Bài viết này cũng có sẵn trong:
Việc xử lý đơn hàng theo cách thủ công là việc thực hiện các thao tác trên hệ thống quản trị cửa hàng để hệ thống ghi nhận bạn đã xử lý đơn hàng và cho phép bạn gửi thông tin về việc vận chuyển (ví dụ: mã vận đơn) cho khách hàng. Xử lý đơn hàng thủ công khác với xử lý đơn hàng bằng các ứng dụng Ali Dropship Connector, PlusHub, PrintHub ở chỗ khi bạn chọn xử lý đơn hàng qua các ứng dụng ShopBase cung cấp, ShopBase sẽ giúp bạn kết nối với nhà cung cấp để họ sản xuất và vận chuyển đơn hàng tới khách hàng. Ngược lại, nếu bạn xử lý đơn hàng theo cách thủ công, bạn phải tự sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc tìm một nhà cung cấp bên ngoài để làm những việc đó trước khi gửi thông tin lên hệ thống là đã hoàn thành việc xử lý đơn hàng. Phương pháp xử lý đơn hàng này chỉ có thể thực hiện với từng đơn hàng lẻ. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện xử lý nhiều đơn hàng cùng một lúc bằng tệp CSV.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xử lý đơn hàng theo phương pháp thủ công.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Orders > All orders và nhấp vào một đơn hàng chưa được xử lý.


Trong trang chi tiết đơn hàng, nhấp vào Mark as fulfilled.


Hệ thống dẫn bạn đến trang tiếp theo, tại đây bạn có thể:

Kiểm tra và chỉnh sửa địa chỉ giao hàng cho khách hàng ở mục Shipping address.
Kiểm tra và chỉnh sửa số lượng sản phẩm giao đến khách hàng ở mục Quantity to fulfill.
Điền mã vận đơn ở trường Tracking number và chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển ở trường Shipping carrier trong mục Tracking information.
Tích chọn Send shipment details to your customer now nếu bạn muốn gửi thông tin về việc vận chuyển đơn hàng cho khách hàng.
Chọn Fulfill items để hoàn tất việc xử lý đơn hàng.Bài viết liên quan

Tổng quan về xử lý các đơn đặt hàng
Xử lý đơn hàng bằng tệp CSV
Chèn hình ảnh sản phẩm trong tệp CSV để thực hiện việc xử lý đơn hàng
Xử lý đơn hàng với PrintHub
Xử lý đơn hàng bằng ứng dụng Ali Dropship Connector
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!