Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trạng thái thanh toán là tình trạng hiện tại của một thanh toán khách hàng thực hiện khi đặt đơn hàng trên cửa hàng của bạn. Khi bạn xử lý đơn đặt hàng của mình, bạn có thể thấy trạng thái thanh toán được liên kết với đơn đặt hàng và trạng thái thanh toán chỉ có thể được hình thành khi đơn đặt hàng được tạo. Phần này sẽ liệt kê tất cả những trạng thái thanh toán của một đơn hàng. Các trạng thái bao gồm:

pending: Các khoản thanh toán đang chờ xử lý. Thanh toán có thể không thành công ở trạng thái này, vì vậy bạn nên kiểm tra lại để xác nhận xem các khoản thanh toán đã được thanh toán thành công hay chưa:

Nếu nó không thành công khi xác nhận thanh toán: vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của ShopBase để chúng tôi có thể kiểm tra cho bạn.

Nếu tài khoản PayPal của khách hàng của bạn đang giữ tiền: vui lòng truy cập trang tổng quan PayPal của bạn để kiểm tra thêm thông tin.
authorized: Các khoản thanh toán đã được ủy quyền.
partially_paid: Đơn hàng đã được thanh toán một phần.
paid: Các khoản thanh toán đã được thanh toán.
partially_refunded: Các khoản thanh toán đã được hoàn trả một phần.
refunded: Các khoản thanh toán đã được hoàn trả.
voided: Các khoản thanh toán đã bị vô hiệu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!