Bài viết này cũng có sẵn trong:
Print Hub là ứng dụng hỗ trợ người bán POD giúp người bán kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ xử lý đơn hàng in ấn tốt nhất mà ShopBase trực tiếp hợp tác. Bạn có thể tạo cửa hàng trên ShopBase và thực hiện việc xử lý các đơn hàng in ấn thông qua qua Print Hub. Print Hub sẽ giúp bạn xử lý các sản phẩm tự động, giảm bớt gánh nặng khi vận hành cửa hàng và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, được giao đến tay khách hàng với thời gian nhanh và giá thành siêu ưu đãi. Print Hub sẽ tự động xử lý các đơn hàng của các sản phẩm được tạo bằng ứng dụng Print Hub, cũng như các sản phẩm khác bằng tệp CSV. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xử lý đơn hàng với ứng dụng này.

Nội dung bài viết

A. Xử lý đơn hàng của các sản phẩm bạn tạo trên cửa hàng bằng ứng dụng Print Hub
B. Xử lý các đơn hàng có các sản phẩm không được tạo bởi Print Hub bằng ứng dụng Print Hub
C. Nhập các đơn hàng bằng tệp CSV để xử lý đơn hàng với Print Hub
D. Thanh toán cho đơn hàng
E. Lưu ý cho các đơn hàng không thể giao hàng

A. Xử lý đơn hàng của các sản phẩm được tạo bằng ứng dụng PrintHub

Trên Print Hub, quy trình xử lý đơn hàng được tự động hóa hết mức có thể để bạn không phải lo lắng về việc thực hiện chúng theo cách thủ công và có thể tập trung vào việc tối ưu hóa doanh nghiệp của mình.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Print Hub >> Manage Orders, tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các đơn hàng mà khách hàng đã thanh toán và được Print Hub tự động đồng bộ hóa từ cửa hàng vào ứng dụng, các đơn hàng được thống kê ở tab All.Trong trường hợp bạn thêm thời gian để xác nhận đơn đặt hàng của mình, bạn có thể chuyển đơn hàng sang trạng thái tạm dừng - On Hold (ở tab On Hold). Bạn chỉ có thể đặt trạng thái tạm dừng cho các đơn đặt hàng chưa thanh toán vì các đơn đặt hàng đã thanh toán đã được gửi đến nhà cung cấp của Print Hub để sản xuất sản phẩm và không thể dừng đơn ở thời điểm này. Để tạm dừng đơn hàng, bạn tìm đơn hàng cần tạm dừng, và chọn Action > Hold.

Trong trường hợp đơn đặt hàng có lỗi, trạng thái của đơn đặt hàng sẽ được thay đổi thành In Review (ở tab In Review). Các đơn hàng hợp lệ sẽ được chuyển sang trạng thái Awaiting payment (được thống kê ở tab Awaiting payment) và chỉ chờ bạn xác nhận thanh toán cho nhà cung cấp.

Vui lòng tham khảo mục D của bài viết này về cách thanh toán đơn hàng PrintHub.

Bạn chỉ có thể hủy/cập nhật đơn hàng (thay đổi kích thước, màu,...) trong vòng 12 giờ sau khi đơn hàng đó được đặt với nhà cung cấp.

Tất cả các đơn hàng được thanh toán thành công sẽ được cập nhật từ trạng thái Awaiting payment sang Awaiting Shipment là trạng thái đơn hàng chờ nhà cung cấp của Print Hub in và vận chuyển hàng cho khách, các đơn hàng này sẽ được thống kê trong tab Awaiting Shipment. Sau khi đơn hàng được nhà cung cấp của Print Hub vận chuyển cho khách, trạng thái của đơn hàng sẽ được cập nhật thành Fulfilled (được thống kê ở tab Fulfilled) và có mã theo dõi vận chuyển đơn hàng kèm theo.

Sau khi đơn đặt hàng được cập nhật mã theo dõi, sẽ mất khoảng 1-2 ngày để mã theo dõi hoạt động và có thể được sử dụng để theo dõi lô hàng.
Với những đơn hàng được xử lý bởi PrintHub, vui lòng không đánh dấu là "Fulfilled" (đã được xử lý) hoặc thêm mã theo dõi cho đơn hàng để tránh ảnh hưởng đến quá trình xử lý đơn hàng. Các đơn hàng được xử lý qua PrintHub sẽ tự động được thêm mã theo dõi sau khi sản phẩm được sản xuất xong và bắt đầu vận chuyển đến khách hàng.

