Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiển thị mục Thỏa thuận pháp lý (legal agreement) trên trang thanh toán

Điều khoản dịch vụ (Terms of Service) là thỏa thuận pháp lý giữa bạn (người bán hàng thương mại điện tử) và người sử dụng dịch vụ (người mua hàng). Về cơ bản, thỏa thuận này liệt kê những điều khoản dịch vụ mà bạn và người mua hàng cần tuân theo. Giống như các hợp đồng khác, bạn có thể áp dụng Điều khoản dịch vụ và gắn đường dẫn của thỏa thuận đó vào trang thanh toán của cửa hàng. Người mua hàng có thể xem lại Điều khoản dịch vụ trước khi đồng ý với thỏa thuận và hoàn tất đơn hàng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách hiển thị mục thỏa thuận pháp lý trên trang thanh toán của cửa hàng.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes. Chọn chủ đề mà bạn muốn tùy chỉnh và nhấp Customize.


Chọn trang Checkout từ menu đổ xuống.


Chọn mục Legal & payments.


Tích chọn Show legal agreement on the checkout page.


Bạn có thể chọn hiển thị mục Thỏa thuận pháp lý theo hai cách khác nhau.

Manual confirmation (Xác nhận thủ công): Khách hàng phải tích chọn I have read and agree to the Terms of service trước khi đặt hàng, thể hiện rằng họ đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ.


Auto confirmation (Xác nhận tự động): Bằng cách nhấp vào nút Place the order, khách hàng đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ của cửa hàng.


Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Thiết lập này chỉ khả dụng trên cửa hàng ShopBase.
Đối với cửa hàng ShopBase, bạn cần tự thiết lập trang Điều khoản dịch vụ. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết này.

Bài viết liên quanThiết lập các trang chính sách
Tổng quan về Cài đặt

Cập nhật vào: 27/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!