Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với tính năng tích hợp mới được ShopBase cho ra mắt, khách hàng có thể thêm tiền tip trong quá trình thanh toán đơn hàng. Khoản tip này có thể được cài đặt dưới dạng phần trăm của giá bán sản phẩm (order subtotal) hoặc dưới dạng số tiền tùy chỉnh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng.

Nội dung bài viết

A. Thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng
B. Cách hoàn tiền tip

A. Thiết lập tùy chọn tiền tip cho đơn hàng

Bạn có thể tạo tối đa ba tùy chọn tiền tip theo tỉ lệ phần trăm của giá bán sản phẩm (sau khi áp dụng chiết khấu). Ngoài ra, khách hàng có thể thêm tiền tip theo ý muốn của họ.

Trường điền thông tin cho tùy chỉnh này được thiết lập tự động, không cần thêm thủ công.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Checkout.


Trong mục Tipping, tích chọn Show tipping options at checkout.


Dưới mục Tipping options, nhập giá trị phần trăm trong trường Option. Bạn có thể thêm tối đa ba giá trị khác nhau.


Những trường Option có giá trị 0% sẽ không được hiển thị trên trang thanh toán. Nếu cả ba tùy chọn đều có giá trị 0%, thì khoản tip tùy chọn sẽ được hiển thị trên trang thanh toán.

Nhấp Save changes để lưu thay đổi.

Tại trang thanh toán của cửa hàng, khách hàng có thể nhấp chọn Show your support for the team at (tên cửa hàng của bạn) trong mục Add tip và chọn khoản tip theo ý muốn.Khoản tip tùy chỉnh phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn giá bán sản phẩm.
Khách hàng không thể thêm tiền tip vào các đơn hàng có giá bán sản phẩm bằng 0 (sau khi chiết khấu).

B. Cách hoàn tiền tip

Đối với cửa hàng ShopBase

Để phần tiền tip được bao gồm trong khoản hoàn tiền, bạn cần tự thao tác thêm tiền tip và chỉnh sửa thủ công khoản tip này theo ý muốn.
Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về cách hoàn tiền đơn hàng.

Đối với cửa hàng PrintBase và PlusBase

Nếu một mặt hàng trong đơn hàng của bạn được hoàn tiền cho khách mua hàng, thì số tiền tip cho mặt hàng đó sẽ tự động được hoàn lại cho khách mua hàng theo đúng giá trị được tip trước đó.

Nội dung bài viết

Tổng quan về trang thanh toán
Hoàn tiền một đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!