B. Xử lý các đơn hàng có các sản phẩm không được tạo bởi Print Hub bằng ứng dụng Print Hub

Trong trường hợp bạn có đơn đặt hàng trên ShopBase cho các sản phẩm không được tạo từ ứng dụng Print Hub, bạn vẫn có thể xử lý đơn hàng trên ứng dụng Print Hub miễn là các sản phẩm in ấn đó có trong Calalog. Phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xử lý các đơn hàng ShopBase có các sản phẩm không được tạo bởi Print Hub bằng ứng dụng Print Hub.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Orders >> All orders.

Bấm vào đơn hàng mà bạn muốn xử lý bằng Print Hub.

Trong trang chi tiết đơn đặt hàng, bấm Fulfill with >> Print Hub.


Hệ thống dẫn bạn đến tab mà đơn hàng đó được liệt kê trong mục All orders của ứng dụng Print Hub. Bạn bấm vào đơn hàng đó, rồi bấm vào Map product.


Hệ thống dẫn bạn đến trang Fulfillment Setup, tại đây bạn khớp thông tin sản phẩm của đơn hàng cần xử lý với thông tin của sản phẩm tương ứng trong Calalog - đây là những sản phẩm mà Print Hub có thể in được. Có hai cột để khớp với nhau, một là cột What we offer (là các thông tin mà Print Hub yêu cầu), cột còn lại là We should map with (là các thông tin của sản phẩm tương ứng với các thông tin Print Hub yêu cầu). Rồi ấn Save để lưu.


Tiếp theo chọn sản phẩm tương ứng với sản phẩm bạn cần xử lý trong danh sách các sản phẩm thuộc Catalog bằng cách bấm vào Select a product và chọn một sản phẩm trong menu xổ xuống.


Tải mẫu thiết kế lên Print Hub bằng cách bấm vào Upload artwork tương ứng với mặt trước hoặc mặt sau sản phẩm


Sau khi tải mẫu thiết kế, bạn lăn xuống phía dưới để khớp các giá trị tùy chọn của sản phẩm mà bạn muốn xử lý tương ứng với giá trị tùy chọn của sản phẩm trên Catalog của Print Hub. Sau đó đánh dấu tích vào những giá trị tùy chọn của sản phẩm mà bạn muốn xử lý mà bạn đã được điền giá trị khớp đúng. Nhấn Save. Sau đó đơn hàng sẽ được chuyển sang tab In Review và được xử lý như ở phần A.

Vui lòng tham khảo mục D của bài viết này để biết cách thanh toán cho đơn hàng không phải từ PrintHub.Nếu bạn đánh dấu tích vào giá trị tùy chọn mà chưa chọn giá trị tùy chọn của sản phẩm trên Catalog Print Hub khớp với nó, nhà sản xuất Print Hub không thể phân tích tùy chọn biến thể nào cần xử lý. Vì vậy, ngay cả khi bạn lưu, sản phẩm sẽ ở tab Unavailable như hình dưới và đơn hàng không thể xử lý được.


Với những đơn hàng được xử lý bởi PrintHub, vui lòng không đánh dấu là "Fulfilled" (đã được xử lý) hoặc thêm mã theo dõi cho đơn hàng để tránh ảnh hưởng đến quá trình xử lý đơn hàng. Các đơn hàng được xử lý qua PrintHub sẽ tự động được thêm mã theo dõi sau khi sản phẩm được sản xuất xong và bắt đầu vận chuyển đến khách hàng.

C. Nhập các đơn hàng bằng tệp CSV để xử lý đơn hàng với Print Hub

Trong trường hợp bạn có đơn đặt hàng cho các sản phẩm không được tạo từ ứng dụng Print Hub, bạn vẫn có thể nhập thông tin đơn đặt hàng của mình để xử lý đơn hàng trên ứng dụng Print Hub. Chúng có thể là đơn đặt hàng ShopBase hoặc đơn đặt hàng từ bất kỳ nền tảng nào khác miễn là các sản phẩm in ấn đó có trong Calalog. Phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xử lý các đơn hàng bằng tệp CSV với ứng dụng Print Hub.

Hướng dẫn

Xuất thông tin các đơn đặt hàng của bạn từ các nền tảng bạn sử dụng.

Cập nhật dữ liệu về đơn hàng vào tệp CSV theo tệp mẫu. Bạn phải điền các thông tin cần thiết vào cột Required, các cột Optional có thể để trống.

