Bài viết này cũng có sẵn trong:
Vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới để thực hiện kết nối cổng thanh toán PayPal cho cửa hàng của bạn trên ShopBase.

Các bước cụ thể

A. Thiết lập tài khoản PayPal Business và Sandbox

B. Kích hoạt cổng thanh toán PayPal
Bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal
Bằng cách thêm Client ID và Secret Key

C. Ngắt kết nối cổng thanh toán PayPal

A. Thiết lập tài khoản PayPal Business và Sandbox

Nếu bạn đã có hai tài khoản này, bạn có thể sang trực tiếp bước B.

Nếu bạn chưa có tài khoản PayPal Business, hãy tham khảo hướng dẫn này để tạo tài khoản PayPal Business từ trang quản trị ShopBase.

Sau đó, bạn sẽ cần tạo tài khoản Sandbox tại đây hoặc theo video hướng dẫn này:B. Kích hoạt cổng thanh toán PayPal

Bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayPal

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Settings >> Payment providers.Trong trang Payment providers, bạn tìm mục PayPal và nhấn Sign up with PayPal.Hệ thống đưa bạn đến trang tạo tài khoản của PayPal Business, tại đây bạn nhập email vào trường Email để đăng nhập hoặc đăng ký mới rồi chọn quốc gia nơi doanh nghiệp của bạn đăng ký kinh doanh.Nhập mật khẩu vào trường Password sau đó ấn Log In.PayPal sẽ hiển thị thông báo về việc đăng ký/đăng nhập tài khoản thành công.Quay lại trang quản lý Payment Providers của cửa hàng ShopBase, bạn sẽ thấy tài khoản PayPal vừa đăng nhập thành công đã kết nối với cửa hàng.Bằng cách thêm Client ID và Secret Key

Bạn cần lấy Client ID và Secret Key trên tài khoản PayPal của mình cho các bước sau.

Đăng nhập phần quản lí App trên Paypal Business của mình

Chọn mục Live. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng PayPal ở trạng thái thử nghiệm (test mode) thay vì thanh toán thật, chọn SandboxChọn Create App để tạo App mớiThêm tên App (tùy chọn) >> ở ô thứ hai điền tài khoản Sandbox Business đã tạo ở bước A >> chọn Create App >> bạn được chuyển đến phần Client ID và một App mới sẽ được lưu tại đâyTại cửa sổ này, bạn sẽ có Client ID và click vào Show sẽ lấy Secret Key

Copy thông tin Client ID và Secret Key để thêm vào ShopBase ở bước sau

Quay lại trang quản trị ShopBase của mình >> Settings >> Payment Provider >> PayPal >> Activate with API KeyTại cửa sổ mới, nhập thông tin Client ID và Secret Key đã được lấy từ bước B >> Add account.Lưu ý:

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng PayPal ở trạng thái thử nghiệm (test mode) thay vì thanh toán thật, vui lòng chọn Sandbox và sử dụng thông tin ở cửa sổ này.Chọn Activate.

C. Ngắt kết nối cổng thanh toán PayPal

Bạn có thể ngắt kết nối cổng thanh toán PayPal bất cứ lúc nào và có thể kết nối lại sau đó với thông tin Client ID và Secret Key cũ hoặc mới mà không phải điền lại thông tin này.Lưu ý:

Sau khi kết nối, PayPal sẽ được hiển thị trên trang Thanh toán (Checkout Page) của bạn. Tham khảo mục A bài viết này để thấy các tùy chọn sẽ được tự động bổ sung sau khi có cổng PayPal.
Địa chỉ giao hàng & số điện thoại của khách mua hàng sẽ được tự động bổ sung (pre-fill). Khách mua hàng có thể nhấp vào nút Thay đổi để sửa đổi thông tin.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!