Bài viết này cũng có sẵn trong:
Size Chart là một tính năng giúp khách hàng có thể xem được thông tin kích thước sản phẩm từ trang cửa hàng một cách dễ dàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo size chart cho cửa hàng ShopBase của bạn.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Size chart.


Để hiển thị size chart trên cửa hàng, nhấp chọn Enable Size Chart Widget .


Chọn Add size chart để tạo size chart mới. ShopBase sẽ tự động tạo 1 thẻ cho size chart đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thẻ của sản phẩm tại bài viết này.


Trong mục Style, điền tên của size chart.


Bạn có thể thiết kế size chart trực tiếp trong mục Description, hoặc chọn Add image from URL / Add image để tải hình ảnh bảng size chart từ thiết bị của bạn.


Bạn có thể xem trước size chart hiển thị ra sao trên trang sản phẩm trong mục Size Guide.


Nhấp vào Save để lưu.

Sau khi điền đầy đủ thông tin trong size chart, chọn Assign size chart để gắn size chart cho các sản phẩm bạn mong muốn bằng cách sử dụng tính năng cập nhật chỉnh sửa hàng loạt (bulk update).


Nếu sản phẩm của bạn có nhiều thẻ size chart, size chart của thẻ được gắn đầu tiên sẽ được hiển thị trên cửa hàng. Do đó, nếu bạn muốn thay đổi size chart mới, bạn nên xóa thẻ size chart đã thêm trước đó.
Có thể mất khoảng 20 phút để size chart mới hoạt động trên cửa hàng.
Các chiến dịch được tạo từ ứng dụng PrintHub sẽ có sẵn size chart tương tự như của PrintBase.

Size chart sẽ được hiển thị trên cửa hàng như ảnh dưới đây:

Nút size chart sẽ được hiển thị bên cạnh lựa chọn 'Size' hoặc phía trên nút 'Add to cart'
Size chart sẽ được hiển thị như ảnh trên khi bạn nhấp vào nút size chart
Size chart đã có sẵn trên tất cả chiến dịch được tạo trên các cửa hàng PrintBase.
Size chart chỉ hiển thị cho các chiến dịch có tùy chọn biến thểSize.

Bài viết liên quan

Thêm hoặc xóa thẻ sản phẩm
Hiển thị bảng hướng dẫn kích thước cho sản phẩm không thuộc Print Hub
Tổng quan về tính năng chỉnh sửa hàng loạt
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!