Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh biểu mẫu và giao diện trang thanh toán, giúp tối ưu hóa tỉ lệ khách hàng hoàn thành đơn hàng và tăng doanh số bán hàng.

Nội dung bài viết

A. Tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán
B. Tùy chỉnh giao diện trang thanh toán

A. Tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Checkout.


Trong mục Form Option, tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán theo mong muốn.


Trong mục Customer's note, tích chọn Allow customer to leave a note in order để hiển thị một ô văn bản trên trang thanh toán cho phép khách hàng để lại lời nhắn/ghi chú trong quá trình thanh toán.

Tích chọn "Allow customer to leave a note in order"...
...để hiển thị một ô văn bản trên trang thanh toán cho phép khách hàng để lại lời nhắn/ghi chú trong quá trình thanh toán

Bạn cũng có thể hiển thị các tùy chọn tiền tip và thỏa thuận pháp lý trên trang thanh toán. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về cách thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng, và bài viết này về cách hiển thị thỏa thuận pháp lý trên trang thanh toán.

B. Tùy chỉnh giao diện trang thanh toán

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Theme và nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề mà bạn muốn chỉnh sửa.


Trong danh sách thả xuống, chọn Checkout.


Nhấp vào mục Checkout để thực hiện tùy chỉnh.


Banner: Tải lên hình nền hiển thị tại phía đầu của trang thanh toán.


Logo: Thêm logo cho cửa hàng.


Main content area: Thêm hình nền cho phần nội dung.


Order summary: Thêm hình nền hoặc thay đổi màu của phần tổng kết đơn hàng.


More customization: Tùy chỉnh giao diện trang thanh toán bằng mã code (CSS, Javascript, HTML)

Bạn có thể thêm Power Up Script, chẳng hạn như script sử dụng JavaScript hoặc mã CSS vào trang thanh toán. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thêm các Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng.


Main content area design Thay đổi màu sắc của phần nội dung.


Order summary design: Thay đổi màu nền của phần tóm tắt đơn hàng.


Typography: Thay đổi phông chữ của văn bản trên trang thanh toán.


Color: Thay đổi màu chữ, màu các nút và màu của các thông báo lỗi.Bài viết liên quan

Tổng quan về trang thanh toán
Vô hiệu hóa nút "Add to cart"
Cách tùy chỉnh trang giỏ hàng
Chuyển đổi giữa thanh toán ba bước và thanh toán một bước
Tối ưu hóa trang thanh toán để tăng tỉ lệ chuyển đổi
Thiết lập thanh xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng trên trang cảm ơn
Cách để khách hàng cập nhật trạng thái theo dõi đơn hàng
Thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng
Hiển thị mục Thỏa thuận pháp lý (legal agreement) trên trang thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!