Bài viết này cũng có sẵn trong:
Việc thay đổi email và mật khẩu đăng nhập vào trang quản trị ShopBase sẽ giúp tài khoản của bạn được bảo mật hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi email và mật khẩu đăng nhập vào trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viết

A. Thay đổi địa chỉ email
B. Thay đổi mật khẩu qua địa chỉ email
C. Thay đổi mật khẩu từ trang tài khoản

A. Thay đổi địa chỉ email

Trong trường hợp muốn thay đổi địa chỉ email để nhận thông báo từ ShopBase, bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình và thay đổi theo các bước sau:

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Account.


Nhấp vào View your profile.


Nhập địa chỉ email bạn muốn sử dụng trong mục Email.


Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

Trong ô xác nhận, bạn cần xác nhận mật khẩu hiện tại và nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký để xác minh thay đổi. Khi email được cập nhật thành công, bạn sẽ nhận được một email cập nhật tới địa chỉ email cũ và một email xác nhận đến địa chỉ email mới của bạn.


Nếu số lần yêu cầu OTP vượt quá 6 lần, bạn có thể chuyển sang phương thức nhận OTP qua email thay vì qua số điện thoại bằng cách nhấp vào Choose another way to confirm.


Nếu số lần yêu cầu OTP vượt quá 10 lần, trong vòng 6 giờ tới bạn sẽ không thể nhận OTP qua số điện thoại và cần chuyển sang phương thức nhận OTP qua email.B. Thay đổi mật khẩu qua địa chỉ email

Nếu bạn quên mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu qua địa chỉ email.

Tại trang đăng nhập của ShopBase, nhấp Forgot password?, hoặc truy cập vào liên kết này để đặt lại mật khẩu.


Điền địa chỉ email. Chọn Email instructions để nhận email hướng dẫn thay đổi mật khẩu.

Bạn sẽ nhận được một email chứa liên kết để đặt lại mật khẩu. Nhấp vào Reset password. Vui lòng kiểm tra thư mục Spam và các thư mục khác nếu bạn không thấy email này trong hộp thư đến (Inbox). Trong trường vẫn không thể tìm thấy email, vui lòng nhấp Resend tại trang đăng nhập.


Điền mật khẩu và xác nhận lại. Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 5 ký tự và không được bắt đầu hay kết thúc với 1 dấu cách.

Nhấp Reset password.

Quay trở về trang đăng nhập và thử lại với mật khẩu mới.

C. Thay đổi mật khẩu từ trang tài khoản

Nếu bạn đã đăng nhập và muốn thay đổi mật khẩu, bạn có thể truy cập trang tài khoản để thực hiện thay đổi.

Từ trang đăng nhập của ShopBase, đi tới trang Profile.Tại mục Password Reset, nhấp Change password.


Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại. Nhấp Save để lưu.

Trong ô xác nhận, bạn cần xác nhận mật khẩu hiện tại và nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký để xác minh thay đổi. Bạn có thể chọn đăng xuất khỏi cửa hàng trên các thiết bị khác tại đây.


Nhấp Confirm. Khi mật khẩu đã được cập nhật thành công, bạn sẽ nhận được email thông báo gửi về địa chỉ email.

Nếu số lần yêu cầu OTP vượt quá 6 lần, bạn có thể chuyển sang phương thức nhận OTP qua email thay vì qua số điện thoại bằng cách nhấp vào Choose another way to confirm.


Nếu số lần yêu cầu OTP vượt quá 10 lần, trong vòng 6 giờ tới bạn sẽ không thể nhận OTP qua số điện thoại và cần chuyển sang phương thức nhận OTP qua email.Bài viết liên quan

Thiết lập và hoàn thiện hồ sơ ShopBase
Bảo mật tài khoản ShopBase của bạn
Đóng cửa hàng ShopBase của bạn
Chuyển đổi giữa các cửa hàng ShopBase
Thêm và quản lý staff account trên store ShopBase
Các khoản phí và thanh toán
Những điều cần biết về ShopBase Balance
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!