Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Đăng ký và đăng nhập vào ShopBase

Chào mừng bạn đến với ShopBase! Trước khi thiết lập cửa hàng, bạn cần tạo tài khoản ShopBase. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản cũng như đăng nhập vào ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Đăng ký tài khoản ShopBase
B. Đăng nhập vào ShopBase

A. Đăng ký tài khoản ShopBaseTruy cập vào trang đăng nhập của ShopBase.

Điền địa chỉ email, mật khẩu và tên cửa hàng. Nhấp Sign up.


Nếu địa chỉ email bạn đăng ký với ShopBase đã từng được sử dụng trước đây, hệ thống sẽ báo This email address has already been used, do you want to Sign in instead?. Truy cập tiếp vào link để đăng nhập hoặc báo cáo Forgot password.

Nếu địa chỉ email chưa được sử dụng, bạn sẽ được chuyển đến một trang mới. Nhấp Start now.

Trang tiếp theo sẽ yêu cầu những thông tin để sử dụng làm địa chỉ kinh doạnh mặc định của bạn. Vui lòng điền những thông tin bắt buộc như First name, Last name, Address, City, ZIP/Postal Code. Những mục Phone number, Apartment, suite, và Website là không bắt buộc. Tất cả thông tin này có thể được thay đổi trong phần Settings.

Tiếp tục điền những thông tin còn lại để ShopBase nắm được loại hình kinh doanh của bạn. Nhấp Next khi hoàn thành.

Đăng ký đã được tạo thành công! Tiếp theo, bạn sẽ được chuyển đến trang quản trị để bắt đầu thiết lập cửa hàng của mình.

B. Đăng nhập vào ShopBaseTruy cập vào trang đăng nhập của ShopBase.

Điền địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký. Nhấp Next.

Nếu bạn không nhớ mật khẩu, vui lòng nhấp Forgot password. Ở trang tiếp theo, điền địa chỉ email và chọn Email instructions để nhận email hướng dẫn đặt lại mật khẩu.

Trên trang Select a shop, nhấp chọn cửa hàng cần thiết lập. Bạn có thể thêm cửa hàng mới trong cùng một tài khoản bằng cách nhấp vào Add a new shop.


Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ được chuyển đến trang quản trị của ShopBase.

Bài viết liên quanThay đổi email và mật khẩu đăng nhập vào trang quản trị ShopBase
Thiết lập và hoàn thiện hồ sơ ShopBase
Chuyển đổi giữa các cửa hàng ShopBase
Bảo mật tài khoản ShopBase của bạn

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!