Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn có nhiều cửa hàng POD hoặc dropshipping trên ShopBase, bạn có thể chuyển đổi giữa các cửa hàng ShopBase của mình một cách linh hoạt!

Nội dung bài viết

A. Cách chuyển đổi giữa các cửa hàng trong cùng một tài khoản
B. Thiết lập quyền và cài đặt cho người dùng tại các cửa hàng

A. Cách chuyển đổi giữa các cửa hàng trong cùng một tài khoản

Nếu bạn có nhiều cửa hàng ShopBase được liên kết với cùng một địa chỉ email, bạn có thể chuyển đổi cửa hàng ngay sau khi đăng nhập vào tài khoản ShopBase.


Bạn cũng có thể chuyển đổi sang 1 cửa hàng khác bằng cách truy cập vào trang quản trị ShopBase > nhấp vào tên tài khoản ở góc dưới cùng bên trái > chọn Select another shop.B. Thiết lập quyền và cài đặt cho người dùng tại các cửa hàng

Mỗi cửa hàng sẽ được thiết lập quyền truy cập và cài đặt khác nhau. Chủ cửa hàng có thể phân quyền cho các tài khoản nhân viên dựa theo từng vai trò của họ trong việc quản lý cửa hàng. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thêm và quản lý tài khoản nhân viên trên ShopBase.

Bài viết liên quan

Thiết lập và hoàn thiện hồ sơ ShopBase
Bảo mật tài khoản ShopBase của bạn
Đóng cửa hàng ShopBase của bạn
Thêm và quản lý staff account trên store ShopBase
Các khoản phí và thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!