Name (required): Tên của đơn đặt hàng
Reference Id (optional): Mã tham chiếu của đơn đặt hàng
Lineitem Quantity (required): Tổng số biến thể được đặt hàng
Lineitem Sku (required): Mã SKU sản phẩm
Product Name (optional): Tên của sản phẩm
Product Id (required): Mã của sản phẩm mà bạn muốn xử lý được liệt kê trong danh mục của chúng tôi tại đây
Color (required): Màu sắc của sản phẩm mà bạn muốn nhà cung cấp của Print Hub sản xuất. Bạn có thể kiểm tra các giá trị màu được hỗ trợ tại đây mỗi sản phẩm có một tab tương ứng. Ví dụ: danh sách màu ở đây là dành cho quần áo (2D)
Size (required): Kích thước của sản phẩm mà bạn muốn xử lý đơn hàng
Shipping Name(required): Tên của khách hàng
Shipping Address 1 (required): Địa chỉ giao hàng của khách hàng
Shipping Address 2 (optional): Địa chỉ giao hàng bổ sung của khách hàng
Shipping City (required): Thành phố của địa chỉ giao hàng
Shipping Zip (required): Mã zip code của địa chỉ giao hàng
Shipping Province (required): Tỉnh của địa chỉ giao hàng
Shipping Country (required): Mã quốc gia của địa chỉ giao hàng, gồm 2 chữ cái (Tham khảo tại đây)
Shipping Phone (required): Số điện thoại của khách hàng
Artwork Front Url (required for all products having one side): Địa chỉ liên kết của mẫu thiết kế mặt trước sản phẩm (định dạng: JPG/PNG và có thể tải xuống được hoặc là liên kết trên Google Drive)
Artwork Back Url (required for all products having two sides): Địa chỉ liên kết của mẫu thiết kế mặt sau sản phẩm (định dạng: JPG/PNG và có thể tải xuống được hoặc là liên kết trên Google Drive)
Mockup Front Url (required): Địa chỉ liên kết của mockup trước cho sản phẩm (định dạng: JPG/PNG và có thể tải xuống được)
Mockup Back Url (required): Địa chỉ liên kết của mockup sau cho sản phẩm (định dạng: JPG/PNG và có thể tải xuống được)

Dòng / hàng đầu tiên của tệp CSV cần phải bao gồm các tiêu đề của các trường được mô tả ở trên và bạn cần điền vào tất cả các trường bắt buộc. Trình tự của các tiêu đề có thể được sắp xếp tùy ý.
Tên đơn hàng của bạn (trường Name) phải là duy nhất. Tất cả các thông tin đơn hàng trong tệp đã nhập có cùng tên sẽ được kết hợp thành một đơn đặt hàng và giao cho khách hàng. Trong trường hợp có một đơn hàng trên tệp CSV khác có cùng tên với đơn hàng có sẵn trên hệ thống, thông tin đơn hàng có sẵn sẽ bị xóa hoặc ghi đè dữ liệu.
Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Print Hub >> Manage Orders >> Order import CSV. Nhấp vào Import.


Cửa sổ Import orders by CSV file bật lên, nhấp vào**Choose file** để tìm và chọn tệp CSV có thông tin đơn hàng mà bạn chuẩn bị. Nhấp vào Upload file để tải tệp lên.


Sau đó, bạn sẽ thấy bản xem trước của đơn đặt hàng đầu tiên của mình. Nếu mọi thứ đều chính xác, hãy nhấp vào Upload File để xác nhận.


Sau khi tệp CSV của bạn được tải lên, thông tin đơn đặt hàng của bạn sẽ được nhập vào Print Hub. Có thể mất đến 30 phút để nhập các đơn đặt hàng của bạn tùy thuộc vào kích thước tệp của bạn.

Nếu đơn đặt hàng của bạn hợp lệ, chúng sẽ chuyển sang trạng thái Awaiting payment (được thống kê ở tab Awaiting payment).
Nếu đơn đặt hàng của bạn không hợp lệ, chúng sẽ chuyển sang trạng thái In review (được thống kê ở tab In review) và hiển thị các lỗi để bạn có thể kiểm tra và sửa chữa chúng.
Nếu bạn muốn cập nhật bất kỳ đơn đặt hàng chưa được xử lý nào, bạn có thể chọn và xóa chúng trong tab Awaiting payment hoặc In review sau đó nhập lại thông tin cần cập nhật bằng tệp CSV cho những đơn đó. Đơn đặt hàng chỉ có thể được xóa trước khi bạn thanh toán cho nhà cung cấp.

