Bài viết này cũng có sẵn trong:
ShopBase cho phép bạn bật bảng hướng dẫn kích thước cho các sản phẩm không thuộc Print Hub nếu thẻ sản phẩm của bạn khớp với từ khóa của chúng tôi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các thao tác thực hiện.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Print Hub. Bạn có thể bật tiện ích bảng hướng dẫn kích thước của Print Hub bằng cách nhấn vào Enable auto fulfill with PrintHub trong các hộp thoại thông báo hiển thị đầu các trang thuộc ứng dụng.


Từ trang quản trị ShopBase đi tới Products, chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị bàng hướng dẫn kích thước. Ở phía bên phải, tìm phần Tags. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách thêm thẻ cho một sản phẩm.


Thêm các thẻ sau vào sản phẩm. Mỗi thẻ đại diện cho mỗi loại sản phẩm cho phép hiển thị một biểu đồ kích thước tương ứng.

sc-t-shirt: Unisex T-shirt
sc-ladies-t-shirt: Ladies T-shirt
sc-tanktop: Tank Top
sc-long-sleeve: Long Sleeve Tee
sc-sweatshirt: Crewneck Sweatshirt
sc-hoodie: Unisex Hoodie
sc-quilts: Quilts
sc-blanket: Blanket
sc-rug: Rug

Lưu ý:

Do hoạt động của bộ nhớ đệm, có thể mất tới 15 phút để tiện ích bảng hướng dẫn kích thước mới được áp dụng cho mặt tiền cửa hàng của bạn sau khi bạn bật cài đặt của chúng tôi.
Nếu bạn có biểu đồ kích thước tùy chỉnh của mình, vui lòng tham khảo bài viết này về cách tạo.

Các bài viết liên quan

Tạo chiến dịch mới với ShopBase (Print Hub) & PrintBase
Thiết lập thanh toán với Print Hub
Hiểu về chi phí sản phẩm của Print Hub
Hiểu các trạng thái đơn đặt hàng của Print Hub
Hiểu chính sách giao hàng của Print Hub
Xử lý đơn hàng với Print Hub
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!