Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn muốn thêm nhiều sản phẩm vào cửa hàng, vui lòng sử dụng các phương pháp sau:

Nhập từ tệp CSV
Sử dụng tính năng bulk duplicate của Print Hub hoặc các ứng dụng khác.
Sử dụng ShopBase Product API
Sử dụng nhập từ URL từ ứng dụng "Migrate To ShopBase"

1. Nhập từ tệp CSV

Tạo thủ công một sản phẩm theo định dạng của bạn
Xuất sản phẩm đó sang tệp CSV
Mở tệp CSV trên Microsoft Excel, Libre Office và sao chép các hàng, định dạng sản phẩm từ máy tính của bạn. Bạn có thể tải hình ảnh của mình lên máy chủ từ xa hoặc dịch vụ lưu trữ hình ảnh.
Lưu tệp mới vào tệp CSV
Sử dụng tính năng ShopBase import products from CSV để nhập sản phẩm.

2. Sử dụng tính năng bulk duplicate của Print Hub hoặc các ứng dụng khác

Nếu bạn đang bán các sản phẩm In theo yêu cầu, bạn có thể sử dụng Print Hub hoặc các ứng dụng khác

Khi sản phẩm được đăng lên cửa hàng, bạn có thể thêm / thay thế hình ảnh mà bạn muốn sử dụng tại ShopBase Admin > Products.

3. Sử dụng ShopBase Product API

Nếu bạn có lập trình viên trong nhóm của mình, bạn có thể tìm hiểu API ShopBase bằng cách sử dụng tài liệu API và tài liệu dành cho lập trình viên của chúng tôi để thêm sản phẩm qua API

4. Sử dụng nhập từ URL từ "Migrate To ShopBase"

Nếu bạn có cửa hàng trên các nền tảng khác và muốn chuyển chúng vào ShopBase, bạn có thể sử dụng Migrate To ShopBase

Để tránh lạm dụng chuyển sản phẩm bằng tính năng URL trong Migrate To ShopBase, chúng tôi có hạn ngạch sau để đảm bảo sự ổn định của hệ thống và các cửa hàng có thể chuyển sang ShopBase dễ dàng & nhanh hơn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!