Chỉ có thể xóa các đơn hàng chưa thanh toán. Các đơn hàng đã thanh toán đã được gửi đến các nhà cung cấp của PrintHub để sản xuất và không thể hủy bỏ tại thời điểm này.

Để thanh toán các đơn hàng đã nhập, vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết trong mục D của bài viết này.

Tất cả các đơn hàng được thanh toán thành công sẽ được cập nhật từ trạng thái Awaiting payment sang Awaiting Shipment là trạng thái đơn hàng chờ nhà cung cấp của Print Hub in và vận chuyển hàng cho khách, các đơn hàng này sẽ được thống kê trong tab Awaiting Shipment. Sau khi đơn hàng được nhà cung cấp của Print Hub vận chuyển cho khách, trạng thái của đơn hàng sẽ được cập nhật thành Fulfilled (được thống kê ở tab Fulfilled) và có mã theo dõi vận chuyển đơn hàng kèm theo.

Sau khi đơn đặt hàng được cập nhật mã theo dõi, sẽ mất khoảng 1-2 ngày để mã theo dõi hoạt động và có thể được sử dụng để theo dõi lô hàng.

Bạn có thể tải xuống thông tin các đơn hàng của mình với mã vận đơn tương ứng bằng cách truy cập trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Print Hub >> Manage Orders >> Order import CSV. Nhấp vào Export.D. Thanh toán cho đơn hàng

Thanh toán tự động cho các đơn hàng từ PrintHub, không từ PrintHub, và các đơn hàng đã nhập

Vui lòng tham khảo hướng dẫn kích hoạt phương thức thanh toán tự động của PrintHub trong bài viết này.

Vào lúc 0h sáng và 12h trưa (UTC +0) hàng ngày, PrintHub sẽ ghi nhận thanh toán cho các đơn Awaiting payments:

Nếu đơn hàng được tạo trước 0h sáng (UTC +0): Khoản thanh toán sẽ được tạo vào lúc 0:00 sáng (UTC +0), và được thanh toán vào lúc 12h trưa (UTC +0) cùng ngày.
Nếu đơn hàng được tạo trong khoảng từ 0h sáng đến 12h trưa (UTC +0): Thanh toán sẽ được tạo lúc 12h trưa (UTC +0), và được thanh toán vào lúc 0h sáng (UTC +0) ngày sau đó.

Những khoản thanh toán này sẽ tự động được khấu trừ từ ShopBase Balance, vui lòng nạp thêm tiền vào ShopBase Balance như hướng dẫn trong bài viêt này để hệ thống tự động thanh toán cho nhà cung cấp.

Thanh toán thủ công cho đơn hàng từ PrintHub và không từ PrintHub

Bạn cũng có thể thao tác thủ công để quá trình thanh toán được nhanh hơn. Tại trang quản trị PrintHub, trong mục Payments, chọn các đơn hàng chưa thanh toán tại mục Payment history và nhấp vào Pay now.Thanh toán thủ công cho các đơn hàng đã nhập

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > PrintHub > Order import. Trong tab Awaiting payment, tích chọn vào đơn hàng bạn muốn tiến hành thanh toán.


Nhấp vào Actions > Pay for selected orders.


Trong cửa sổ pop-up, nhấp vào Confirm payment.E. Lưu ý cho các đơn hàng không thể giao hàng

Nếu không thể vận chuyển các mặt hàng của đơn hàng do địa chỉ thuộc một trong những quốc gia/vùng lãnh thổ bị hạn chế giao hàng, trạng thái đơn hàng sẽ được chuyển thành "In review" với một trong các thông báo lỗi sau:

These line items don't ship to the customer's location: Mặt hàng của đơn hàng không có sẵn để vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng. Trong trường hợp này, bạn có thể thay đổi sản phẩm, đổi địa chỉ hoặc hủy đơn hàng.
Shipping is not available for the customer's location: Không thể vận chuyển đến địa chỉ do khách hàng cung cấp. Trong trường hợp này, bạn có thể thay đổi địa chỉ của khách hàng hoặc hủy đơn hàng.

Vui lòng tham khảo bài viết này về danh sách các quốc gia/khu vực không giao hàng đối với các sản phẩm PrintHub & PrintBase.

Các bài viết liên quan

Tổng quan về Print Hub
Hiểu về chi phí sản phẩm của Print Hub
Hiểu các trạng thái đơn đặt hàng của Print Hub
Hiểu chính sách giao hàng của Print Hub
Thiết lập thanh toán với Print Hub
Tạo chiến dịch mới với ShopBase (Print Hub) & PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!