Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kết nối PayPal làm cổng thanh toán

Cổng thanh toán PayPal cho phép khách hàng thực hiện thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau như: PayPal Balance, tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, v.v.. Người bán hàng ShopBase có thể sử dụng PayPal làm nhà cung cấp thanh toán để khách hàng thanh toán trên cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết nối cổng thanh toán PayPal vào cửa hàng ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập tài khoản PayPal Business và tài khoản Sandbox
B. Kết nối cổng thanh toán PayPal bằng cách thêm Client ID và Secret Key
C. Ngắt kết nối cổng thanh toán PayPal

A. Thiết lập tài khoản PayPal Business và tài khoản SandboxNếu bạn đã có hai tài khoản này, bạn có thể đi tới phần B.

Nếu bạn chưa có tài khoản PayPal Business, bạn có thể đăng ký một tài khoản mới tại đây.
Sau đó, bạn sẽ cần tạo tài khoản Sandbox qua liên kết này hoặc làm theo hướng dẫn trong video này.

B. Kết nối cổng thanh toán PayPal bằng cách thêm Client ID và Secret KeyBạn cần lấy Client ID và Secret Key trên tài khoản PayPal của mình cho các bước sau.

Đăng nhập vào phần quản lý ứng dụng trên PayPal Developer bằng tài khoản Business của bạn.
Chọn mục Live. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng PayPal ở chế độ thử nghiệm (test mode) thay vì thanh toán thật, chọn Sandbox và sử dụng thông tin đăng nhập API Sandbox.


Chọn Create App để tạo ứng dụng mới.


Trong mục App Name, nhập tên ứng dụng. Sau đó, chọn Create App. Bạn sẽ được chuyển đến phần Client ID và một ứng dụng mới sẽ được tạo tại đây.


Tại cửa sổ này, bạn sẽ có Client ID, và nhấp vào Show để lấy Secret Key.

Sao chép Client IDSecret Key để thêm vào ShopBase ở bước sau.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment provider > PayPal và nhấp vào Activate with API key.


Tại cửa sổ mới, nhập thông tin Client IDSecret Key đã được sao chép trước đó. Sau đó chọn Add account.


Nếu bạn chỉ muốn sử dụng PayPal ở chế độ thử nghiệm (test mode) thay vì thanh toán thật, vui lòng bật Test mode và sử dụng thông tin tài khoản Sandbox của bạn.


Nhấp vào Activate.

C. Ngắt kết nối cổng thanh toán PayPalSau khi kết nối tài khoản PayPal làm cổng thanh toán, bạn có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào và vẫn có thể kết nối lại sau đó với các thông tin đăng nhập tương tự hoặc khác nhau.


Địa chỉ giao hàng & số điện thoại của khách hàng sẽ được điền tự động cùng với địa chỉ trong tài khoản PayPal. Khách hàng có thể nhấp vào nút Change để thay đổi thông tin.

Bài viết liên quanTổng quan về các phương thức thanh toán

Cập nhật vào: 17/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!