Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xử lý đơn hàng theo cách thủ công

Việc xử lý đơn hàng theo cách thủ công là việc thực hiện các thao tác trên hệ thống quản trị cửa hàng để hệ thống ghi nhận bạn đã xử lý đơn hàng và cho phép bạn gửi thông tin về việc vận chuyển (ví dụ: mã vận đơn) cho khách hàng. Xử lý đơn hàng thủ công khác với xử lý đơn hàng bằng các ứng dụng Ali Dropship Connector, PlusHub, PrintHub ở chỗ khi bạn chọn xử lý đơn hàng qua các ứng dụng ShopBase cung cấp, ShopBase sẽ giúp bạn kết nối với nhà cung cấp để họ sản xuất và vận chuyển đơn hàng tới khách hàng. Ngược lại, nếu bạn xử lý đơn hàng theo cách thủ công, bạn phải tự sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc tìm một nhà cung cấp bên ngoài để làm những việc đó trước khi gửi thông tin lên hệ thống là đã hoàn thành việc xử lý đơn hàng. Phương pháp xử lý đơn hàng này chỉ có thể thực hiện với từng đơn hàng lẻ. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện xử lý nhiều đơn hàng cùng một lúc bằng tệp CSV.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xử lý đơn hàng theo phương pháp thủ công.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Đơn hàng (Orders) > Tất cả đơn hàng (All orders) và nhấp vào một đơn hàng chưa được xử lý.


Trong trang chi tiết đơn hàng, nhấp vào Đánh dấu đã xử lý (Mark as fulfilled).


Hệ thống dẫn bạn đến trang tiếp theo, tại đây bạn có thể:

Kiểm tra và chỉnh sửa địa chỉ giao hàng cho khách hàng ở mục Địa chỉ giao hàng (Shipping address).
Kiểm tra và chỉnh sửa số lượng sản phẩm giao đến khách hàng ở mục Số lượng đơn được xử lý (Quantity to fulfill).
Điền mã vận đơn ở trường Số theo dõi (Tracking number) và chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển ở trường Nhà cung cấp vận chuyển (Shipping carrier) trong mục Thông tin theo dõi (Tracking information).
Tích chọn Gửi thông tin vận chuyển cho khách hàng của bạn (Send shipment details to your customer now) nếu bạn muốn gửi thông tin về việc vận chuyển đơn hàng cho khách hàng.
Chọn Các mặt hàng hậu cần (Fulfill items) để hoàn tất việc xử lý đơn hàng.Bài viết liên quanTổng quan về xử lý các đơn đặt hàng
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng với PrintHub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector

Cập nhật vào: 21/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!