Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hủy một đơn hàng

Trong quá trình kinh doanh, khi phát hiện ra tình trạng gian lận đơn hàng, sản phẩm hết hàng hoặc các vấn đề phát sinh khác, bạn có thể ngừng quá trình xử lý đơn hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn cách hủy một đơn hàng đã được đặt trên cửa hàng trực tuyến ShopBase.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All Orders). Hệ thống hiển thị một danh sách các đơn hàng trên cửa hàng.


Nhấp vào đơn hàng bạn muốn hủy và hoàn tiền. Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang thông tin chi tiết đơn hàng.

Bạn chỉ có thể hủy các đơn hàng có trạng thái là Unfulfilled (chưa được xử lý).
Chọn Thêm tùy chọn (More actions) > Hủy đơn (Cancel order) để hủy đơn hàng.


Một cửa sổ Hủy đơn hàng (Cancel order) hiện ra, liệt kê tổng số tiền trong đơn hàng và cho phép bạn điền số tiền bạn muốn hoàn lại cho khách hàng (có thể là một phần hoặc toàn bộ tổng số tiền của đơn hàng) trong phần Hoàn tiền với (Refund with):

Tích chọn Hàng nhập lại (Restock items) nếu bạn muốn hoàn trả số lượng sản phẩm trong đơn vào kho hàng hóa.
Tích chọn Gửi thông báo cho khách hàng (Send notification to the customer) nếu bạn muốn gửi thông báo về việc hủy và hoàn tiền đơn hàng cho khách hàng.
Chọn lý do hủy và hoàn tiền đơn hàng trong phần Lý do hủy đơn hàng (Reason for canceling this order).


Nhấp vào Hủy đơn (Cancel order) để hoàn tất quá trình hủy đơn hàng.

Bài viết liên quanXem một đơn hàng
Xem tiến trình của đơn hàng
Thêm thẻ, ghi chú hoặc chỉnh sửa đơn hàng
Lấy thông tin để liên hệ với khách hàng
Xem trang trạng thái đơn hàng
Lưu trữ một đơn hàng
Hoàn tiền một đơn hàng

Cập nhật vào: 19/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!