Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về trạng thái thanh toán

Trạng thái thanh toán là tình trạng hiện tại của một thanh toán khách hàng thực hiện khi đặt đơn hàng trên cửa hàng. Khi bạn xử lý đơn hàng của mình, bạn có thể thấy trạng thái thanh toán được liên kết với đơn hàng và trạng thái thanh toán chỉ có thể được hình thành khi đơn hàng được tạo. Bài viết này sẽ liệt kê tất cả những trạng thái thanh toán của một đơn hàng.

Hướng dẫnĐi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All orders)tìm đơn hàng bạn muốn kiểm tra trạng thái thanh toán.


Trong cột Tình trạng thanh toán (Payment status), bạn có thể xem trạng thái thanh toán của các đơn hàng. Trạng thái của đơn hàng có thể là một trong những trạng thái sau:


Đang chờ (Pending): Các khoản thanh toán đang chờ xử lý. Thanh toán có thể không thành công ở trạng thái này, vì vậy bạn nên kiểm tra lại để xác nhận xem các khoản thanh toán đã được thanh toán thành công hay chưa. Nếu nó không thành công khi xác nhận thanh toán: vui lòng liên hệ với đội hỗ trợ khách hàng của ShopBase để chúng tôi có thể kiểm tra cho bạn. Nếu tài khoản PayPal của khách hàng của bạn đang giữ tiền, vui lòng truy cập trang tổng quan PayPal của bạn để kiểm tra thêm thông tin.
Được ủy quyền (Authorized): Các khoản thanh toán đã được ủy quyền.
Thanh toán một phần (Partially paid): Đơn hàng đã được thanh toán một phần.
Đã thanh toán (Paid): Các khoản thanh toán đã được thanh toán.
Đã hoàn lại một phần (Partially refunded): Các khoản thanh toán đã được hoàn trả một phần.
Đã hoàn tiền (Refunded): Các khoản thanh toán đã được hoàn trả.
Đang xử lý (In processing): Đơn hàng được thanh toán bằng phương thức Sofort sẽ cần 3-4 ngày để giao dịch được xử lý.
Vô hiệu hóa (Voided): Các khoản thanh toán đã bị vô hiệu.

Bài viết liên quanTổng quan về đơn hàng
Xem một đơn hàng

Cập nhật vào: 09/11/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!