Bài viết này cũng có sẵn trong:
Stripe là một cổng thanh toán của Mỹ cho phép các trang thương mại điện tử nhận thanh toán trên website bán hàng của mình. Nó là nền tảng phần mềm tốt nhất cho hoạt động kinh doanh trên internet. Phần mềm này đang thực hiện xử lý hàng tỷ đô la mỗi năm cho các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Dưới đây là hướng dẫn kết nối Stripe làm cổng thanh toán cho cửa hàng trực tuyến của bạn. Có hai cách để thực hiện kết nối Stripe làm cổng thanh toán đó là kết nối bằng cách ủy quyền (Open Authorization) và kết nối bằng các thêm Public Key & Private key.

Phần này bao gồm

A. Kết nối tài khoản Stripe bằng cách ủy quyền (Open Authorization)
B. Kết nối tài khoản Stripe bằng các thêm Public Key & Private key

A. Kết nối tài khoản Stripe bằng cách ủy quyền (Open Authorization)

Lưu ý:

Khi bạn kết nối Stripe từ các quốc gia không được Stripe hỗ trợ (như Việt Nam và Trung Quốc), bạn cần phải sử dụng IP qua VPN và đổi proxy sang địa chỉ tại Mỹ. Khi bạn đã hoàn thành kết nối, bạn có thể sử dụng IP của mình như bình thường. Kiểm tra tại đây liệu quốc gia của bạn có được Stripe hỗ trợ không.

Hướng dẫn

Truy cập ShopBase store admin >> Settings >> Payment providers.Chọn Choose third-party provider trong mục Accept credit cardsTại trang Third-party payment providers, nhấn chọn StripeChọn Add account và bạn sẽ được chuyển hướng đến Stripe để tạo tài khoản.Chọn Authorize access to this account là bạn đã xong.B. Kết nối tài khoản Stripe bằng các thêm Public Key & Private key

Hướng dẫn

Trước tiên, hãy lấy API keys của bạn từ Stripe:

Chọn Developers > API Keys trong mục menu bên trái.

Stripe API Keys

Sao chép giá trị từ dòng Publishable key và Secret key, cột Token. Ví dụ: pk_live_somelongrandomvaluelikeVqFze9etc

Stripe View Live

Truy cập ShopBase store admin >> Settings >> Payment providers.Chọn Choose third-party provider trong mục Accept credit cardsTại trang Third-party payment providers, nhấn chọn StripeChọn Use API Keys to connectDán các giá trị Public KeySecret Key mà bạn đã copy ở bước 2 vào 2 dòng như ảnh dưới đây. Chọn Add account.D. Vô hiệu hóa tài khoản Stripe của bạn

Sau khi kết nối tài khoản Stripe của bạn với cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt bất cứ lúc nào và vẫn có thể kích hoạt lại sau đó với các thông tin đăng nhập tương tự hoặc khác nhau.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!