Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách tạo các lựa chọn cá nhân hóa trong email

Nếu bạn đang bán các sản phẩm cá nhân hóa, việc hiển thị tất cả các lựa chọn cá nhân hóa trong email gửi cho khách hàng sẽ giúp họ dễ dàng kiểm tra lại đơn hàng của mình. Các lựa chọn cá nhân hóa có thể được thêm vào những email như Order confirmation (Xác nhận đơn hàng), Order canceled (Đơn hàng bị hủy), Order refund (Hoàn tiền đơn hàng) và Abandoned checkout emails (Email báo về thanh toán chưa hoàn thành).

Nội dung bài viếtA. Thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email gửi cho khách hàng
B. Thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email gửi cho chủ cửa hàng và nhân viên

A. Thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email gửi cho khách hàngBạn có thể thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào những email xác nhận đơn hàng, email hủy đơn hàng, email hoàn tiền đơn hàng và email báo về thanh toán chưa hoàn thành)

Nội dung email khách hàng nhận được sẽ hiển thị như ảnh trên.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > nhấp vào Thông báo (Notifications) > chọn loại email mà bạn muốn thêm lựa chọn cá nhân hóa.


Trong mẫu email, nhấp vào vị trí mà bạn muốn thêm các lựa chọn cá nhân hóa. Sau đó, tại mục Đi đến các biến mẫu (Go template variables), nhấp vào {{ .lineitem_properties }}. Các lựa chọn cá nhân hóa sẽ xuất hiện tại vị trí đã chọn trong email.

{{ .lineitem_properties }} cần được đặt bên trong mục mặt hàng vì lựa chọn cá nhân hóa là thuộc tính của mặt hàng.B. Thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email gửi cho chủ cửa hàng và nhân viênBạn có thể thêm các lựa chọn cá nhân hóa vào email Đơn hàng mới (New order) để gửi cho chủ cửa hàng và nhân viên khi đơn hàng được đặt.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > nhấp vào Thông báo (Notifications) > kéo đến mục Thông báo đặt hàng của nhân viên (Staff order notifications) > chọn Đơn hàng mới (New order) trong trường Mẫu (Templates).


Trong mẫu email, nhấp vào vị trí mà bạn muốn thêm các lựa chọn cá nhân hóa. Sau đó, tại mục Đi đến các biến mẫu (Go template variables), nhấp vào {{ .lineitem_properties }}. Các lựa chọn cá nhân hóa sẽ xuất hiện tại vị trí đã chọn trong email.Bài viết liên quanCài đặt email tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán

Cập nhật vào: 05/07/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!