Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về trang thanh toán

Quá trình thanh toán là quá trình mà khách hàng đi từ trang mua hàng đến khi hoàn tất việc mua hàng. Tại trang thanh toán, khách hàng có thể thêm mã giảm giá cho đơn hàng, điền địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, chọn phương thức thanh toán và phương thức giao hàng. Hiểu và nắm được cách chỉnh sửa trang thanh toán sẽ giúp bạn cải thiện tỉ lệ mua hàng, từ đó tăng doanh thu cho cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh trang thanh toán của cửa hàng.


Nếu địa chỉ của khách hàng là United States, họ sẽ cần chọn bang phù hợp để hiển thị phí vận chuyển chính xác.

Nội dung bài viếtTối ưu hóa trang thanh toán để tăng tỉ lệ chuyển đổi
Chuyển đổi giữa thanh toán ba bước và thanh toán một bước
Tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán và giao diện trang thanh toán
Hiển thị trường số điện thoại trên biểu mẫu thanh toán
Thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng ShopBase
Hiển thị mục Thỏa thuận pháp lý (legal agreement) trên trang thanh toán

Bài viết liên quanTổng quan về Cài đặt
Tổng quan về các phương thức thanh toán

Cập nhật vào: 18/08/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!