Bài viết về: Print Hub
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về PrintHub

PrintHub là ứng dụng hỗ trợ bán các sản phẩm Print On Demand (POD) giúp người bán kết nối với các bên fulfillment (xử lý đơn hàng) mà ShopBase trực tiếp hợp tác. Để dễ hình dung, PrintHub giống như 1 phiên bản lite (rút gọn) của PrintBase, nhưng chỉ dành riêng cho phần fulfillment (xử lý đơn hàng). Bạn có thể tạo cửa hàng trên ShopBase và xử lý đơn thông qua qua PrintHub.

Phần này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về ứng dụng và cách sử dụng các tính năng trên PrintHub.

Nội dung phần này bao gồmHiểu về ứng dụng PrintHub
Cài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Hiểu về chi phí sản phẩm của Print Hub
Hiểu các trạng thái đơn đặt hàng của Print Hub
Hiểu chính sách giao hàng của Print Hub
Tạo chiến dịch mới với ShopBase (Print Hub) & PrintBase
Hiển thị hướng dẫn về kích thước cho các sản phẩm không phải của Print Hub
Xử lý đơn hàng với Print Hub
Hiểu về báo cáo phân tích của PrintHub

Cập nhật vào: 26/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!