Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu các đơn hàng của bạn có nhà cung cấp trên Aliexpress thì việc xử lý các đơn hàng này sẽ dễ dàng hơn bằng ứng dụng Ali Dropship Connector chúng tôi cung cấp. Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, Ali Dropship Connector hỗ trợ đặt tất cả các đơn hàng cùng một lúc từ các nhà cung cấp trên Aliexpress, thay vì phải xử lý từng đơn hàng theo cách thủ công, tốn thời gian. Khi tài khoản Ali Dropship Connector của bạn hoàn thành quá trình thiết lập, các sản phẩm và đơn hàng trên cửa hàng sẽ được tự động đồng bộ hóa với ứng dụng. Sau đó bạn có thể đặt các đơn hàng đó để gửi khách hàng thông qua ứng dụng này chỉ với một vài cú nhấp chuột. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý các đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Ali Dropship Connector.

Tại trang quản trị ứng dụng Ali Dropship Connector, bấm vào Manage Orders ở cột trái để mở danh sách các đơn hàng.


Bấm vào Awaiting Orders, ở đó bạn sẽ thấy danh sách các đơn đặt hàng cần được xử lý.


Lưu ý:

Một đơn hàng chỉ có thể được đặt hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector khi ba cột sau được điền đủ thông tin: Customer (thông tin khách hàng) - Mapping Status (trạng thái liên kết giữa sản phẩm trên cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress) - Shipping method (phương thức vận chuyển). Nếu một đơn đặt hàng bao gồm nhiều sản phẩm, thì mỗi sản phẩm phải có thông tin đầy đủ cho cả ba trường kể trên. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress. Sau khi kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress, phương thức vận chuyển tự động được cập nhật cho đơn hàng tương ứng với phương thức vận chuyển mà nhà cung cấp trên Aliexpress sử dụng.

Đánh dấu chọn các đơn đặt hàng mà bạn muốn đặt hàng và bạn sẽ thấy có một cửa sổ nhỏ bật lên. Tiếp theo, nhấp vào Action, và chọn Place order.

Đánh dấu chọn các đơn đặt hàng mà bạn muốn đặt hàng

Nhấp vào Action và chọn Place order
Một cửa sổ bật lên hiển thị thông tin chi tiết các đơn hàng bạn muốn đặt từ các nhà cung cấp Aliexpress, kiểm tra kỹ các đơn này và thay đổi các thông tin về nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển nếu muốn trước khi bấm nút Confirm. Sau một vài giây, một dấu tích màu xanh lá cây sẽ xuất hiện trong cột Result tương ứng với mỗi đơn hàng.

Bấm Confirm sau khi kiểm tra kỹ thông tin

Dấu tích xanh sẽ xuất hiện ở cột Result
Tiếp tục bằng cách nhấp vào nút Make payment.


Sau đó, bạn sẽ được dẫn đến trang Aliexpress. Tiếp theo, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Aliexpress. Nếu bạn chưa có tài khoản của mình, hãy đăng ký bằng cách bấm vào Register.


Aliexpress sẽ đưa bạn đến trang Orders, tại đây, bạn có thể xem tất cả các đơn đặt hàng bạn đặt thông qua ứng dụng Ali Dropship Connector ở mục Awaiting payment.


Để hoàn thành việc đặt hàng để gửi khách, hãy nhấp vào Pay now tương ứng với các đơn hàng bạn muốn đặt.


Một hộp thoại hiện lên, chọn phương thức thanh toán bạn muốn để thực hiện giao dịch. Nếu bạn chưa thêm thẻ của mình, hãy chọn mục Add a new card và làm theo hướng dẫn từ Aliexpress. Sau khi chọn phương thức thanh toán ấn Pay now để hoàn tất quá trình đặt hàng.


Sau khi hoàn thành các bước trên, đơn đặt hàng trên Aliexpress sẽ được liệt kê trong mục Awaiting shipment (chờ để nhà cung cấp đóng gói và gửi khách hàng) đồng thời đơn đặt hàng cũng được liệt kê trong mục Awaiting shipment trên ứng dụng Ali Dropship Connector.

Các bài viết liên quan

Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress
Xử lý đơn hàng một cách thủ công
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Xử lý đơn hàng với PrintHub
Xử lý đơn hàng với CrossPanda
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!