Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát về những gì sẽ diễn ra sau khi khách hàng đặt hàng trên cửa hàng của bạn.

Nội dung chính bài viết

A. Điều gì xảy ra khi cửa hàng có một đơn đặt hàng mới
B. Quy trình xử lý chung cho các đơn đặt hàng

A. Điều gì xảy ra khi cửa hàng có một đơn đặt hàng mới

Khi bạn nhận được đơn đặt hàng trên trang:

Bạn sẽ nhận được email thông báo có đơn đặt hàng mới trên cửa hàng
Thông tin về đơn đặt hàng mới và trạng thái của đơn đặt hàng đó sẽ hiển thị ở mục Order của trang quản trị viên ShopBase
Khách hàng nhận được email xác nhận đơn hàng
Quá trình xử lý đơn hàng bắt đầu

Lưu ý:

Thông tin về đơn đặt hàng chưa hoàn thành thanh toán sẽ được tạo sau 30 phút kể từ khi khách hàng đi đến trang thanh toán nhưng chưa hoàn thành thanh toán cho đơn đặt hàng của họ. Bạn có thể làm theo hướng dẫn của các bài viết này để cài đặt chế độ gửi EmailSMS tự động nhắc nhở khách hàng hoàn thành đơn hàng của họ nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi.

B. Quy trình xử lý chung cho các đơn đặt hàng

Quy trình xử lý một đơn hàng được chia thành ba bước là nhận thanh toán, xử lý đơn đặt hàng và lưu trữ đơn hàng. Trong mỗi bước, bạn phải thực hiện một hành động khác nhau trong cửa hàng của mình hoặc ShopBase có thể tự động hóa nó cho bạn:

Đối với đơn hàng đã được đặt: ShopBase sẽ tự động nhận thanh toán, các đơn hàng đã được nhận thanh toán thành công sẽ được ghi nhận trạng thái Paid ở cột Payment Status. Sau khi khoản thanh toán được ghi nhận trạng thái Paid bạn có thể bắt đầu xử lý đơn hàng. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách xem trạng thái của một đơn hàng
Đối với đơn hàng đã được thanh toán: Bạn có thể xử lý thủ công từng đơn hàng hoặc nhiều đơn hàng bằng tệp CSV hoặc sử dụng các ứng dụng như Ali Dropship Connector, CrossPanda, Print Hub
Đối với đơn đặt hàng đã được đặt và thanh toán: Bạn có thể chọn lưu trữ đơn đặt hàng để tiện việc quản lý các đơn đặt hàng
Đối với đơn hàng đang bị hủy: Bạn có thể hủyhoàn lại tiền cho đơn hàng

Bạn có thể chọn phương pháp xử lý đơn đặt hàng của mình trong từng bước dựa trên kế hoạch kinh doanh của cửa hàng.

Các bài viết liên quan

Xử lý đơn hàng theo cách thủ công
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Quản lý đơn hàng của nhiều cửa hàng cùng lúc
Xử lý đơn hàng với PrintHub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!