Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tất cả các đơn hàng của cửa hàng đều được liệt kê trong mục Manage Orders của ứng dụng Ali Dropship Connector. Bạn có thể xử lý các đơn hàng đó bằng dịch vụ của các nhà cung cấp Aliexpress. Tất cả các sản phẩm của tất cả các đơn hàng đều có thể được xử lý bởi Ali Dropship Connector bất kể sản phẩm đó có được tạo bởi Ali Dropship Connector hay là được tạo bằng các cách khác, miễn là sản phẩm đó có nhà cung cấp trên Aliexpress. Tính năng kết nối sản phẩm (tiếng anh là Map product) cho phép bạn kết nối sản phẩm của đơn hàng với sản phẩm tương ứng có trên Aliexpress để thuận tiện cho việc xử lý đơn hàng. Những sản phẩm được tạo bởi Ali Dropship Connector sẽ được tự động kết nối với các sản phẩm trên Aliexpress, tuy nhiên bạn có thể thay đổi kết nối sang sản phẩm khác trên Aliexpress trong trường hợp bạn muốn thay đổi nhà cung cấp.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress.Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Ali Dropship Connector >> Manage Orders. Danh sách tất cả các đơn hàng sẽ được hiển thị tại đây.

Bấm vào tên của đơn hàng có sản phẩm bạn muốn kết nối sản phẩm.

Bấm nút Map product tương ứng với sản phẩm bạn muốn kết nối với sản phẩm trên Aliexpress trong đơn hàng.


Dán liên kết sản phẩm trên AliExpress và nhấn Import.


Ở phía dưới, bạn đánh dấu tích vào các lựa chọn/ biến thể của sản phẩm mà bạn muốn kết nối trong cột ShopBase Product và chọn các giá trị tương ứng trong cột To Be Fulfilled With. Sau đó ấn nút Save changes khi bạn hoàn thành thiết lập của mình. Khi đó sản phẩm của bạn đã sẵn sàng để đặt hàng!


Lưu ý:

Việc thay đổi nhà cung cấp (tức là thay đổi sản phẩm Aliexpress kết nối với sản phẩm trên cửa hàng ShopBase) không ảnh hưởng đến thông tin sản phẩm trên cửa hàng ShopBase của bạn.
Số lượng tùy chọn sản phẩm AliExpress phải bằng hoặc nhiều hơn số lượng tùy chọn sản phẩm của ShopBase.
Việc thay đổi nhà cung cấp chỉ áp dụng cho các sản phẩm và đơn hàng chưa được đặt.

Các bài viết liên quan

Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector
Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!