Bài viết này cũng có sẵn trong:
Các mục trong bài:

A. Cách chuyển đổi giữa các cửa hàng trong cùng một tài khoản

B. Các cài đặt và quyền cho người dùng trong các cửa hàng khác nhau

A. Cách chuyển đổi giữa các cửa hàng trong một tài khoản

Nếu bạn có nhiều cửa hàng ShopBase được liên kết với cùng một địa chỉ email, bạn có thể chuyển đổi giữa chúng ngay sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản ShopBase của mình.


Bạn cũng có thể chuyển đổi sang 1 cửa hàng khác bằng cách sau: Trong ShopBase admin, nhấp vào account menu và chọn Select another shop.B. Các cài đặt và quyền cho người dùng trong các cửa hàng khác nhau

Mỗi cửa hàng sẽ có tài khoản và quyền truy cập khác nhau, cũng như mật khẩu hay cài đặt của từng tài khoản.

Quyền hạn được thiết lập và duy trì theo từng cửa hàng. Là chủ cửa hàng, bạn có thể cấp các quyền khác nhau cho tài khoản nhân viên dựa trên vai trò của họ trong việc quản lý cửa hàng của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!