 0.99 kg: $2
1 kg - 9.99 kg: $20

Các mức phí sẽ bị thiếu sót khi bạn thiết lập hai phạm vi trọng lượng mà không có số thập phân. Trong trường hợp đó, khách hàng sẽ không thấy phương thức giao hàng nào khả dụng khi thanh toán và không thể đặt hàng thành công.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng khác có mức phí vận chuyển và trọng lượng của đơn hàng không được chính xác giữa hai phạm vi, thì rất có thể khách hàng sẽ không thấy bất kỳ phương thức vận chuyển nào.

E. Thêm phí vận chuyển dựa trên giá đơn hàngKhác với Weight-based rates, price-based rates dễ dàng thiết lập hơn vì bạn không cần nhập trọng lượng từng mặt hàng khi thêm sản phẩm vào cửa hàng của mình. Tuy nhiên, việc dựa theo chi phí vận chuyển của bạn trên tổng giá trị của một đơn hàng có thể không chính xác và bạn có thể bị tính thêm chi phí nếu mặt hàng có trọng lượng nặng.

Tất cả phí vận chuyển dựa trên giá đơn hàng được tính theo chiết khấu. Nếu khách hàng sử dụng mã giảm giá, phí vận chuyển cho đơn hàng được tính dựa trên số tiền sau khi chiết khấu.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Shipping.

Tại mục Shipping rates at checkout, chọn Edit bên cạnh khu vực vận chuyển mà bạn muốn thêm phí vào:


Nếu bạn muốn thêm phí vào một khu vực mới, bạn cần tạo một khu vực vận chuyển mới.

Nhấp vào Add rate trong mục Price based rates:Trong hộp thoại, nhập tên cho tùy chọn vận chuyển trong trường Name . Tên bạn nhập sẽ hiển thị trên trang thanh toán.

Tại mục Range , nhập các giá trị tối thiểu và tối đa cho trọng lượng đặt hàng. Khách hàng của bạn sẽ được sử dụng mức phí vận chuyển này nếu trọng lượng đơn hàng của họ nằm trong phạm vi đã thiết lập:


Nếu bạn không muốn có giá trí tối đa, nhập No limit vào chỗ trống.

Tại mục Rate , nhập phí vận chuyển trong phần Rate amount. Phần này sẽ được thêm vào đơn hàng của khách hàng khi họ chọn mức giá này khi thanh toán. Tích chọn Free shipping nếu bạn muốn giao hàng miễn phí cho đơn hàng có mức giá này.

Chọn Done


Chọn Save ở cuối trang khu vực vận chuyển, hoặc Save changes phía trên đầu của trang.

F. Điều chỉnh hoặc xóa phí vận chuyểnHướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Shipping.

Tại mục Shipping rates at checkout, chọn Edit bên cạnh khu vực vận chuyển mà bạn muốn chỉnh sửa.


Nhấp Edit để chỉnh sửa phí vận chuyển. Nhấp Done khi hoàn thành xong.

Nếu bạn muốn xóa phí vận chuyển, hãy nhấp vào biểu tượng x bên cạnh nó.

Chọn Save ở cuối trang khu vực vận chuyển, hoặc Save changes phía trên đầu của trang.

G. Thêm phí xử lýKhi tính toán chi phí vận chuyển, bạn nên tính đến chi phí đóng gói và khoảng thời gian cần thiết để xử lý đơn hàng. Các chi phí bổ sung này được gọi là phí xử lý và bạn có thể thêm phí này bằng cách nhập thêm một số tiền cố định vào giá sản phẩm từ trang Sản phẩm)

H. Thêm phụ phí khu vựcMột số khu vực cụ thể hoặc có ví trí địa lý xa sẽ phải chịu chi phí vận chuyển cao hơn. Để tránh những trường hợp như vậy, bạn có thể thêm một khoản phụ phí cho những khu vực này, trong khi vẫn giữ nguyên phí vận chuyển của các khu vực khác.

Hướng dẫnTạo một khu vực vận chuyển mới cho khu vực bạn muốn thêm phụ phí.

Tạo một mức phí vận chuyển mới cho khu vực. Đảm bảo rằng mức phí này đã bao gồm số tiền phụ phí cần thiết.

I. Thêm phí vận chuyển dựa trên mặt hàngNếu bạn có thể ước tính basecost cho giao hàng đầu tiên và chi phí bổ sung cho mỗi mặt hàng được thêm vào, và thêm mức giá dựa trên mặt hàng (item-based rate) vào cửa hàng.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Shipping.

Tại mục Shipping rates at checkout, chọn Edit bên cạnh khu vực vận chuyển bạn muốn thêm phí vào hoặc thêm khu vực vận chuyển mới.


Chọn Add rate trong mục Item-based rates để mở hộp thoại thiết lập.

Nhập tên cho tùy chọn vận chuyển trong trường Name . Tên bạn nhập sẽ hiển thị trên trang thanh toán.


Nhập tên nhóm (nếu muốn) nếu bạn muốn thêm nhiều mức phí.

Chỉ mức phí có giá cao nhất trong nhóm mới được hiển thị trên trang thanh toán. Các mức phí của các nhóm khác nhau cũng sẽ được hiển thị tại đó.


Thêm điều kiện (nếu muốn) để lọc theo SKU sản phẩm nếu bạn muốn thêm mức giá dựa trên mặt hàng (item-based rate). Nếu không có bộ lọc, tất cả sản phẩm sẽ được áp dụng mức phí thiết lập trước đó.


Điền các khoản phí cho mặt hàng đầu tiên và mặt hàng bổ sung. Phí vận chuyển sẽ được tính như sau:

Total shipping fee (Tổng chi phí vận chuyển) = First item shipping fee (Phí vận chuyển mặt hàng đầu tiên) + additional item shipping fee (phí vận chuyển mặt hàng bổ sung) x number of additional items (số lượng mặt hàng bổ sung).


Nhấp Save ở cuối trang khu vực vận chuyển.

Trang thanh toán sẽ được hiển thị như sau:J. Thiết lập quy tắc về phí vận chuyểnKhi bạn có nhiều mức phí vận chuyển, bạn nên thiết lập quy tắc về mức giá áp dụng cho mỗi đơn hàng. Trên ShopBase, có hai quy tắc bạn có thể chọn:
Quy tắc thấp nhất: theo mặc định, hệ thống tự động chọn mức giá thấp nhất trên trang thanh toán trong số các phương thức vận chuyển.
Quy tắc cao nhất: theo mặc định, hệ thống tự động chọn mức giá cao nhất trên trang thanh toán trong số các phương thức vận chuyển.
Để thiết lập quy tắc này, đi tới Settings > Shipping > Edit > Preferred rules. Chọn Save để lưu thay đổi.

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!