Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng

Với tính năng tích hợp mới được ShopBase cho ra mắt, khách hàng có thể thêm tiền tip trong quá trình thanh toán đơn hàng. Khoản tip này có thể được cài đặt dưới dạng phần trăm của giá bán sản phẩm (order subtotal) hoặc dưới dạng số tiền tùy chỉnh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng
B. Cách hoàn tiền tip

A. Thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàngBạn có thể tạo tối đa ba tùy chọn tiền tip theo tỉ lệ phần trăm của giá bán sản phẩm (sau khi áp dụng chiết khấu). Ngoài ra, khách hàng có thể thêm tiền tip theo ý muốn của họ.

Trường điền thông tin cho tùy chỉnh này được thiết lập tự động, không cần thêm thủ công.
Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Themes và nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề hiện tại của bạn.


Nhấp vào menu đổ xuống và chọn trang Checkout.


Chọn mục Account & Form.


Trong mục Tipping, tích chọn Show tipping options at checkout.


Trong mục Tipping layout, chọn giữa:

Click to show detailed tipping options (Nhấp để hiển thị các tuỳ chọn tiền tip): Nếu bạn chọn tuỳ chọn này, khách hàng của bạn cần phải tích chọn ô "Show support for the team at ... (your store name)." để hiển thị tất cả các tuỳ chọn tiền tip trên trang thanh toán.


Always show detailed tipping options (Luôn hiển thị đầy đủ các tuỳ chọn tiền tip): Nếu bạn chọn tuỳ chọn này, các tuỳ chọn tiền tip sẽ luôn được hiển thị để khách hàng của bạn có thể dễ dàng nhận thấy và thêm tiền tip tại trang thanh toán.


Nhấp Save khi hoàn thành.

Để tuỳ chỉnh các Tipping options (Tuỳ chọn tiền tip), hãy đi tới Checkout settings (Thiết lập thanh toán).


Bạn cũng có thể tìm thấy thiết lập này bằng cách đi tới Settings > Checkout.


Tại mục Tipping > Tipping options, nhập giá trị phần trăm trong trường Option. Bạn có thể thêm tối đa ba giá trị khác nhau.


Những trường Option có giá trị 0% sẽ không được hiển thị trên trang thanh toán. Nếu cả ba tùy chọn đều có giá trị 0%, thì khoản tip tùy chọn sẽ được hiển thị trên trang thanh toán.
Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

Khoản tip tùy chỉnh phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn giá bán sản phẩm.
Khách hàng không thể thêm tiền tip vào các đơn hàng có giá bán sản phẩm bằng 0 (sau khi chiết khấu).

B. Cách hoàn tiền tipĐối với cửa hàng ShopBase


Để phần tiền tip được bao gồm trong khoản hoàn tiền, bạn cần tự thao tác thêm tiền tip và chỉnh sửa thủ công khoản tip này theo ý muốn.
Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về cách hoàn tiền đơn hàng.

Khoản tiền tip sẽ không được tự động thêm vào khoản hoàn tiền.

Đối với cửa hàng PrintBase và PlusBase


Nếu một mặt hàng trong đơn hàng của bạn được hoàn tiền cho khách mua hàng, thì số tiền tip cho mặt hàng đó sẽ tự động được hoàn lại cho khách mua hàng theo đúng giá trị được tip trước đó.

Nội dung bài viếtTổng quan về trang thanh toán
Hoàn tiền một đơn hàng

Cập nhật vào: 29/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!