Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán và giao diện trang thanh toán

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh biểu mẫu và giao diện trang thanh toán, giúp tối ưu hóa tỉ lệ khách hàng hoàn thành đơn hàng và tăng doanh số bán hàng.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Checkout.


Trong mục Styles, nhấp vào Customize checkout để tùy chỉnh giao diện của trang thanh toán, bao gồm logo của cửa hàng, màu sắc, phông chữ, v.v. Vui lòng tham khảo bài viết này về Tùy chỉnh chủ đề: Thiết lập trang thanh toán.


Trong mục Tipping, bạn có thể thêm các tùy chọn tiền tip khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết về cách thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng.


Trong mục Order processing, bạn có thể bật tùy chọn Automatically archive the order để tự động lưu trữ đơn hàng sau khi đơn hàng được xử lý và thanh toán trên cửa hàng của bạn.


Thiết lập này chỉ khả dụng trên cửa hàng ShopBase. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu chi tiết cho các cửa hàng PrintBase và PlusBase, để một số cài đặt được định cấu hình trước và không yêu cầu tùy chỉnh thêm, nhằm đảm bảo tỉ lệ chuyển đổi và trải nghiệm khách hàng được tối ưu hóa nhất trên cửa hàng của bạn.

Bài viết liên quanTổng quan về trang thanh toán
Vô hiệu hóa nút "Add to cart"
Cách tùy chỉnh trang giỏ hàng
Chuyển đổi giữa thanh toán ba bước và thanh toán một bước
Tối ưu hóa trang thanh toán để tăng tỉ lệ chuyển đổi
Thiết lập thanh xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng trên trang cảm ơn
Cách để khách hàng cập nhật trạng thái theo dõi đơn hàng
Thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng
Hiển thị mục Thỏa thuận pháp lý (legal agreement) trên trang thanh toán

Cập nhật vào: 27/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!