Bài viết này cũng có sẵn trong:
Chào mừng bạn đến với ShopBase. Bạn có thể tìm các bài hướng dẫn chi tiết tại đây, hoặc tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp dưới đây. Trong trường hợp cần thêm thông tin khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các câu hỏi phổ biến

Làm sao để tạo shop trên ShopBase?

Cách thêm domain riêng vào store ShopBase?

Cách chèn scripts bên thứ ba (Hotjar, Sumo, Sitekit, etc) lên ShopBase?

Cách tạo popup upsell và cross-sell trên ShopBase?

Cách thêm review từ khách hàng lên trang sản phẩm?

Cách để tùy chỉnh hiển thị tiền tệ trên cửa hàng?

Cách ẩn Powered By ShopBase

Xử lý sản phẩm và đơn hàng

Cách để xử lý một đơn hàng mới?

Cách để tải sản phẩm từ AliExpress và xử lý đơn trên ShopBase?

Cách để vận hành kinh doanh in ấn theo yêu cầu (POD) trên ShopBase?

Cách chuyển một cửa hàng trên Shopify sang ShopBase? Tải bằng link URL như thế nào?

Cách để xử lý đơn hàng trên ShopBase nếu bên cung cấp chưa tích hợp với ShopBase? Làm sao để xử lý đơn bằng file CSV?

Cách tạo Product Feed cho Facebook & Google Ads

Cách để tự động gửi tracking lên PayPal và giải quyết dispute nhanh hơn?

Cách thêm nhiều sản phẩm nhanh chóng lên ShopBase?

Hướng dẫn xử lý lỗi Product Feed

Cách tạo personalized product (sản phẩm “cá nhân hóa”)

Theme và Storefront

Làm thế nào để hiển loại sản phẩm và lựa chọn màu dưới dạng ô màu và ảnh thật?

Làm thế nào để hiển thị bảng kích cỡ (size chart) trong trang view product?

Làm thế nào để customize và đổi màu website?

Làm thế nào để thêm thông tin liên lạc vào cuối trang?

Làm thế nào để tạo form liên hệ trên trang?

Cách để copy theme từ store này qua store khác?

Cách tạo giảm giá khi mua nhiều một sản phẩm?

Cách ẩn sản phẩm khỏi kết quả tìm kiếm và trang chủ?

Cổng thanh toán

ShopBase hỗ trợ những cổng thanh toán nào? Cổng PayPal, Stripe, and ShopBase Payments (dành cho store tại Mỹ và Canada)

Cách để kết nối cổng thanh toán Paypal đến shop của tôi?

Cách để kết nối cổng thanh toán Stripe đến shop của tôi?

ShopBase Payments là gì làm thế nào để đăng kí ShopBase Payments?

ShopBase Payment FAQs

Cách bổ sung số điện thoại vào form điền thông tin thanh toán?

Cách để tạo đơn hàng test trên ShopBase?

Một key PayPal có thể sử dụng trên 2 cửa hàng trở lên không? Có thể
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!