Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong trường hợp bạn muốn gửi lại tiền cho khách hàng của mình bởi các lý do khác nhau như: không nhận xử lý đơn hàng, không thể xử lý đơn hàng hoặc sản phẩm lỗi, hư hỏng khi đến tay khách,... Tùy thuộc vào chính sách của cửa hàng, bạn có thể hoàn lại toàn bộ giá trị đơn hàng và một phần giá trị đơn hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn cách xử lý hoàn tiền một đơn đặt hàng.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All Orders. Hệ thống hiển thị một danh sách các đơn hàng của cửa hàng


Bấm vào đơn hàng bạn muốn hủy và hoàn tiền. Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang thông tin chi tiết đơn hàng

Bấm Refund item để hoàn tiền đơn hàng


Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang Refund items:

Bạn điền số lượng sản phẩm tương ứng với sản phẩm mà bạn muốn hoàn tiền lại cho khách hàng, ngay lập tức mục SummaryRefund Amount sẽ cập nhật tổng số tiền hoàn lại cho khách
Điền số tiền phí vận chuyển hoàn lại ở mục Refund shipping nếu bạn muốn hoàn lại phí vận chuyển cho khách hàng
Chọn Restock items nếu bạn muốn hoàn lại số lượng sản phẩm trong đơn tính vào lưu kho
Chọn Send notification to the customer nếu bạn muốn gửi thông báo về việc hủy và hoàn tiền đơn hàng cho khách hàng
Điền lý do bạn hoàn tiền đơn hàng vào mục Reason for refund


Bấm Refunded ở dưới mục SummaryRefund Amount để hoàn tất quá trình hoàn tiền đơn hàng

Các bài viết liên quan

Xem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn đặt hàng
Hủy một đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!