Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể xuất sản phẩm của mình sang tệp CSV để trợ giúp một số tác vụ:

Sao lưu danh sách sản phẩm của bạn.
Di chuyển các sản phẩm hiện có của bạn đến một cửa hàng ShopBase mới.
Điều chỉnh hàng loạt sản phẩm của bạn bằng bảng tính.

Nếu danh sách xuất có 50 sản phẩm trở xuống, người dùng có thể tải xuống trực tiếp tệp CSV. Đối với hơn 50 sản phẩm, danh sách sẽ được gửi đến email của bạn.

Hướng dẫn:

Đi tới ShopBase admin của bạn và nhấp vào Products.Nhấp Export.Từ hộp thoại, chọn sản phẩm bạn muốn xuất:

Trang hiện tại của sản phẩm
Tất cả sản phẩm
Sản phẩm bạn đã chọn (liên kết)Chọn loại tệp CSV bạn muốn xuất:

Tệp CSV cho Excel, Numbers hoặc chương trình bảng tính khác. Sử dụng định dạng này nếu bạn định sử dụng chương trình bảng tính để chỉnh sửa tệp CSV sản phẩm của mình.
Tệp CSV đơn giản. Sử dụng định dạng này nếu bạn định sử dụng trình chỉnh sửa văn bản với tệp CSV sản phẩm của mình.Nhấp vào Export products.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!