Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn đã có sẵn hai toàn khoản kể trên, bạn có thể tham khảo luôn video này để hoàn tất:Nếu vẫn có khó khăn, bạn có thể đọc các hướng dẫn cụ thể dưới đây.

Các bước cụ thể:

A. Thiết lập tài khoản PayPal Business và Sandbox

B. Lấy Client ID và Secret Key

C. Kích hoạt cổng thanh toán PayPal

D. Ngắt kết nối cổng PayPal

A. Thiết lập tài khoản PayPal Business và Sandbox

Nếu bạn đã có hai tài khoản này, bạn có thể sang trực tiếp bước B.

Nếu bạn chưa có Tài khoản PayPal Business, hãy truy cập liên kết này để đăng ký >> chọn Receive payments with PayPal >> Create a Business Account.

Sau đó, bạn sẽ cần tạo tài khoản Sandbox ở link này hoặc theo video hướng dẫn này:Lưu ý:

Nếu bạn chưa có tài khoản PayPal Business, bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản PayPal cá nhân của mình để tích hợp vào ShopBase và nhận thanh toán. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp của bạn mở rộng nhanh chóng, bạn nên cân nhắc sử dụng tài khoản doanh nghiệp PayPal do các tính năng bổ sung của nó sẽ giúp bạn giám sát hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Bạn có thể tham khảo bài viết này trên PayPal để hiểu thêm.

B. Lấy Client ID và Secret Key

Bạn sẽ cần lấy Client ID và Secret Key trên tài khoản PayPal của mình cho các bước về sau.

Đăng nhập phần quản lí App trên Paypal Business của mình

Chọn mục Live. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng PayPal ở trạng thái thử nghiệm (test mode) thay vì thanh toán thật, chọn Sandbox.Chọn Create App để tạo App mớiThêm tên App (tùy chọn) >> ở ô thứ hai điền tài khoản Sandbox Business đã tạo ở bước A >> chọn Create App >> bạn sẽ được chuyển đến phần Client ID và một App mới sẽ được lưu tại đâyTại cửa sổ này, bạn sẽ có Client ID và click vào Show sẽ có Secret Key.

Copy thông tin này để thêm vào ShopBase ở bước sau.

C. Kích hoạt cổng thanh toán PayPal

Truy cập bảng điều khiển ShopBase của mình >> Settings >> Payment Provider >> PayPal >> ConnectNhập Client ID và Secret Key mà bạn lấy từ bước B >> Activate. Nhắc lại: nếu bạn chỉ muốn sử dụng PayPal ở trạng thái thử nghiệm (test mode) thay vì thanh toán thật, vui lòng chọn Sandbox và sử dụng thông tin ở cửa sổ này.Chọn Activate.

D. Ngắt kết nối cổng PayPal

Bạn có thể hủy kích hoạt bất cứ lúc nào và vẫn có thể kích hoạt lại sau đó với thông tin Client ID và Secret Key cũ hoặc mớiLưu ý:

Sau khi kết nối, PayPal sẽ được hiển thị trên Trang Thanh toán (Checkout Page) của bạn (bước 1 và 3). Tham khảo mục A bài viết này để thấy các tùy chọn sẽ được tự động bổ sung sau khi có cổng PayPal.

Địa chỉ giao hàng & số điện thoại củc khách sẽ được tự động bổ sung (pre-fill) như ảnh dưới. Khách hàng có thể nhấp vào nút Thay đổi để sửa đổi thông tin.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!