Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh biểu mẫu và giao diện trang thanh toán, giúp tối ưu hóa tỉ lệ khách hàng hoàn thành đơn hàng và tăng doanh số bán hàng.

Nội dung bài viết

A. Tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán
B. Tùy chỉnh giao diện trang thanh toán

A. Tùy chỉnh biểu mẫu thanh toán

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Checkout

Đi tới mục Form Option để chỉnh sửa biểu mẫu thanh toán theo mong muốn.B. Tùy chỉnh giao diện trang thanh toán

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online store >> Theme >> Customize >> Checkout pageBanner: Tải lên hình nền hiển thị đầu trang thanh toán.


Logo: Thêm logo cho trang thanh toán.Main content area: Thêm hình nền hoặc thay đổi màu của phần nội dung.Order summary: Thêm hình nền hoặc thay đổi màu của phần tổng kết đơn hàng.Typography: Thay đổi phông chữ, màu chữ, màu các nút và màu của các thông báo lỗi.


More customization: Tùy chỉnh giao diện trang thanh toán bằng mã code (CSS, Javascript, HTML)

Bạn có thể thêm Power Up Script, chẳng hạn như các tập lệnh sử dụng JavaScript hoặc mã CSS vào trang thanh toán. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách thêm Power Up Scripts để tối ưu hóa cửa hàng.Bài viết liên quan

Tổng quan về trang thanh toán
Vô hiệu hóa nút "Add to cart"
Cách tùy chỉnh trang giỏ hàng
Chuyển đổi giữa thanh toán ba bước và thanh toán một bước
Tối ưu hóa trang thanh toán để tăng tỉ lệ chuyển đổi
Thiết lập thanh xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng trên trang cảm ơn
Cách để khách hàng cập nhật trạng thái theo dõi đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!