Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kết nối PayPal làm cổng thanh toán

Cổng thanh toán PayPal cho phép khách hàng thực hiện thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau như: PayPal Balance, tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, v.v.. Người bán hàng ShopBase có thể sử dụng PayPal làm nhà cung cấp thanh toán để khách hàng thanh toán trên cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết nối cổng thanh toán PayPal vào cửa hàng ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập tài khoản PayPal Business và tài khoản Sandbox
B. Kết nối cổng thanh toán PayPal
Bằng cách thêm Client ID và Secret Key
Bằng cách đăng nhập/đăng ký vào PayPal
C. Ngắt kết nối cổng thanh toán PayPal

A. Thiết lập tài khoản PayPal Business và tài khoản SandboxNếu bạn đã có hai tài khoản này, bạn có thể đi tới phần B.

Nếu bạn chưa có tài khoản PayPal Business, bạn có thể đăng ký một tài khoản mới tại đây.
Sau đó, bạn sẽ cần tạo tài khoản Sandbox qua liên kết này hoặc làm theo hướng dẫn trong video này.

B. Kết nối cổng thanh toán PayPalCó 2 cách để kết nối PayPal vào cửa hàng của bạn:

Thêm Client ID và Secret Key
Đăng nhập/đăng ký vào PayPal

Bằng cách thêm Client ID và Secret Key


Bạn cần lấy Client ID và Secret Key trên tài khoản PayPal của mình cho các bước sau.

Đăng nhập vào phần quản lý ứng dụng trên PayPal Developer bằng tài khoản Business của bạn.
Chọn mục Live. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng PayPal ở chế độ thử nghiệm (test mode) thay vì thanh toán thật, chọn Sandbox và sử dụng thông tin đăng nhập API Sandbox.

Chế độ Live
Chế độ Sandbox (thử nghiệm)
Nhấp vào tab Apps & Credentials.


Nhấp vào ứng dụng của bạn để lấy Client IDSecret Key.


Nếu bạn chưa tạo ứng dụng, chọn Create App để tạo ứng dụng mới. Trong mục App Name, nhập tên ứng dụng của bạn. Sau đó, chọn Create App.


Trong trang chi tiết ứng dụng, bạn sẽ thấy Client ID, và nhấp vào Show để lấy Secret Key của bạn. Sao chép các Client IDSecret Key để thêm vào ShopBase ở các bước sau.


Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment provider) > PayPal và nhấp vào Kích hoạt bằng khóa API (Activate with API key).


Tại cửa sổ mới, nhập thông tin ID khách hàng (Client ID)Mã khóa bí mật của khách hàng (Secret Key) đã được sao chép trước đó. Sau đó chọn Thêm tài khoản (Add account).


Nếu bạn chỉ muốn sử dụng PayPal ở chế độ thử nghiệm (test mode) thay vì thanh toán thật, vui lòng bật Thử nghiệm (Test mode) và sử dụng thông tin tài khoản Sandbox của bạn.


Nhấp vào Activate.

Đăng nhập/đăng ký vào PayPal


Từ trang quản trị ShopBase của bạn, đi tới Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers).


Tại mục PayPal, nhấp vào Đăng nhập/Đăng ký với PayPal (Sign in/sign up with PayPal).


Tại trang PayPal, nhấp vào Đăng nhập/Đăng ký với PayPal (Sign in/sign up with PayPal).


Tại trang tạo tài khoản PayPal Business, bạn có thể nhập email của mình vào trường Email vào chọn quốc gia đăng ký doanh nghiệp của bạn. Nhấp Next để tiếp tục. Sau đó, làm theo hướng dẫn của PayPal để đăng nhập/đăng ký vào PayPal.


Quay trở về trang quản trị Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers) của cửa hàng của bạn, bạn sẽ thấy tài khoản PayPal của bạn đã được kết nối thành công với cửa hàng.C. Ngắt kết nối cổng thanh toán PayPalSau khi kết nối tài khoản PayPal làm cổng thanh toán, bạn có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào bằng 2 cách và vẫn có thể kết nối lại.

Trong trang quản trị Payment providers > Gạt nút để ngắt kết nối tài khoản PayPal.


Hoặc trong trang quản trị PayPal, nhấp vào Deactivate.


Địa chỉ giao hàng & số điện thoại của khách hàng sẽ được điền tự động cùng với địa chỉ trong tài khoản PayPal. Khách hàng có thể nhấp vào nút Change để thay đổi thông tin.

Bài viết liên quanTổng quan về các phương thức thanh toán

Cập nhật vào: 14/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!