Bài viết này cũng có sẵn trong:
Theo quy trình mua hàng bình thường, khách hàng sẽ phải qua ba bước từ khi truy cập trang thanh toán cho đến khi hoàn tất thanh toán. Việc kéo dài công đoạn thanh toán có thể khiến tỉ lệ khách hàng thoát ra khỏi trang cao hơn. Người bán hàng có thể chọn một trong hai quy trình thanh toán cho khách hàng đó là Thanh toán ba bướcThanh toán một bước. Bài viết này sẽ so sánh hai quy trình thanh toán này và hướng dẫn bạn cách chuyển từ quy trình thanh toán mặc địch ba bước sang quy trình thanh toán chỉ trong một bước hoặc ngược lại.

Nội dung bài viết

A. So sánh giữa thanh toán ba bước và thanh toán một bước
B. Cách chuyển đổi giữa thanh toán ba bước sang thanh toán một bước

A. So sánh giữa thanh toán ba bước và thanh toán một bước

Quy trình thanh toán ba bước hiển thị: thông tin khách hàng, phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán trên ba trang khác nhau.

Thanh toán ba bước

Quy trình thanh toán một bước hiển thị tất cả các thông tin thanh toán như mặt hàng trong giỏ hàng, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, các phương thức vận chuyển và thông tin thanh toán chỉ trên một trang. Quy trình này giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng do có số lần nhấp chuột ít hơn so với quy trình thanh toán ba bước.

Thanh toán một bước

B. Cách chuyển đổi giữa thanh toán ba bước sang thanh toán một bước

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Setting > Checkout.Trong mục Layout, chọn One Page Checkout hoặc 3-step Checkout


Chọn giữa One Page Checkout (thanh toán trong một bước) hoặc Three Page Checkout (thanh toán trong ba bước)


Nhấp Save changes để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về trang thanh toán
Vô hiệu hóa nút "Add to cart"
Cách tùy chỉnh trang giỏ hàng
Tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán và giao diện trang thanh toán
Tối ưu hóa trang thanh toán để tăng tỉ lệ chuyển đổi
Thiết lập thanh xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng trên trang cảm ơn
Cách để khách hàng cập nhật trạng thái theo dõi đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!