Bài viết về: Ali DropShip Connector
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kết nối sản phẩm của cửa hàng với sản phẩm trên Aliexpress

Tất cả các đơn hàng của cửa hàng đều được liệt kê trong mục Quản lý đơn hàng (Manage orders) của ứng dụng Ali Dropship Connector. Bạn có thể xử lý các đơn hàng đó bằng dịch vụ của các nhà cung cấp AliExpress. Tất cả sản phẩm của tất cả đơn hàng đều có thể được xử lý bởi Ali Dropship Connector bất kể sản phẩm đó có được tạo bởi Ali Dropship Connector hay là được tạo bằng các cách khác, miễn là sản phẩm đó có nhà cung cấp trên AliExpress. Tính năng kết nối sản phẩm cho phép bạn kết nối sản phẩm của đơn hàng với sản phẩm tương ứng có trên AliExpress để thuận tiện cho việc xử lý đơn hàng. Những sản phẩm được tạo bởi Ali Dropship Connector sẽ được tự động kết nối với các sản phẩm trên AliExpress, tuy nhiên bạn có thể thay đổi kết nối sang sản phẩm khác trên AliExpress trong trường hợp bạn muốn thay đổi nhà cung cấp.Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Ứng dụng (Apps) > Ali Dropship Connector.


Trong mục Quản lý đơn hàng (Manage orders), nhấp vào tên đơn hàng bạn muốn kết nối sản phẩm.

Nhấp vào nút Kết nối sản phẩm (Map product) tương ứng với sản phẩm bạn muốn kết nối với sản phẩm trên AliExpress trong đơn hàng.


Dán liên kết sản phẩm trên AliExpress và chọn Import.


Đánh dấu tích vào các lựa chọn/biến thể của sản phẩm mà bạn muốn kết nối trong cột ShopBase Product và chọn các giá trị tương ứng trong cột To Be Fulfilled With. Sau đó nhấp vào nút Lưu thay đổi (Save changes) khi hoàn thành thiết lập. Khi đó sản phẩm của bạn đã sẵn sàng để đặt hàng!


Việc thay đổi nhà cung cấp (tức là thay đổi sản phẩm AliExpress kết nối với sản phẩm trên cửa hàng ShopBase) không ảnh hưởng đến thông tin sản phẩm trên cửa hàng ShopBase của bạn.
Số lượng tùy chọn sản phẩm AliExpress phải bằng hoặc nhiều hơn số lượng tùy chọn sản phẩm của ShopBase.
Việc thay đổi nhà cung cấp chỉ áp dụng cho các sản phẩm và đơn hàng chưa được đặt.

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Ali Dropship Connector
Hiểu quy trình xử lý và trạng thái đơn hàng của Ali Dropship Connector
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector
Nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng bằng Ali Dropship Connector
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector

Cập nhật vào: 01/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!