Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trạng thái thanh toán là tình trạng hiện tại của một thanh toán khách hàng thực hiện khi đặt đơn hàng trên cửa hàng. Khi bạn xử lý đơn hàng của mình, bạn có thể thấy trạng thái thanh toán được liên kết với đơn hàng và trạng thái thanh toán chỉ có thể được hình thành khi đơn hàng được tạo. Bài viết này sẽ liệt kê tất cả những trạng thái thanh toán của một đơn hàng.

Hướng dẫn

Đi tới Orders > All orderstìm đơn hàng bạn muốn kiểm tra trạng thái thanh toán.


Trong cột Payment status, bạn có thể xem trạng thái thanh toán của các đơn hàng. Trạng thái của đơn hàng có thể là một trong những trạng thái sau:


Pending: Các khoản thanh toán đang chờ xử lý. Thanh toán có thể không thành công ở trạng thái này, vì vậy bạn nên kiểm tra lại để xác nhận xem các khoản thanh toán đã được thanh toán thành công hay chưa. Nếu nó không thành công khi xác nhận thanh toán: vui lòng liên hệ với đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase để chúng tôi có thể kiểm tra cho bạn. Nếu tài khoản PayPal của khách hàng của bạn đang giữ tiền, vui lòng truy cập trang tổng quan PayPal của bạn để kiểm tra thêm thông tin.
Authorized: Các khoản thanh toán đã được ủy quyền.
Partially paid: Đơn hàng đã được thanh toán một phần.
Paid: Các khoản thanh toán đã được thanh toán.
Partially refunded: Các khoản thanh toán đã được hoàn trả một phần.
Refunded: Các khoản thanh toán đã được hoàn trả.
Voided: Các khoản thanh toán đã bị vô hiệu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về đơn hàng
Xem một đơn hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!