Bài viết về: Print Hub
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu chính sách giao hàng của Print Hub

Chính sách giao hàng (bao gồm thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển) của các sản phẩm khác nhau sẽ khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nắm được thông tin giao hàng của từng sản phẩm.

Hướng dẫnTruy cập vào Catalog.

Tìm tên sản phẩm bạn muốn xem chính sách giao hàng của nó và bấm vào sản phẩm đó.

Một hộp thoại hiện ra, bạn lăn chuột xuống phía dưới để xem thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển cho sản phẩm đó.Các bài viết liên quanHiểu về chi phí sản phẩm của Print Hub
Hiểu các trạng thái đơn đặt hàng của Print Hub
Thiết lập thanh toán với Print Hub
Tạo chiến dịch mới với ShopBase (Print Hub) & PrintBase
Xử lý đơn hàng với Print Hub

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!