Bài viết này cũng có sẵn trong:
Menu Size Chart là một tính năng giúp khách hàng có thể xem được thông tin size một cách dễ dàng từ trang sản phẩm. Tính năng tạo size chart này đã được hỗ trợ cho các shop ShopBase (Đối với các cửa hàng PrintBase, sizechart đã có sẵn khi tạo campaign)


Trong bài này:

A. Giao diện trên cửa hàng

B. Các bước cài đặt

C. Các thông tin cần nắm về menu Size Chart


A. Giao diện trên cửa hàngKhi được bấm chọn, menu size chart sẽ được hiển thị như sau:B. Các bước cài đặt

Để cài đặt Size Chart cho shop, chủ cửa hàng cần thực hiện theo các bước sau:

Vào menu Size Chart từ trang admin của cửa hàng bằng cách chọn Online store >> Size chartChọn Add size chart để tạo size chart mới cho shop. ShopBase sẽ tự động tạo 1 thẻ cho size chart đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thẻ của sản phẩm: Tham khảo tại bài viết tại đây.Sau khi hoàn thiện thông tin của Size Chart, chủ cửa hàng cần Assign size chart đó vào sản phẩm bằng thao tác bulk update.Khi đó, trên giao diện của cửa hàng sẽ hiện size chart mà bạn đã cài đặt.

C. Các thông tin cần nắm về menu Size Chart

Khi chỉnh sửa trên menu Size Chart, chủ cửa hàng có thể xem trước ở phần Preview bên phải màn hìnhTrường Style sẽ là tên của SizechartNếu sản phẩm được tạo từ app Printhub, sản phẩm thì sẽ hiển thị Size Chart của Printhub và không hiển thị Size Chart được chỉ định từ phía ShopBase

Nếu 1 sản phẩm được chỉ định từ 1 tag trở lên, thì size chart của sản phẩm này luôn lấy theo tag được chỉ định đầu tiên. Do đó nếu muốn thay đổi Size Chart, chủ cửa hàng nên xóa tag của Size Chart cũ đi.

Chủ cửa hàng cần Enable Size Chart Widget để hiện thị Size Chart ở storefrontSau khi tạo khoảng 20 phút thì Size Chart sẽ được hiển thị trên cửa hàng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!