Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hoàn tiền một đơn hàng

Trong trường hợp bạn muốn hoàn lại tiền cho khách hàng của mình bởi các lý do khác nhau như: không nhận xử lý đơn hàng, không thể xử lý đơn hàng hoặc sản phẩm lỗi, hư hỏng khi vận chuyển đến khách hàng,... Tùy thuộc vào chính sách của cửa hàng, bạn có thể hoàn lại toàn bộ giá trị đơn hàng và một phần giá trị đơn hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hoàn tiền một đơn hàng.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders). Hệ thống hiển thị một danh sách các đơn hàng của cửa hàng.


Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hủy và hoàn tiền. Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang thông tin chi tiết đơn hàng.

Nhấp Refund item để hoàn tiền đơn hàng.


Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang Sản phẩm hoàn tiền (Refund items):

Bạn điền số lượng sản phẩm tương ứng với sản phẩm mà bạn muốn hoàn tiền lại cho khách hàng, ngay lập tức mục Tổng kết (Summary)Hoàn tiền (Refund Amount) sẽ cập nhật tổng số tiền hoàn lại cho khách hàng.
Điền số tiền phí vận chuyển hoàn lại ở mục Hoàn tiền phí vận chuyển (Refund shipping) nếu bạn muốn hoàn lại phí vận chuyển cho khách hàng.
Chọn Nhập lại sản phẩm (Restock items) nếu bạn muốn hoàn lại số lượng sản phẩm trong đơn vào kho hàng hóa.
Chọn Gửi thông báo cho khách hàng (Send notification to the customer) nếu bạn muốn gửi thông báo về việc hủy và hoàn tiền đơn hàng cho khách hàng.
Điền lý do bạn hoàn tiền đơn hàng vào mục Lý do hoàn tiền (Reason for refund).


Tại mục Tổng kết (Summary), nhấp vào Hoàn tiền (Refund) để hoàn tất quá trình hoàn tiền đơn hàng.

Chúng tôi khuyến khích bạn hoàn tiền trực tiếp trên trang quản trị ShopBase thay vì các cổng thanh toán của bên thứ ba (ví dụ như Stripe, PayPal, v.v.), do các cổng này có thể phát sinh lỗi trong quá trình xử lý, và bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của các cổng đó trong trường hợp gặp lỗi.

Bài viết liên quanXem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hủy một đơn hàng

Cập nhật vào: 20/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!